Klub Integráček


Detaily události

Tato událost skončila 25 Červen 2021


V rodinném centru mají svůj prostor také rodiny s dětmi s handicapem. Páteční „Klub Integráček“ otevírá možnost setkávání se rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra, jejich přátelům a kamarádům.

Zatímco děti využívají pomůcky a hry, ale i samotný prostor rodinného centra ke hře, mají rodiče možnost vzájemně si předávat zkušenosti a informace týkající se péče a výchovy dětí s PAS v rámci svépomocné skupiny, ale také třeba společně řešit, jak s dětmi zvládnout běžné denní situace doma i ve škole, ale třeba i návštěvy, výlety a pod. Během klubu mají děti možnost rozvíjet své schopnosti při tréninkových aktivitách zaměřených na polytechnické vzdělávání(práce s různým nářadím a materiály, práce se stavebnicemi apod.).

Klub Integráček se koná v liché týdny v pátek v čase 15:30 – 18 hod.