Akademie třetího věku

Akademie třetího věku je určena seniorům ve věku 60+ z Lanškrouna a okolí. Probíhá formou kurzů a to v období říjen – duben / květen. Pro aktivní zapojení do kurzů je potřeba vyplnit závaznou přihlášku a zaplatit kurzovné.

Ve školním roce 2021/2022 proběhne ve spolupráci rodinného centra, Domu dětí a mládeže Damián, Městské knihovny Lanškroun a města Lanškroun čtvrtý ročník AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V).

Rodinné centrum bude realizovat tyto kurzy:

 • Angličtina pro seniory
  • začátečníci středa 9 – 10 hod s lektorkou Ivetou Maršíkovou, zahájení 6.10.2021
  • mírně pokročilí pátek 9 – 10 hod s lektorkou Evou Vetchou, zahájení 24.9.2021
  • pokročilí čtvrtek 9 – 10 hod s lektorku Gabčou Fuchsovou, zahájení 6.10.2021

Lekce angličtiny probíhají v učebně Rodinného centra Dětský svět (B. Martinů 980, Lanškroun). Kapacita každé skupiny je 4 – 6 osob. V roce 2021/2022 plánujeme realizovat 26 lekcí, rozdělených do dvou pololetí. Výuka probíhá podle učebnice English for Life, se kterou máme velmi dobré zkušenosti. Studentům jsou učebnice zapůjčeny, z vlastních prostředků si hradí pracovní sešit, který si u nás můžou zakoupit.

Cena: Protože jsou kurzy A3V  realizované rodinným centrem v roce 2021 podpořeny s dotačního programu MPSV “Obec přátelská rodině a seniorům 2021”, je kurzovné do konce roku 2021 zdarma. Od ledna 2022 budou studenti hradit 2x  kurzovné ve výši 400 Kč (kurzovné zahrnuje 8 lekcí).

 • Trénink paměti
  • úterý 15:30 – 16:30 hod s lektorem Vojtou Viskupičem, zahájení liché týdny 5.10.2021, sudé týdny 12.10.2021

Kurz tréninku paměti probíhá 1x za 14 dnů a střídají se tak 2 skupiny – sudé a liché týdny. Trénování paměti probíhá v učebně Domova pro seniory na Janáčkově ulici. Kapacita skupiny je 8 studentů. Cílem kurzu je formou různých cvičení posílit paměťové schopnosti, naučit se nové techniky a prožít hodinu aktivní zábavy.

Cena: Protože jsou kurzy A3V  realizované rodinným centrem v roce 2021 podpořeny s dotačního programu MPSV “Obec přátelská rodině a seniorům 2021”, je kurzovné do konce roku 2021 zdarma. Od ledna 2022 budou studenti hradit každou lekci zvlášť, cena za 1 lekci je 50 Kč.

 • Mediální svět
  • pondělí 9 – 10 hod s lektorkou Ivetou Maršíkovou, zahájení 4.10.2021

Kurz “mediální svět” nabídne studentům 6 lekcí, během kterých bude veden tak, aby zvládli bezpečně se pohybovat ve světě moderních médií (internet, tisk, televize). Naučí se, jak si ověřit informace z více zdrojů a zároveň sebou  nenechat manipulovat a nenaletět klamavé reklamě. Pracovat budou se širokým spektrem materiálu a též zde bude mnoho prostoru k volné diskuzi. Kapacita kurzu je 6 studentů.

Cena: Protože jsou kurzy A3V  realizované rodinným centrem v roce 2021 podpořeny s dotačního programu MPSV “Obec přátelská rodině a seniorům 2021”, je kurzovné do konce roku 2021 zdarma.

 • Toulky lanškrounskou historií
  • během podzimu se uskuteční několik setkání (bude záležet, jak nám bude přát počasí) s PhDr. Marií Borkovcovou na historických místech našeho města. Podrobné informace a termíny jednotlivých setkání budou teprve upřesněny.

Cena: Protože jsou kurzy A3V  realizované rodinným centrem v roce 2021 podpořeny s dotačního programu MPSV “Obec přátelská rodině a seniorům 2021”, je kurzovné do konce roku 2021 zdarma.

Zde se můžete online přihlásit do jednotlivých kurzů.

A zde najdete přihlášku k vytištění. Pak už jí jen stačí přinést do rodinného centra, nebo vhodit do schránky u vchodu. Popřípadě zavolejte naší koordinátorce Gabče na tel.: 775 912 002.

 

Kurzy probíhající v Domě dětí a mládeže Damián:

Podrobné informace naleznete také na www.ddm-lanskroun.cz, nebo na tel.: 776 221 738.

Kurz probíhající v městské knihovně:

https://www.knihovna-lanskroun.cz/novinky/virtualni-univerzita-3-veku