Edukativně stimulační metoda pro děti předškolního věku


Detaily události

Tato událost probíhá od 24 Leden 2024 do 29 Květen 2024. Další výskyt je 6. 3. 2024 16:00

  • Místo: Rodinné centrum Dětský svět
  • Kategorie:
  • Nadcházející události:

Kurz Edukativně stimulační metody pro děti předškolního věku se zaměřuje na rozvoj všech dovedností a schopností, které dítěti usnadní vstup do školy. lekce probíhají hravou formou a využívá se jak individuální, tak skupinová práce. Důležitá je přítomnost rodiče, ten má možnost lépe pochopit své dítě a odhalit jeho schopnosti. Z jednotlivých lekcí si rodiče odnesou náměty na další aktivity s dětmi. Kladen je důraz na společné učení komunikace a spolupráce, kterou rodiče využijí i pro budoucí plnění školních povinností.

Konkrétní aktivity se zaměřují na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání.

Kurz doporučujeme pro děti s dětmi, které mají problémy v komunikaci, opožděný vývoj řeči, artikulační neobratností, nerozvinutou motoriku, zejména grafomotoriku, narušené nebo nerozvinuté zrakové, sluchové vnímání, problémy s orientací v prostoru, čase, oslabené základní matematické představy, poruchy soustředění a pozornosti, úzkostné ladění.

Kurz probíhá v termínu 24.1. – 29.5.2024, zahrnuje 10 lekcí, které se konají 1x za 14 dnů ve středu v čase 16 – 17 hod v rodinném centru.

Kurz vede Bc. Lenka Holečková, zkušená učitelka v mateřské škole a akreditovaná lektorka této metody.

Cena kurzu je 1 500 Kč a zahrnuje také veškeré odborné materiály. Informace k platbě obdržíte po rezervaci místa.

Zde si můžete rezervovat místo.