Přehled našich aktivit

Kluby

Dopolední kluby rodičů s dětmi (0 – 6 let)

Pondělní dopolední klub rodičů – Hrajeme si s Marií (Montessori)

Dopolední klub rodičů je…

prostor pro setkávání rodičů, prarodičů a dalších osob pečujících o děti od narození do školního věku. Klub nabízí dospělákům možnost sdílení zážitků a zkušeností s péčí o děti, vzájemnou podporu při řešení různých situací spojených s rodičovstvím, partnerstvím a zaměstnáním. Naše zaměstnankyně dospělákům rády poskytnou základní poradenství právě v těchto oblastech, nebo informace, kam se obrátit pro dobré řešení.

V dopoledním klubu probíhá také svépomocná skupina, během které si rodiče s lektorkou povídají o konkrétním tématu. Účast ve skupině je samozřejmě dobrovolná.

Jak dopolední kluby fungují

Rodinné centrum a covid -19

Hrajeme si s Marií je…

Místo běžných pomůcek a hraček, které v rodinném centru máme, jsou pro děti připraveny pomůcky a tvoření inspirované Montessori pedagogikou. Stačí si vzít svoji podložku, vybrat si tácek s konkrétní aktivitou a společně se pustit do práce. Pokud si nebudete vědět rady, naše lektorky vám rády pomůžou. Načerpejte pod jejich vedením inspiraci pro společnou práci doma. Během práce rodič dítě doprovází a umožňuje mu tak samostatně objevovat nové věci a zdokonalovat své dovednosti.

V pracovně se řídíme jednoduchými pravidly.

Časový rozvrh programu Hrajeme si s Marií:
9 – 10:30 hod samostatná individuální práce rodiče a dítěte
10:30 – 11 hod společná aktivita s lektorkou
11 – 11,45 hod samostatná individuální práce rodiče a dítěte

Rodiče s dětmi přichází bez přihlášení, nejlépe kolem 9 hodiny, aby děti měly dostatek času na práci s pomůckami a rodiče prostor pro vzájemné sdílení.

Garantem pondělního dopoledního klubu je ve školním roce 2020/2021 Vlaďka Hanyšová a bude vás jím provázet spolu se svými kolegyněmi.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Úterní dopolední klub rodičů – Malí kamarádi

Dopolední klub rodičů je…

prostor pro setkávání rodičů, prarodičů a dalších osob pečujících o děti od narození do školního věku. Klub nabízí dospělákům možnost sdílení zážitků a zkušeností s péčí o děti, vzájemnou podporu při řešení různých situací spojených s rodičovstvím, partnerstvím a zaměstnáním. Naše zaměstnankyně dospělákům rády poskytnou základní poradenství právě v těchto oblastech, nebo informace, kam se obrátit pro dobré řešení.

Jak dopolední kluby fungují

Naše rodinné centrum a covid – 19

Malí kamarádi jsou…

Při spontánní hře v naší herně mají děti možnost poznat se se svými vrstevníky, navázat první kontakty a postupně (s pocitem bezpečí, že můj dospělák je na blízku) si zvykat na kolektiv a různé sociální situace, které při hraní nastanou.

V úterním dopoledním klubu mají dospěláci a dětmi k dispozici pouze hernu, v dalších prostorech probíhá uzavřený kurz “Malí kutilové”.

Dopoledním klubem rodičů ve školním roce 2020/2021 provází Vlaďka Hanyšová.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Středeční dopolední klub rodičů – Malí objevitelé

Dopolední klub rodičů je…

prostor pro setkávání rodičů, prarodičů a dalších osob pečujících o děti od narození do školního věku. Klub nabízí dospělákům možnost sdílení zážitků a zkušeností s péčí o děti, vzájemnou podporu při řešení různých situací spojených s rodičovstvím, partnerstvím a zaměstnáním. Naše zaměstnankyně dospělákům rády poskytnou základní poradenství právě v těchto oblastech, nebo informace, kam se obrátit pro dobré řešení.

V dopoledním klubu probíhá také svépomocná skupina, během které si rodiče s lektorkou povídají o konkrétním tématu. Účast ve skupině je samozřejmě dobrovolná.

Jak dopolední kluby fungují

Naše rodinné centrum a covid – 19

Malí objevitelé jsou…

Děti ve věku 2 – 4 let jsou zvídavé, chtějí prozkoumat vše, co jim přijde do cesty. Proto pro ně v tomto programu připravujeme výtvarné a tvořivé aktivity, kde si vyzkouší práci s barvami, lepidlem, nůžkami, různým nářadím a rozmanitým materiálem. To vše ve spolupráci se svým dospělákem, který mu pomůže, když je potřeba.  Cílem je rozvíjet nejen jemnou motoriku, ale zvládat jednoduchou práci podle pokynů, učit se soustředit a rozvíjet sociální kontakty s vrstevníky. Zároveň dochází k prohlubování rodičovských kompetencí. Díky společné práci získají dospěláci častokrát odvahu vyzkoušet podobné činnosti doma a vracet se k nim.

Když je práce hotová, nebo se na ní potřebujeme pořádně nachystat, protáhneme malá tělíčka při společném zpěvu a tanci. Nové písničky, říkadla a jednoduché pohybové hry se učí nejen děti, ale i dospělí, aby si je mohli společně kdykoli zopakovat.
Středečním dopoledním klubem vás ve školním roce 2020 / 2021 provází Pavla Špryncová a Iveta Kolenyaková.

Aktivita projektu „Rodičovství  v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Čtvrteční dopolední klub rodičů – Malí rarášci

Dopolední klub rodičů je…

prostor pro setkávání rodičů, prarodičů a dalších osob pečujících o děti od narození do školního věku. Klub nabízí dospělákům možnost sdílení zážitků a zkušeností s péčí o děti, vzájemnou podporu při řešení různých situací spojených s rodičovstvím, partnerstvím a zaměstnáním. Naše zaměstnankyně dospělákům rády poskytnou základní poradenství právě v těchto oblastech, nebo informace, kam se obrátit pro dobré řešení.

V dopoledním klubu probíhá také svépomocná skupina, během které si rodiče s lektorkou povídají o konkrétním tématu. Účast ve skupině je samozřejmě dobrovolná.

Jak dopolední kluby fungují

Naše rodinné centrum a covid – 19

Malí rarášci jsou…

Čtvrteční dopoledne je určeno pro rodiče s dětmi od narození do zhruba 1,5 roku. Samozřejmě mohou přijít i starší děti, ale v tento den respektujeme potřeby nejmenších návštěvníků a tak v centru panuje klidnější atmosféra, ve které mohou miminka navazovat první sociální kontakty a prozkoumávat svět. Díky velkému prostoru je rodinné centrum výbornou tréninkovou plochou na rozvoj lezení a chůze. Pro kojence je k dispozici lehátko a velký babyvak, ve kterých jsou v bezpečí.

Právě když miminka pozorují a prozkoumávají, mají dospěláci možnost vzájemného sdílení zatím získaných zkušeností spojených s příchodem dítěte, předávání si informací a nápadů o kojení, výchově, výživě a dalších tématech spojených s péčí o děti. K dispozici je také lektorka, která ráda poskytne základní poradenství v oblasti péče o dítě.

Pro dospěláky je podle zájmu připravován program zaměřený na posilování rodičovských kompetencí. Cílem jednotlivých povídání, která většinou začínají kolem 10. hodiny je poskytnout dospělákům informace z výchovy a péče o děti a přiblížit nové a populární trendy v této oblasti. Aktuální program na daný měsíc najdete v záložce Co se chystá.

Čtvrtečním dopoledním klubem vás ve školním roce 2020 / 2021 provází Hana Krátká a Eva Vetchá.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Páteční dopolední klub rodičů – Malí kamarádi

Dopolední klub rodičů je…

prostor pro setkávání rodičů, prarodičů a dalších osob pečujících o děti od narození do školního věku. Klub nabízí dospělákům možnost sdílení zážitků a zkušeností s péčí o děti, vzájemnou podporu při řešení různých situací spojených s rodičovstvím, partnerstvím a zaměstnáním. Naše zaměstnankyně dospělákům rády poskytnou základní poradenství právě v těchto oblastech, nebo informace, kam se obrátit pro dobré řešení.

Jak dopolední kluby fungují

Naše rodinné centrum a covid – 19

Malí kamarádi jsou…

Při spontánní hře v mají děti možnost poznat se se svými vrstevníky, navázat první kontakty a postupně (s pocitem bezpečí, že můj dospělák je na blízku) si zvykat na kolektiv a různé sociální situace, které při hraní nastanou.

Dopoledním klubem rodičů ve školním roce 2020/2021 vás provází všechny lektorky dopoledních klubů.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Páteční dopolední klub rodičů - Dětský klubík

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PLÁNUJEME OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO KLUBÍKU V DUBNU 2021.

Dětský klubík je program pro děti od 2,5 let do nástupu do předškolního vzdělávání. Nabízíme dětem možnost ještě před vstupem do mateřské školy prožít si v bezpečném a známém prostředí rodinného centra první kontakty s vrstevníky, a to v malé skupině bez doprovodu rodičů.

Program je určen pro 4 – 8 dětí. Děti doprovází dvě aktivizační pracovnice (lektorky), které mají buď osobní a několikaleté zkušenosti s dětmi tohoto věku, nebo se na v této oblasti vzdělávají.

Děti během klubíku využívají veškeré zázemí rodinného centra. Program zahrnuje jak řízené aktivity (pozdravení se, krátké tvořivé aktivity, hry) tak volný prostor ke hře. Součástí programu je také svačina.

Dětský klubík bude pravděpodobně probíhat v pátek v čase 9:00 – 11:00 hod a bude mít 10 lekcí. Na první lekci může být přítomen doprovod dítěte, ostatní lekce pak již děti absolvují sami. Před zahájením nového kurzu se koná informativní schůzka pro rodiče.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: pátek 9:00 – 11:00 hod
Zahájení: duben 2021, předpokládané ukončení červen 2021 (garantujeme 10 lekcí)
Cena: 1 300 Kč – 2 500 Kč / kurz (cena bude určena podle počtu přihlášených dětí)
Přihlášky: Vždy do zahájení kurzu (děti je možné zapsat i během kurzu, pokud je místo)
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

Storno poplatky: V případě, že se dítě nemůže lekce zúčastnit a bude omluveno včas (to je do čtvrtka 18 hod telefonicky, nebo formou SMS), bude z částky za lekci převedeno 50% na jinou aktivitu rodinného centra (po vzájemné domluvě s koordinátorkou RC). Pokud bude mít dítě omluveno víc jak 6 lekcí z důvodu nemoci a budete chtít kurz ukončit, bude Vám vráceno 80% z ceny kurzu.

Coworking

Nabízíme možnost využít rodinné centrum jako „kancelář“. Říká se tomu coworking. Jeho smyslem je poskytnout pracujícím lidem prostor k práci. Můžete využít přímo naši kancelář nebo pracovnu. K dispozici je wifi připojení, tiskárna a další kancelářské náležitosti. Pokud byste chtěli naši nabídku využít, můžete nám napsat, nebo zatelefonovat. Společně si pak dohodneme čas, kdy je možné rodinné centrum využít.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Rodice-s-detmi

Poradenství a podpora

Poradna pro rodiče dětí s náročným chováním

Rodinné centrum ve spolupráci s Mgr. Jaromírou Staňkovou nabízí možnost odborné konzultace.

Poradnu mohou navštívit rodiče dětí s náročným či problémovým chováním. Náročným chováním svého dítěte se můžete jako rodiče cítit unaveni, mít pocit, že už jste vyzkoušeli vše a nic nefungovalo, můžete se cítit ve svých rodičovských kompetencích oslabeni.

Domníváme se, že velká část rodičů v určitých životních obdobích toto zažívá, přesto o tom příliš nemluví. Poradna by měla být prostorem, kde mohou rodiče sdílet své obavy, obtíže a kde mohou získat určitý nadhled nad chováním svého dítěte.

Každý z nás vnímá náročné/problémové chování velmi subjektivně. Pro někoho to může být hlasitý projev, odmlouvání, nerespektování příkazů
a pokynů, verbální agrese až po velmi náročné chování, kterým může být fyzické napadání, sebepoškozování apod.

Chování dítěte ovlivňuje v určitou chvíli/životní etapě mnoho různých faktorů. Náročné chování může být specifickou formou komunikace,
může jít o způsob naplňování některých základních lidských potřeb,
může jít o “volání o pomoc”. Možná znáte příčinu, ale nevíte co s tím.

Nemějte obavu přijít třeba jen na dobrou kávu, u které se můžeme společnými silami pokusit najít řešení některých situací. Možná jen potřebujete podporu, protože sdílená starost je hned poloviční.

Zde si rezervujte místo

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: 200 Kč / 1 hod konzultace

Aktivita projektu „Rodičovství  v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Podpůrná skupina kontaktního rodičovství

Podpůrná skupina kontaktního rodičovství nabízí možnost pravidelného i jednorázového setkání, poradenství a podpory s laktační poradkyní i dalšími maminkami a jejich dětmi. Setkání jsou otevřená a jejich cílem je podpořit rodiče v péči o miminko, v kojení, v nošení a pomoci jim zvládnout různá úskalí, které péče přináší. Vítáni jsou i nastávající rodiče, které se chtějí na rodičovství připravit.

Aktivitu zajišťuje certifikovaná laktační poradkyně organizace mamilla Monika Komárková a Veronika Španielová.
Na podpůrnou skupinu si rezervujte místo zde.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: druhý úterý v měsíci 9 – 10:30 hod
Zahájení: celoročně
Cena: 50 Kč pro celou rodinu

Aktivita projektu „Rodičovství  v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Poradna psychomotorického vývoje (dříve fyzioterapeutická)

Cílem této poradny je poskytnout rodičům možnost nezávislé konzultace zkušené fyzioterapeutky v oblasti psychomotorického vývoje dětí.

Fyzioterapeutka během individuální konzultace s rodiči a dítětem dítě prohlédne a poskytne konkrétní rady, jestli je motorický vývoj dítěte v normě, nebo zda dítě potřebuje další odbornou péči. Rodiče tak mají možnost zkonzultovat svoje postřehy ohledně vývoje dítěte.

Tuto službu pro rodinné centrum poskytuje Mgr. Věrka Vlčková.

Rezervace místa probíhá přes rezervační formulář: Rezervace místa do poradny psychomotorického vývoje.

Poradna probíhá 1x měsíčně 2. čtvrtek v měsíci v čase 14:30 – 15:30 hod. Aktuální datum, kdy bude poradna, najdete ve složce Program.

Služby poradny je možné využít 3x ročně na osobu.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: 60 Kč / konzultace

Aktivita projektu „Rodičovství  v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Poradna řečového vývoje (dříve logopedická)

Rodinné centrum Dětský svět nabízí poradenskou službu klinické logopedky.

Cílem logopedické poradny je poskytnout rodičům možnost nezávislé konzultace klinické logopedky v oblasti rozvoje řečových dovedností. Stejně tak tuto službu mohou využít dospělí s řečovou vadou.

Klinická logopedka během nezávazné individuální konzultace s rodiči i dítětem poskytuje konkrétní rady, jestli dítě potřebuje pravidelnou logopedickou péči, jak dále rozvíjet řečové dovednosti, popřípadě poradí další možnosti péče.

Tuto službu pro rodinné centrum poskytuje klinická logopedka Mgr. Petra Hejlová.

Rezervace místa do poradny probíhá přes rezervační systém:

Zde si můžete rezervovat místo.

Poradna probíhá 1x měsíčně 2. čtvrtek v měsíci v čase 17 – 18 hod. Aktuální datum, kdy bude poradna najdete ve složce Program.

Služby poradny je možné využít 3x ročně na osobu.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: 60 Kč / konzultace

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Psychologické poradenství

Rodinné centrum Dětský svět nabízí poradenskou službu psycholožky Mgr. Karolíny Dobšíčkové.

Cílem psychologického poradenství je poskytnout rodičům možnost nezávislé konzultace převážně k tématům týkajících partnerských vztahů, rodinných vztahů, výchovy dětí, problémům ve školce a ve škole, různých osobních problémů (z oblasti práce, vztahů, komunikace, sebevědomí atd.), ale také zvládání obtížných životních situací, náročných emocí, stresu či vyhoření.

Jedná se o prvotní podporu a poradenskou službu lze užít maximálně 3x ročně. Délka jedné konzultace je 1 hodina. Rezervace míst probíhá přes rezervační formulář: Rezervace místa v psychologické poradně.

Poradna probíhá 1x měsíčně 1. čtvrtek v měsíci v čase 15:30 a 16:45 hod. Aktuální datum, kdy bude psychologického poradenství najdete ve složce Program.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: 150 Kč / konzultace

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Sociální poradna

Rodinné centrum Dětský svět nabízí poradenskou službu sociální pracovnice.

Cílem sociální poradny je poskytnout rodičům možnost jednorázovou nezávislou konzultaci, která pomůže v řešení nečekané, nebo náročné životní situace v rodině ať už vlastní, nebo např. při pomoci kamarádce, sousedům apod.

Sociální pracovnice vám poradí, na jaké instituce se můžete obrátit, které možnosti můžete v našem regionu využít, abyste mohli danou situaci řešit.

Tuto službu pro rodinné centrum poskytuje sociální pracovnice Bc. Eva Ježková.

Místo v sociální poradně si můžete rezervovat přes formulář: Rezervace místa do sociální poradny.
Poradna probíhá 1x měsíčně 2. čtvrtek v měsíci v čase 14:30 – 15:30 hod. Aktuální datum, kdy bude sociální poradna najdete ve složce Program.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: konzultace je zdarma

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Rodice-s-detmi

Pravidelné aktivity pro rodiče a děti

Cvičení kojenců a batolat

Správný psychomotorický vývoj v raném věku je důležitou prevencí možných pohybových problémů v pozdějším věku.

Na kurzu Cvičení kojenců a batolat vám nabízíme možnost seznámit se s aktivitami, které vhodným způsobem stimulují a podporují správný psychomotorický vývoj dítěte. Obsahem lekcí je i správná manipulace s dítětem a podpora pohybového vývoje s využitím balančních pomůcek (gymbally, overaly). Společnými aktivitami se také prohlubuje vztah a důvěra mezi dítětem a rodičem.

Rodiče s dětmi cvičí cca 45 minut, následně mají rodiče s dětmi prostor na adaptaci a individuální konzultaci.

Tři věkové skupiny: 2 – 5 měsíců, 6 – 11 měsíců a 12 – 18 měsíců.

6 – 8 dětí ve skupině.

Lekce probíhají pod vedením zkušené fyzioterapeutky Mgr. Věry Vlčkové.

Během školního roku proběhnou tři kurzy a to podzimní (13 lekcí), zimní (10 lekcí) a jarní (10 lekcí).

V případě zájmu piště na email info@rclanskroun.cz, nebo volejte na tel. 777 257 709.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, Lanškroun
Doba: pondělí     14,30 – 15,15 hod   (2 – 5 měsíců)
úterý         13,30 – 14,15 hod   (5 – 9 měsíců) – OBSAZENO
úterý         14,30 – 15,15 hod (11 – 18 měsíců) – OBSAZENO
Zahájení: 20. 9. 2021 – podzimní kurz, předpokládané ukončení 13. 12. 2021                  (garantujeme 12/13 lekcí)
10. 1. 2022 – zimní kurz, předpokládané ukončení 21. 3. 2022                           (garantujeme 10 lekcí)
28. 3. 2022 – jarní kurz, předpokládané ukončení 30. 5. 2022                            (garantujeme 9/10 lekcí)
Cena: 660 Kč /715 Kč za kurz (12 lekcí / 13 lekcí)

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Cvičení batolat

Cvičení batolat je podpůrnou skupinou pro rodiče s dětmi ve věku 1,5 – 2 roky.

Na kurzu Cvičení batolat vám nabízíme možnost seznámit se s aktivitami, které vhodným způsobem stimulují a podporují správný psychomotorický vývoj dítěte. Říkanky a písničky s pohybovým doprovodem, překážkové dráhy, cvičení na velkých míčích i s overbally a padákem budou náplní jednotlivých lekcí a zároveň budou námětem, jak s dětmi aktivně trávit čas. Důležitý je pro nás také společný prožitek rodiče a dítěte během cvičení a možnost vzájemně sdílet postřehy spojené s péčí o tuto věkovou skupinu.

Rodiče s dětmi cvičí cca 45 minut, následně mají rodiče s dětmi prostor na adaptaci a individuální konzultaci s aktivizačními pracovnicemi Pavlou Špryncovou a Ivetou Maršákovou, které kurz povedou.

6 – 8 dětí ve skupině.

Během školního roku proběhnou tři kurzy a to podzimní (13 lekcí), zimní (10 lekcí) a jarní (10 lekcí).

Na kurz je nutné rezervovat si místo zde.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, Lanškroun
Doba: úterý         13,30 – 14,15 hod   (2 –   5 měsíců)
Zahájení: 5. 10. 2021 – podzimní kurz, předpokládané ukončení 14. 12. 2021                  (garantujeme 11 lekcí)
11. 1. 2022 – zimní kurz, předpokládané ukončení 22. 3. 2022                           (garantujeme 10 lekcí)
29. 3. 2022 – jarní kurz, předpokládané ukončení 31. 5. 2022                            (garantujeme 10 lekcí)
Cena: 610 Kč za kurz (11 lekcí)

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Cvičení rodičů s dětmi

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2021/2022 společnou pohybovou aktivitu pro rodiče a děti.

Cvičení rodičů s dětmi je určeno dětem ve věku 2 – 6 let a jejich rodičům (aktivita je velmi vhodná pro tatínky), kteří mají chuť objevovat nové pohybové aktivity a zdolávat překážky.

Lekce je postavena z několika bloků (úvodní rozehřátí s básničkami a písničkami, překážkové dráhy s různými úkoly, které mohou děti zdolávat podle vlastních potřeb, zakončení lekce opět s říkankami a písničkami) a záleží na rodičích a dětech, jak se do jednotlivých aktivit zapojí.

Lekce probíhají pod vedením Ivety Kolenyakové.

Rodiče s dětmi navštěvují jednotlivé lekce, nejedná se o kurz. Je ale nutné udělat si předem rezervaci, protože kapacita lekcí bude omezena na na maximálně 20 osob. Rezervační systém bude uzavřen daný den ve 12 hodin.

Zde si můžete rezervovat místo.

Místo konání: tělocvična ZŠ Dobrovského, Lanškroun
Doba: středa 16,30 – 17,30 hod
Zahájení: 6. 10. 2021, cvičení probíhá do konce května -ukončení 25.5.2022
Cena: 30 Kč za osobu (sourozenecká sleva 25 Kč za osobu, když přijdou 2 více sourozenců na lekci), platí se tedy zvlášť za děti i dospělé.

 

Malí kutilové

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2021/2022 společnou pravidelnou aktivitu pro rodiče a děti Malí kutilové.

Malí kutilové jsou určeni pro rodiče s dětmi ve věku 2 – 4 roky a zaměřují se na rozvoj jemné motoriky a polytechnické vzdělávání.

Během hodiny děti společně s rodiči tvoří a vyrábějí. Nacvičujeme stříhání, lepení, malování, kreslení, ale také zatloukání, řezání a různé další aktivity spojené s manuální dovedností. Na konci hodiny si děti odnesou domů výrobek. V průběhu lekce můžou využít další připravené aktivity.

Kurz probíhá v pracovnách rodinného centra, herna v tuto dobu slouží veřejnosti.

Lekce probíhají pod vedením Evy Vetché.

Kurz zahrnuje 8 lekcí. Cena za kurz je 400 Kč. Kapacita kurzu je 5 dětí a jejich rodičů.

Další kurzy budou v rezervačním systému vypsány před jejich zahájením. Je možné, že dojde k časovému posunu.

Zde si můžete rezervovat místo.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: pátek 10,30 – 11,30 hod
Zahájení:

8. 10. 2021, kurz probíhá do 9.12.2021

7.1.2022, kurz probíhá do 25.2.2022

5.3.2022, kurz probíhá do 30.4.2022

Cena: 400 Kč

 

Deti

Odpolední aktivity pro děti školkového a mladšího školního věku

Angličtina pro nejmenší

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2021/2022 kurzy angličtiny pro děti od 3 let a to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

Cílem kurzů je seznámit děti s anglickým jazykem podle individuálních schopností. Během lekcí si děti osvojují porozumění jednoduchým i složitějším anglickým pojmům a pokynům, čímž si vytvářejí pasivní slovní zásobu a samozřejmě se seznamují se základní aktivní slovní zásobou anglického jazyka, kterou pak využívají při jednotlivých aktivitách. Důraz je kladen na poslech a reakci na mluvené slovo.

Lekce probíhají v rodinném centru pod vedením zkušených lektorek (učitelky anglického jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ a MŠ) podle programu Cookie and Friends. Výuka je vedena aktivní formou – hry, pohybové aktivity, písničky, tvoření tak, aby děti intenzivně prožily celou lekci. Lektorkami kurzů jsou Mgr. Eva Vetchá, Sára Chládek a Nikola Zavřelová.

Skupinu tvoří 6 – 8 dětí.

Nabízíme možnost ukázkové lekce zdarma.

Kurz je rozdělen na dvě pololetí. Kurzovné se hradí vždy za jedno pololetí a to nejpozději do konce října/února. Kurzovné vracíme v případě, že se rozhodnete kurz ukončit během prvních tří lekcí. Dále už jen ze závažných důvodů.

První setkání je seznamovací, rodiče se dozví  informace o průběhu kurzu, odevzdají přihlášky (obdržíte po rezervaci místa) a přijímají se platby. Děti se pak seznámí s lektorkami, ostatními dětmi a prostředím rodinného centra.

V současné době máme VOLNÁ MÍSTA ve úterní skupině začátečníků.

V případě zájmu piště na email info@rclanskroun.cz, nebo volejte na tel. 777 257 709.

Podrobnější informace získáte na uvedeném telefonním čísle, nebo na první lekci.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět z.s.
Doba: Pondělí 15:30 – 16:15 hod ZAČÁTEČNÍCI 1.A – lektorka Sára (obsazeno)
Pondělí 16:30 – 17:15 hod ZAČÁTEČNÍCI 1.B – lektorka Sára (obsazeno)                   Pondělí 16:30 – 17:15 hod POKROČILÍ 2.A – lektorka Eva (obsazeno)
Úterý 15:30 – 16:15 hod ZAČÁTEČNÍCI 1.C – lektorka Nikola
Zahájení: 20. 9. 2021 a 21.9.2021 v informativní schůzka pro rodiče
předpokládané ukončení 30. 5. 2021 a 31.5.2022 (garantujeme 32 lekcí)
Cena: 950 Kč za 1 pololetí  + 260 Kč za pracovní sešit
Přihlášky:

do 17. 9. 2021 (děti je možné zapsat do kurzu do konce října, pokud budou volná místa, po individuální domluvě i průběžně ve školním roce)

email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

Sportovní hry pro děti s PAS

Sportovní hry probíhají 1x týdně v tělocvičně A. Jiráska v Lanškrouně pod vedením zkušené lektorky (speciálního pedagoga). K ruce jsou lektorce asistentky, které pomáhají dětem zvládat pokyny a cviky, popř. dopomáhají vizuální či fyzickou podporou (ukáží obrázek, šipkou směr, fyzicky pomáhají).

Jedná se o volnočasovou aktivitu pro děti s PAS, kde mohou sdílet společenství se svými vrstevníky, učit se tak přiměřeně reagovat a usměrňovat své chování, emoce a zároveň mohou poznávat své vlastní tělo a rozvíjet jemnou a hrubou motoriku. Neopomenutelným faktorem je také relaxace dítěte, která s pohybem přichází a záměrná relaxační cvičení, která navodí uvolnění o odstraní přebytečný stres.

Děti navštěvují sportovní hry bez doprovodu rodičů.

Aktivita je určena pro 6 dětí.

Lektor: Mgr. Vladislava Hanyšová

Místo konání: tělocvična ZŠ Jiráskova, Jiráskovo náměstí, Lanškroun
Doba: Pondělí 16:30 – 17:30 hod
Zahájení: 4. 10. 2021, předpokládané ukončení 25. 5. 2022
(garantujeme 32 lekcí)
Cena: 1 200 Kč za 1 pololetí
Přihlášky:

do 3. 10. 2021

email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

Ententýky

Chtěli byste podpořit své děti v hudebním vnímání? V rodinném centru nabízíme ve školním roce 2021/2022 kurz Ententýky, kde za pomoci zejména českých lidových písní bude s Vašimi dětmi pracovat Mgr. Vladimíra Jetmarová. Cílem tohoto kurzu je rozvoj dítěte prostřednictvím hudebních činností. Děti se seznamují s českými lidovými písněmi a moderní tvorbou, zkouší si hru na Orffův instrumentář, pomocí poslechu poznávají různé zvuky či jiné druhy hudby. Součástí lekce jsou i hudebně pohybové činnosti. Během školního roku děti s lektorkou připravují dvě vystoupení pro rodiče.

Výuka probíhá hravou formou, uzpůsobenou věku dětí. Vhodné pro děti ve věku 4 – 6 let se zájmem o hudbu, zpěv. V případě zájmu můžeme otevřít kroužek i pro starší děti.

Minimální počet dětí ve skupině je 8, maximální pak 12. Kurz otvíráme při naplnění minimální kapacity.

Na kurz je nutné rezervovat si místo zde.

Kurzovné se hradí pololetně a to nejpozději od konce října/února. Kurzovné vracíme v případě, že se rozhodnete ukončit kurz během prvních tří lekcí. Dále už jen ze závažných důvodů.

První schůzka je informativní, kdy vyřešíme organizační věci a děti se seznámí s lektorkou a prostředím rodinného centra.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: středa 15:45 – 16:30 hod
Zahájení:

6.10.2021 informativní schůzka pro rodiče a děti

předpokládané ukončení 25. 5. 2022
(garantujeme 30 lekcí)

Cena: 500 Kč na 1 pololetí
Přihlášky:

do 5. 10. 2021 nebo i během školního roku v případě volných míst

zde
email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

Pohybové hry pro děti 3 – 6 let

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2021/2022 kurz cvičení pro děti školkového věku.

Pohybové hry jsou zaměřeny na všestranný rozvoj dětí. Během hodiny se střídají cvičení na rozvoj obratnosti, koordinace, rychlosti a síly. Děti se setkají se základními cvičebními prvky z atletiky, gymnastiky a míčových her, v hodinách jsou hodně využívány i psychomotorické hry.

Pohybové hry jsou určeny dětem, které již zvládnou krátkou řízenou činnost (řídit se pokyny lektorky). Vhodné i pro sourozence.

První tři lekce mají rodiče mají možnost čekat v tělocvičně, nebo být pro dítě oporou tak, aby pro něj cvičení bylo příjemné.

Minimální počet pro otevření kurzu je 8 dětí, maximální kapacita kurzu je 16 dětí.

V současné době je kurz plně obsazen.

Pohybové hry jsou propojeny celoroční hrou, která motivuje děti k pravidelné docházce. Klademe důraz na individuální přístup k dětem.

Lektorka: Mgr. Vladislava Hanyšová.

Místo konání: tělocvična 2. stupně ZŠ A. Jiráska
nám. A. Jiráska (vchod dřevěnými vraty vedle kadeřnictví)
Čas: pátek 16:30 – 17:30 hod
Zahájení: 24. 9. 2021 předpokládané ukončení 27. 5. 2022 (garantujeme 32 lekcí)
Cena: 900 Kč na 1 pololetí
Kontakt a přihlášky:

do 24.9.2021. v případě volných míst i v průběhu roku

email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

 

Půjčovna her

Některé hry si děti vyzkouší párkrát, a pak už se k nim nevrátí. Nebo je možná vaše dítě delší dobu nemocné a vy už nevíte, jak ho zabavit. Pak máte možnost využít naši nabídku a zapůjčit si v rodinném centru některé hry (hlavně od firmy Mindok), Logico Primo a puzzle různých obtížností domů.

V případě, že byste měli zájem o výpůjčku, můžete se obrátit na naše aktivizační pracovnice během provozu centra.

PAS

Aktivity pro rodiny s PAS (porucha autistického spektra)

Sportovní hry pro děti s PAS

Sportovní hry probíhají 1x týdně v tělocvičně A. Jiráska v Lanškrouně pod vedením zkušené lektorky (speciálního pedagoga). K ruce jsou lektorce asistentky, které pomáhají dětem zvládat pokyny a cviky, popř. dopomáhají vizuální či fyzickou podporou (ukáží obrázek, šipkou směr, fyzicky pomáhají).

Jedná se o volnočasovou aktivitu pro děti s PAS, kde mohou sdílet společenství se svými vrstevníky, učit se tak přiměřeně reagovat a usměrňovat své chování, emoce a zároveň mohou poznávat své vlastní tělo a rozvíjet jemnou a hrubou motoriku. Neopomenutelným faktorem je také relaxace dítěte, která s pohybem přichází a záměrná relaxační cvičení, která navodí uvolnění o odstraní přebytečný stres.

Děti navštěvují sportovní hry bez doprovodu rodičů.

Aktivita je určena pro 6 dětí.

Lektor: Mgr. Vladislava Hanyšová

Místo konání: tělocvična ZŠ Jiráskova, Jiráskovo náměstí, Lanškroun
Doba: Pondělí 16:30 – 17:30 hod
Zahájení: 4. 10. 2021, předpokládané ukončení 25. 5. 2022
(garantujeme 32 lekcí)
Cena: 1 200 Kč za 1 pololetí
Přihlášky:

do 3. 10. 2021

email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

Klub „Integráček“

V rodinném centru mají svůj prostor také rodiny s dětmi s handicapem. Páteční „Klub Integráček“ otevírá možnost setkávání se rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra a dalších handicapů, jejich přátelům a kamarádům.

DOSPĚLÍ

V klubu Integráček pravidelně probíhá podpůrná rodičovská skupina. Nabízí rodičům možnost vzájemně si předávat zkušenosti a informace týkající se péče a výchovy dětí s PAS či jiným handicapem, ale také třeba společně řešit, jak s dětmi zvládnout běžné denní situace doma i ve škole, nebo třeba návštěvy, výlety a pod. Rodičovská skupina probíhá pod vedením Mgr. Jaromíry Staňkové, kterou zároveň můžete využít k individuálním konzultacím z oblasti problematiky PAS.

DĚTI

Během klubu mají děti možnost rozvíjet své schopnosti při tréninkových aktivitách zaměřených na polytechnické vzdělávání(práce s různým nářadím a materiály, práce se stavebnicemi apod.), tvoření a malování. To vše pod vedením aktivizační pracovnice. Samozřejmě mají k dispozici vybavení, hry a pomůcky v rodinném centru.

Klub Integráček se koná v liché týdny v pátek v čase 15:30 – 18 hod.

Pobytné je 50 Kč/rodina.

Prosíme o rezervaci míst, abychom věděli, kolik nás přibližně v klubu bude. Rezervace uvádějte na rodinu s počtem dospělých a dětí. Zde si můžete rezervovat místo.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Rodičovská knihovna

V rodinném centru nabízíme možnost rodičům, pedagogům, ale i široké veřejnosti zapůjčit si knihy zaměřené na problematiku poruch autistického spektra.
Knihy je možné zapůjčit si během provozní doby u aktivizačních pracovnic, nebo lektorů kurzů.

Dospeli

Aktivity pro dospělé

Jóga pro dospěláky

Ve školním roce 2021/2022 probíhají paralelně čtyři kurzy Jógy pro dospěláky pod vedením zkušené lektorky Marcely Cackové , která se věnuje nejen józe, ale také ajurvédě a masážím. Mnoho svých znalostí z těchto oblastí pak předává dál právě na kurzech jógy. Více se o Marcele dozvíte na www.om-shakti.cz.

Kurzy probíhají ve třech cyklech: podzimní, zimní a jarní, vždy o 10 až 15 lekcích a to ve čtyřech skupinách. Cvičíme ve žlutém sále Sportcentra Forea, který poskytuje odpovídající zázemí.

Kapacita každého kurzu ve Sportcentru Forea je 15 osob, minimální počet v kurzu je 10 osob. Peníze se v případě nevyčerpání lekce nevrací.

V případě naplnění kurzů je možné zaregistrovat se na níže uvedených kontaktech jako náhradník a na jednotlivé lekce docházet jen v případě, že se uvolní místo.

Přehled jednotlivých kurzů 2021/2022

Pondělní jóga

Místo konání: žlutý sál Sportcentrum Forea, Lanškroun
Doba: Pondělí 15:30 – 17 hod 1. skupina
Zahájení: 3. 1. 2022, předpokládané ukončení 7. 3. 2022
(garantujeme 10 lekcí)
Cena: 1 170 Kč
Přihlášky: v současné době je kurz obsazen, je možné účastnit se jako náhradník
email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

 

Úterní jóga

Místo konání: žlutý sál Sportcentrum Forea, Lanškroun
Doba: Úterý 17:00 – 18:30 hod 2. skupina
Úterý 18:45 – 20:15 hod 3. skupina
Zahájení: 4.1.2022, předpokládané ukončení 8. 3. 2022
(garantujeme 10 lekcí)
Cena: 1 170 Kč za kurz
Přihlášky: v současné době je kurz obsazen, je možné účastnit se jako náhradník
email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

 

Středeční jóga

Místo konání: žlutý sál Sportcentrum Forea, Lanškroun
Doba: Středa 8:30 – 10:00 hod
Zahájení: 5. 1. 2022, předpokládané ukončení 9. 9. 2022
(garantujeme 10 lekcí)
Cena: 1 170 Kč za kurz
Přihlášky: v současné době máme v kurzu volná místa
email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

(Pokud se frekventant nemůže lekce zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka. Peníze se v případě nevyčerpání lekce nevrací.)

Angličtina na rodičovské

Používáte v práci angličtinu, nebo jste na úrovní středně pokročilého, ale momentálně jste na mateřské/rodičovské a chybí vám možnost udržet se v kondici?

Pak právě pro vás je určena naše novinka: “Angličtina na rodičovské”, kdy si děti hrají v rodinném centru a rodiče mají prostor pod vedením zkušených lektorek anglického jazyka probírat různá témata. Děti jsou tak stále s vámi a vy přitom můžete věnovat čas sami sobě. Cílem jednotlivých setkání bude popovídat si v angličtině, nebude probíhat klasická výuka, na jakou jsou lidé zvyklí z kurzů.

Anglická konverzace bude probíhat 1 x za 14 dnů, vždy 1. a 3. úterý v měsíci. Ve skupině bude maximálně 6 rodičů. Vyhrazený čas bude rozdělen do 3 bloků:

9:00 – 9:30 hod příchod, hra, uvaříme si třeba anglický čaj, nebo italskou kávu 😉 a už si můžeme povídat anglicky

9:30 – 10:00 hod intenzivní konverzace nad konkrétními tématy (nebojte, zpočátku se budou dotýkat každodenních činností rodičů malých dětí)

10:00 – 10:30 hod prostor pro individuální popovídání si, pohrání si a tak…

V období říjen – prosinec bude probíhat zkušební provoz. Rodiče si rezervují každou lekci zvlášť a stejně tak ji i budou hradit. Cena lekce je 50 Kč.

Prosíme o rezervaci míst na tomto odkaze.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: úterý 9 – 10:30 hod
Zahájení: říjen 2021
Cena: 50 Kč / lekce
Přihlášky:

zde

info@rclanskroun.cz
Tel.: 777 257 709

Přednášky

Pro rodiče a širokou veřejnost pravidelně pořádáme přednášky na různá témata z oblasti výchovy, vzdělávání, zdravého stravování, ekologie a péče o děti. Konají se ve čtvrtek, popřípadě ve středu v podvečerních hodinách v herně rodinného centra.

Během přednášek je zajištěno hlídání dětí v dalších prostorech RC.

Aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Plavání pro těhotné

Plavání pro těhotné probíhá na plaveckém bazénu na ZŠ Dobrovského v Lanškrouně.

Během školního roku realizujeme v případě zájmu tři kurzy: podzimní, zimní a jarní.

Každý kurz začíná úvodní zkušební lekcí,  kde si ženy vyzkouší, zda jim plavání a cvičení vyhovuje. Následuje 8 lekcí kurzu. Na kurz je možné přihlásit se i v jeho průběhu, pokud jsou volná místa.

Nabízíme možnost vyzkoušet si jednu hodinu, a pak se rozhodnout, zda do kurzu chcete docházet. Podmínkou je schválení účasti na plavání u Vašeho gynekologa (potvrzení do těhotenské průkazky).

V případě pokročilejšího stádia těhotenství je možné domluvit si individuální účast na hodinách.

Kapacita kurzu je 5 – 10 osob. Kurz je otevřen při minimálním počtu 5 žen, proto se jeho zahájení může posunout.

S SEBOU: plavky, ručník 2x, malé občerstvení podle vlastního uvážení

PROGRAM: 15 min volného plavání na rozehřátí

30 min cvičení ve vodě

15 min cvičení, relaxace na okraji bazénu

Na spolupráci a společné cvičení se těší Mgr. Ludmila Zapletalová a porodní asistentka Marcela Králíková.

Zde si můžete rezervovat místo.

Místo konání: bazén ZŠ Dobrovského, Lanškroun
Doba: středa 17 – 18 hod
Zahájení:

předpokládané zahájení 6. 10. 2021 – 8. 12. 2021 zimní kurz,

12. 1. – 17. 3. 2020 zimní kurz

24.3. – 12.5.2022 jarní kurz

Cena: 900 – 1 350 Kč (podle počtu přihlášených) za 8 lekcí + úvodní hodina
Přihlášky:

zde

info@rclanskroun.cz
Tel.: 777 257 709

Jednorázové aktivity pro dospělé

Do této oblasti patří všechny ostatní aktivity, které nabízíme pro dospělé, např. kurzy a semináře. Jejich aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc na hlavní stránce.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Rodičovská knihovna

V rodinném centru nabízíme možnost rodičům, pedagogům, ale i široké veřejnosti zapůjčit si knihy zaměřené na výchovu dětí a péči o děti, ale také na problematiku dětí s poruchami autistického spektra.
Knihy je možné zapůjčit si během provozní doby u aktivizačních pracovnic, nebo lektorů kurzů.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Aktivity pro seniory

Akademie třetího věku

Akademie třetího věku je určena seniorům ve věku 60+ z Lanškrouna a okolí. Probíhá formou kurzů a to v období říjen – duben / květen. Pro aktivní zapojení do kurzů je potřeba vyplnit závaznou přihlášku a zaplatit kurzovné.

Ve školním roce 2021/2022 proběhne ve spolupráci rodinného centra, Domu dětí a mládeže Damián, Městské knihovny Lanškroun a města Lanškroun čtvrtý ročník AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V).

Rodinné centrum bude realizovat tyto kurzy:

 • Angličtina pro seniory
  • začátečníci středa 9 – 10 hod s lektorkou Ivetou Maršíkovou, zahájení 6.10.2021
  • mírně pokročilí pátek 9 – 10 hod s lektorkou Evou Vetchou, zahájení 24.9.2021
  • pokročilí čtvrtek 9 – 10 hod s lektorku Gabčou Fuchsovou, zahájení 7.10.2021

Lekce angličtiny probíhají v učebně Rodinného centra Dětský svět (B. Martinů 980, Lanškroun). Kapacita každé skupiny je 4 – 6 osob. V roce 2021/2022 plánujeme realizovat 26 lekcí, rozdělených do dvou pololetí. Výuka probíhá podle učebnice English for Life, se kterou máme velmi dobré zkušenosti. Studentům jsou učebnice zapůjčeny, z vlastních prostředků si hradí pracovní sešit, který si u nás můžou zakoupit.

Cena: Protože jsou kurzy A3V  realizované rodinným centrem v roce 2021 podpořeny s dotačního programu MPSV “Obec přátelská rodině a seniorům 2021”, je kurzovné do konce roku 2021 zdarma. Od ledna 2022 budou studenti hradit 2x  kurzovné ve výši 400 Kč (kurzovné zahrnuje 8 lekcí).

 • Trénink paměti
  • úterý 15:30 – 16:30 hod s lektorem Vojtou Viskupičem, zahájení sudé týdny 5.10.2021, liché týdny 12.10.2021

Kurz tréninku paměti probíhá 1x za 14 dnů a střídají se tak 2 skupiny – sudé a liché týdny. Trénování paměti probíhá v učebně Domova pro seniory na Janáčkově ulici. Kapacita skupiny je 8 studentů. Cílem kurzu je formou různých cvičení posílit paměťové schopnosti, naučit se nové techniky a prožít hodinu aktivní zábavy.

Cena: Protože jsou kurzy A3V  realizované rodinným centrem v roce 2021 podpořeny s dotačního programu MPSV “Obec přátelská rodině a seniorům 2021”, je kurzovné do konce roku 2021 zdarma. Od ledna 2022 budou studenti hradit každou lekci zvlášť, cena za 1 lekci je 50 Kč.

 • Mediální svět
  • pondělí 9 – 10 hod s lektorkou Ivetou Maršíkovou, zahájení 4.10.2021

Kurz “mediální svět” nabídne studentům 6 lekcí, během kterých bude veden tak, aby zvládli bezpečně se pohybovat ve světě moderních médií (internet, tisk, televize). Naučí se, jak si ověřit informace z více zdrojů a zároveň sebou  nenechat manipulovat a nenaletět klamavé reklamě. Pracovat budou se širokým spektrem materiálu a též zde bude mnoho prostoru k volné diskuzi. Kapacita kurzu je 6 studentů.

Cena: Protože jsou kurzy A3V  realizované rodinným centrem v roce 2021 podpořeny s dotačního programu MPSV “Obec přátelská rodině a seniorům 2021”, je kurzovné do konce roku 2021 zdarma.

 • Toulky lanškrounskou historií
  • během podzimu se uskuteční několik setkání (bude záležet, jak nám bude přát počasí) s PhDr. Marií Borkovcovou na historických místech našeho města. Podrobné informace a termíny jednotlivých setkání budou teprve upřesněny.

Cena: Protože jsou kurzy A3V  realizované rodinným centrem v roce 2021 podpořeny s dotačního programu MPSV “Obec přátelská rodině a seniorům 2021”, je kurzovné do konce roku 2021 zdarma.

Zde se můžete online přihlásit do jednotlivých kurzů.

A zde najdete přihlášku k vytištění. Pak už jí jen stačí přinést do rodinného centra, nebo vhodit do schránky u vchodu. Popřípadě zavolejte naší koordinátorce Gabče na tel.: 775 912 002.

 

Kurzy probíhající v Domě dětí a mládeže Damián:

Podrobné informace naleznete také na www.ddm-lanskroun.cz, nebo na tel.: 776 221 738.

Kurz probíhající v městské knihovně:

https://www.knihovna-lanskroun.cz/novinky/virtualni-univerzita-3-veku

Kavárnička dříve narozených

Kavárnička dříve narozených je určena pro seniory s Lanškrouna a blízkého okolí. Každý 3. čtvrtek v měsíci se scházíme v rodinném centru, kde je připraven zajímavý program. Aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc v záložce PROGRAM. Jednotlivá setkání mají různý charakter, např. přednášky, besedy, setkání se zajímavými hosty, kdy jsou promítány i fotografie, nebo v době letních měsíců vyrážíme na výlety do blízkého okolí. Pro návštěvníky je zajištěno drobné občerstvení.

Kavárničku dříve narozených pro vás připravuje Mgr. Eva Vetchá s dobrovolníky rodinného centra.