Přehled našich aktivit

Kluby

Dopolední kluby rodičů s dětmi (0 – 6 let)

Pondělní dopolední klub rodičů – Malí objevitelé

Dopolední klub rodičů je…

prostor pro setkávání rodičů, prarodičů a dalších osob pečujících o děti od narození do školního věku. Klub nabízí dospělákům možnost sdílení zážitků a zkušeností s péčí o děti, vzájemnou podporu při řešení různých situací spojených s rodičovstvím, partnerstvím a zaměstnáním. Naše aktivizační pracovnice dospělákům rády poskytnou základní poradenství právě v těchto oblastech, nebo informace, kam se obrátit pro dobré řešení.

V dopoledním klubu probíhá také svépomocná skupina, během které si rodiče s aktivizační pracovnicí povídají o konkrétním tématu. Účast ve skupině je samozřejmě dobrovolná.

Zde si můžete přečíst, jak dopolední kluby fungují.

Malí objevitelé v pondělí znamenají…

Místo běžných her, stavebnic a hraček, které v herně rodinném centru máme, jsou pro děti připraveny pomůcky a tvoření inspirované Montessori pedagogikou. Stačí si vzít svoji podložku, nebo si najít místo u stolečku, vybrat si tácek s konkrétní aktivitou a společně se pustit do práce. Pokud si nebudete vědět rady, naše aktivizační pracovnice vám ráda pomůže. Také načerpáte inspiraci pro společnou práci doma. Během práce rodič dítě doprovází a umožňuje mu tak samostatně objevovat nové věci a zdokonalovat své dovednosti.

V pracovně se řídíme jednoduchými pravidly, se kterými vás seznámí aktivizační pracovnice při příchodu do klubu.

Rodiče s dětmi přichází bez přihlášení, doporučujeme nejpozději hodinu před koncem, aby děti měly dostatek času na práci s pomůckami a rodiče prostor pro vzájemné sdílení. Aktivity v klubu jsou určeny pro děti ve věku 0-6 let.

1x měsíčně v rámci aktivity probíhá Senza herna s Ferdou. Jedná se o senzorické hraní pod vedením psycholožky Mgr. Karolíny Dobšíčkové, na tuto aktivitu je omezená kapacita, a tak je nutné se na ni předem přihlásit. Kdy se Senza herna koná, najdete v našem přehledu, dozvědět se o ní víc, můžete zase níže. Ti, kteří nejsou na Senza hernu přihlášení, můžou v danou dobu využít pouze hernu.

Rodiče s dětmi přichází bez přihlášení, doporučujeme kolem 9 hodiny, aby děti měly dostatek času na práci s pomůckami a rodiče prostor pro vzájemné sdílení.

Pondělním dopoledním klubem vás ve školním roce 2023/2024 provází Vlaďka Hanyšová.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

 

Úterní dopolední klub rodičů – Malí kamarádi

Dopolední klub rodičů je…

prostor pro setkávání rodičů, prarodičů a dalších osob pečujících o děti od narození do školního věku. Klub nabízí dospělákům možnost sdílení zážitků a zkušeností s péčí o děti, vzájemnou podporu při řešení různých situací spojených s rodičovstvím, partnerstvím a zaměstnáním. Naše aktivizační pracovnice dospělákům rády poskytnou základní poradenství právě v těchto oblastech, nebo informace, kam se obrátit pro dobré řešení.

Úterní klub probíhá ve zkrácené době od 8:30 do 10:00 hodin a má vyhrazenou pouze hernu, v pracovně probíhá kurz Malí kutilové, na který je nutné být přihlášený.

Zde si můžete přečíst, jak dopolední kluby fungují.

Malí kamarádi jsou…

Při spontánní hře v naší herně mají děti možnost poznat se se svými vrstevníky, navázat první kontakty a postupně (s pocitem bezpečí, že můj dospělák je na blízku) si zvykat na kolektiv a různé sociální situace, které při hraní nastanou.

Dopoledním klubem rodičů ve školním roce 2023/2024 provází Vlaďka Hanyšová.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Středeční dopolední klub rodičů – Malí objevitelé

Dopolední klub rodičů je…

prostor pro setkávání rodičů, prarodičů a dalších osob pečujících o děti od narození do školního věku. Klub nabízí dospělákům možnost sdílení zážitků a zkušeností s péčí o děti, vzájemnou podporu při řešení různých situací spojených s rodičovstvím, partnerstvím a zaměstnáním. Naše aktivizační pracovnice dospělákům rády poskytnou základní poradenství právě v těchto oblastech, nebo informace, kam se obrátit pro dobré řešení.

V dopoledním klubu probíhá také svépomocná skupina, během které si rodiče s lektorkou povídají o konkrétním tématu. Účast ve skupině je samozřejmě dobrovolná.

Zde si můžete přečíst, jak dopolední kluby fungují.

Malí objevitelé ve středu znamenají…

Děti ve věku 2 – 4 let jsou zvídavé, chtějí prozkoumat vše, co jim přijde do cesty. Proto pro ně v tomto programu připravujeme výtvarné a tvořivé aktivity, kde si vyzkouší práci s lepidlem, nůžkami, různými typy barev a rozmanitým materiálem. To vše ve spolupráci se svým dospělákem, který mu pomůže, když je potřeba.  Cílem je rozvíjet nejen jemnou motoriku, ale zvládat jednoduchou práci podle pokynů, učit se soustředit a rozvíjet sociální kontakty s vrstevníky. Zároveň dochází k prohlubování rodičovských kompetencí. Díky společné práci získají dospěláci častokrát odvahu vyzkoušet podobné činnosti doma a vracet se k nim.

Když je práce hotová, nebo se na ní potřebujeme pořádně nachystat, protáhneme malá tělíčka při společném zpěvu a tanci. Nové písničky, říkadla a jednoduché pohybové hry se učí nejen děti, ale i dospělí, aby si je mohli společně kdykoli zopakovat. Aktivity klubu cílí na věk 2 – 6 let.

1x měsíčně se v 10 hodin můžete potkat s logopedkou Mgr. Kateřinou Krudencovou, která vám poskytne praktické tipy, jak děti podporovat v řečovém vývoji. Kdy se setkání koná najdete na stránce Co se chystá.

Středečním dopoledním klubem vás ve školním roce 2023/2024 provází Hana krátká a Aneta Viskupičová.

Aktivita projektu „Rodičovství  v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

 

Čtvrteční dopolední klub rodičů – Malí rarášci

Dopolední klub rodičů je…

prostor pro setkávání rodičů, prarodičů a dalších osob pečujících o děti od narození do školního věku. Klub nabízí dospělákům možnost sdílení zážitků a zkušeností s péčí o děti, vzájemnou podporu při řešení různých situací spojených s rodičovstvím, partnerstvím a zaměstnáním. Naše aktivizační pracovnice dospělákům rády poskytnou základní poradenství právě v těchto oblastech, nebo informace, kam se obrátit pro dobré řešení.

V dopoledním klubu probíhá také svépomocná skupina, během které si rodiče s lektorkou povídají o konkrétním tématu. Účast ve skupině je samozřejmě dobrovolná.

Zde si můžete přečíst, jak dopolední kluby fungují.

Malí rarášci jsou…

Čtvrteční dopoledne je určeno pro rodiče s dětmi od narození do zhruba 2 let. Samozřejmě mohou přijít i starší děti, ale v tento den respektujeme potřeby nejmenších návštěvníků a tak v centru panuje klidnější atmosféra, ve které mohou miminka navazovat první sociální kontakty a prozkoumávat svět. Díky velkému prostoru je rodinné centrum výbornou tréninkovou plochou na rozvoj lezení a chůze. Pro kojence je k dispozici lehátko a velký babyvak, ve kterých jsou v bezpečí.

Právě když miminka pozorují a prozkoumávají, mají dospěláci možnost vzájemného sdílení zatím získaných zkušeností spojených s příchodem dítěte, předávání si informací a nápadů o kojení, výchově, výživě a dalších tématech spojených s péčí o děti. K dispozici je také lektorka, která ráda poskytne základní poradenství v oblasti péče o dítě.

Pro dospěláky je podle zájmu připravován program zaměřený převážně na posilování rodičovských kompetencí. Cílem jednotlivých povídání, která většinou začínají kolem 10. hodiny je poskytnout dospělákům informace z výchovy a péče o děti a přiblížit nové a populární trendy v této oblasti. 1x měsíčně se tak můžete nad zajímavými tématy potkat s psycholožkou Mgr. Karolínou Dobšíčkovou a 1x za 2 měsíce vám logopedka Mgr. Kateřina Krudencová poskytne tipy na podporu a rozvoj řečových dovedností u malých dětí. Aktuální program na daný měsíc najdete v záložce Co se chystá.

Čtvrtečním dopoledním klubem vás ve školním roce 2023/2024 provází Lucie Štarmanová a Lenka Koppová.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Páteční dopolední klub rodičů – Malí kamarádi

Dopolední klub rodičů je…

prostor pro setkávání rodičů, prarodičů a dalších osob pečujících o děti od narození do školního věku. Klub nabízí dospělákům možnost sdílení zážitků a zkušeností s péčí o děti, vzájemnou podporu při řešení různých situací spojených s rodičovstvím, partnerstvím a zaměstnáním. Naše aktivizační pracovnice dospělákům rády poskytnou základní poradenství právě v těchto oblastech, nebo informace, kam se obrátit pro dobré řešení.

Zde si můžete přečíst, jak dopolední kluby fungují.

Malí kamarádi jsou…

Při spontánní hře v mají děti možnost poznat se se svými vrstevníky, navázat první kontakty a postupně (s pocitem bezpečí, že můj dospělák je na blízku) si zvykat na kolektiv a různé sociální situace, které při hraní nastanou. Herna je určena dětem ve věku 0 – 6 roků.

Dopoledním klubem rodičů ve školním roce 2023/2024 vás provází všechny lektorky dopoledních klubů.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Rodice-s-detmi

Poradenství a podpora

Poradna pro rodiče dětí s chováním náročným na péči

Rodinné centrum ve spolupráci s Mgr. Jaromírou Staňkovou nabízí možnost odborné konzultace.

PRO KOHO JE PORADNA URČENA

Poradnu mohou navštívit rodiče dětí s chováním náročným na péči.
Náročným chováním svého dítěte se můžete jako rodiče cítit unaveni, mít pocit, že už jste vyzkoušeli vše a nic nefungovalo, můžete se cítit ve svých rodičovských kompetencích oslabeni.

Domnívám se, že velká část rodičů v určitých životních obdobích toto zažívá, přesto o tom příliš nemluví. Poradna by měla být prostorem, kde mohou rodiče sdílet své obavy, obtíže a kde mohou získat určitý nadhled nad chováním svého dítěte.

O ČEM TO BUDE

Každý z nás vnímá náročné chování velmi subjektivně. Pro někoho to může být hlasitý projev, odmlouvání, nerespektování příkazů
a pokynů, verbální agrese až po velmi náročné chování, kterým může být fyzické napadání, sebepoškozování apod.

Chování dítěte ovlivňuje v určitou chvíli/životní etapě mnoho různých faktorů. Náročné chování může být specifickou formou komunikace,
může jít o způsob naplňování některých základních lidských potřeb,
může jít o “volání o pomoc”. Možná znáte příčinu, důvody a spouštěče, ale nevíte co s tím.

Nemějte obavu přijít třeba jen na dobrou kávu, u které se můžeme společnými silami pokusit najít řešení některých situací. Možná jen potřebujete podporu, protože sdílená starost je hned poloviční.

Pojďme se také podívat na to, jak můžeme posilovat pozitivní chování a neupnout se jen na to náročné.

Zde si rezervujte místo

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: 200 Kč / 1 hod konzultace

Aktivita projektu „Rodičovství  v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Poradna psychomotorického vývoje

Cílem této poradny je poskytnout rodičům možnost nezávislé konzultace zkušené fyzioterapeutky v oblasti psychomotorického vývoje dětí.

Fyzioterapeutka během individuální konzultace s rodiči a dítětem dítě prohlédne a poskytne konkrétní rady, jestli je motorický vývoj dítěte v normě, nebo zda dítě potřebuje další odbornou péči. Rodiče tak mají možnost zkonzultovat svoje postřehy ohledně vývoje dítěte.

Tuto službu pro rodinné centrum poskytuje Mgr. Věrka Vlčková.

Rezervace místa probíhá přes rezervační formulář: Rezervace místa do poradny psychomotorického vývoje.

Poradna probíhá 1x měsíčně 2. čtvrtek v měsíci v čase 14:30 – 15:30 hod. Aktuální datum, kdy bude poradna, najdete ve složce Program.

Služby poradny je možné využít 3x ročně na osobu.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: 60 Kč / konzultace

Aktivita projektu „Rodičovství  v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Poradna řečového vývoje

Rodinné centrum Dětský svět nabízí poradenskou službu klinické logopedky.

Cílem logopedické poradny je poskytnout rodičům možnost nezávislé konzultace klinické logopedky v oblasti rozvoje řečových dovedností. Stejně tak tuto službu mohou využít dospělí s řečovou vadou.

Klinická logopedka během nezávazné individuální konzultace s rodiči i dítětem poskytuje konkrétní rady, jestli dítě potřebuje pravidelnou logopedickou péči, jak dále rozvíjet řečové dovednosti, popřípadě poradí další možnosti péče.

Tuto službu pro rodinné centrum poskytuje klinická logopedka Mgr. Petra Hejlová.

Rezervace místa do poradny probíhá přes rezervační systém:

Zde si můžete rezervovat místo.

Poradna probíhá 1x měsíčně 2. čtvrtek v měsíci v čase 17 – 18 hod. Aktuální datum, kdy bude poradna najdete ve složce Program.

Služby poradny je možné využít 3x ročně na osobu.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: 60 Kč / konzultace

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Psychologická poradna

Rodinné centrum Dětský svět nabízí poradenskou službu psycholožky Mgr. Karolíny Dobšíčkové.

Cílem psychologického poradenství je poskytnout rodičům možnost nezávislé konzultace převážně k tématům týkajících partnerských vztahů, rodinných vztahů, výchovy dětí, problémům ve školce a ve škole, různých osobních problémů (z oblasti práce, vztahů, komunikace, sebevědomí atd.), ale také zvládání obtížných životních situací, náročných emocí, stresu či vyhoření.

Jedná se o prvotní podporu a poradenskou službu lze užít maximálně 3x ročně. Délka jedné konzultace je 1 hodina.

V současné době je psycholožka, Mgr. Karolína Dobšíčková, na mateřské dovolené. Konzultace tedy probíhají po individuální domluvě s ní přes e-mail: psy.dobsickova@gmail.com.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: termín si domluvte pře výše uvedený email
Cena: 150 Kč / konzultace

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Rodičovské konzultace

Ve spolupráci s psycholožkou a psychoterapeutkou Mgr. Karolínou Dobšíčkovou můžeme od března 2024 nabídnout rodičům další možnost podpory.

Jsou někdy v rodičovství situace, kdy si nevíte rady? Řešíte aktuálně nebo dlouhodobě nějaké těžkosti ve výchově – nastavení režimu, spánek, zvládání náročných situací, příchod miminka nebo sourozenecké vztahy, příprava na školku?

Máte pocit, že někdy jsou pro vás emoce vaše i dítěte zahlcující, nevyznáte se v nich a nedaří se je zvládat – vztek, úzkost, strach, vzdor? Je pro vás někdy těžké se s dítětem domluvit a najít společnou cestu, na které bude dobře vám oběma?

Prostě cítíte, že byste si potřebovali o nějakém tématu promluvit s někým nezaujatým, v bezpečném a přijímajícím prostředí se na situaci podívat z jiného úhlu? Mít nějaký čas se nadechnout a zamyslet a načerpat i nějaké praktické tipy?

Zároveň je pro vás aktuálně obtížné zajistit pro dítě hlídání, nebo jste v náročné životní situaci a klasické terapie si nemůžete dovolit?

Můžete využít RODIČOVSKÉ KONZULTACE. Jedná se o zkrácené konzultace psychologického poradenství.

Konzultace trvá 30 minut, cena je 100 Kč a jeden klient může čerpat až 3 konzultace za rok.

Konzultace bude probíhat v pondělí v rámci dopoledního klubu rodičů s dětmi v oddělené, soukromé místnosti. Pokud vaše dítko momentálně potřebuje být stále s vámi, může být na konzultaci přítomno. Pokud vydrží v herně bez vás, bude zde zajištěné hlídání. V ceně konzultace je i pobyt v dopoledním klubu a hlídání dítěte.

Čas konzultace je vyhrazený specificky na otázky rodičovství, výchovy a vztahu s dítětem. V rámci konzultace se zaměříme na jedno konkrétní téma, kterému budeme věnovat pozornost, péči a pokusíme se společně najít pro vás dobré řešení.

Konzultace zajišťuje psycholožka a terapeutka Mgr. Karolína Dobšíčková.

Zde si můžete rezervovat místo.

VÍCE O KAROLÍNĚ

Jsem psycholožka, terapeutka a aktuálně na rodičovské dovolené se dvěma malými dětmi. Před rodičovstvím jsem pracovala nejdříve jako školní psycholog v mateřských a základních školách, poté jako psycholog v krizovém centru, kde jsem nejčastěji provázela děti v náročných rodinných situacích a spolupracovala jsem s OSPOD Lanškroun, kde jsem opět byla oporou dětem v těžkých situacích. Profesně se věnuji práci s dětmi prakticky 15 let v různých rolích a aktivitách.

S příchodem vlastních dětí jsem se více zaměřila na téma vývoje nejmenších dětí a výchovy. Dlouhodobě spolupracuji s Rodinným centrem Lanškroun. V rámci této spolupráci nabízíme různorodé aktivity na podporu rodičů i dětí – konzultace, pravidelné přednášky, podpůrnou skupinu pro maminky a senzahernu.

Zároveň jako máma se každý den o výchově, dětech i sobě učím. Jsou lepší i horší dny, jsou situace, které zvládnu dobře a jiné vůbec. Učím se a zkouším. Nemám patent na rozum, nemám sadu zaručených receptů, neposuzuju, co je správné. V konzultaci se budu snažit vám být oporou, pomoci vám situaci rozklíčovat a pochopit, třeba vám nabídnu nějaké tipy, které se osvědčili, ale hlavně budeme spolu hledat řešení, které bude vaše.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: každé čtvrté pondělí v měsíci v 10 a v 11 hodin
Cena: 100 Kč / konzultace

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Psychologická poradna

Rodinné centrum Dětský svět nabízí poradenskou službu psycholožky Mgr. Karolíny Dobšíčkové.

Cílem psychologického poradenství je poskytnout rodičům možnost nezávislé konzultace převážně k tématům týkajících partnerských vztahů, rodinných vztahů, výchovy dětí, problémům ve školce a ve škole, různých osobních problémů (z oblasti práce, vztahů, komunikace, sebevědomí atd.), ale také zvládání obtížných životních situací, náročných emocí, stresu či vyhoření.

Jedná se o prvotní podporu a poradenskou službu lze užít maximálně 3x ročně. Délka jedné konzultace je 1 hodina.

V současné době je psycholožka, Mgr. Karolína Dobšíčková, na mateřské dovolené. Konzultace tedy probíhají po individuální domluvě s ní přes e-mail: psy.dobsickova@gmail.com.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: termín si domluvte pře výše uvedený email
Cena: 150 Kč / konzultace

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Sociální poradna

Rodinné centrum Dětský svět nabízí poradenskou službu sociální pracovnice.

Cílem sociální poradny je poskytnout rodičům možnost jednorázovou nezávislou konzultaci, která pomůže v řešení nečekané, nebo náročné životní situace v rodině ať už vlastní, nebo např. při pomoci kamarádce, sousedům apod.

Sociální pracovnice vám poradí, na jaké instituce se můžete obrátit, které možnosti můžete v našem regionu využít, abyste mohli danou situaci řešit.

Tuto službu pro rodinné centrum poskytuje sociální pracovnice Bc. Eva Ježková.

Místo v sociální poradně si můžete rezervovat přes formulář: Rezervace místa do sociální poradny.
Poradna probíhá 1x měsíčně 2. čtvrtek v měsíci v čase 16 – 17 hod. konzultace probíhají po individuální domluvě, pokud máte zájem o konzultaci, rezervujte si termín a čas v našem rezervačním systému a my se vám následně ozveme s návrhem konkrétního termínu konzultace. Aktuální datum, kdy bude sociální poradna najdete ve složce Program.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: konzultace je zdarma

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Podpůrná skupina kontaktního rodičovství

Podpůrná skupina kontaktního rodičovství nabízí možnost pravidelného i jednorázového setkání, poradenství a podpory s aktivizační pracovnicí, která je zároveň proškolenou laktační poradkyní, ale také i dalšími maminkami a jejich dětmi. Setkání jsou otevřená a jejich cílem je podpořit rodiče v péči o miminko, v kojení, v nošení a pomoci jim zvládnout různá úskalí, které péče přináší. Vítáni jsou i nastávající rodiče, které se chtějí na rodičovství připravit.

Témata, která se často ve skupině řeší: kojení, nošení dětí, uspávání a spánek dětí, přechod na pevnou stravu, odstavování dětí od mléka, dudlíky – ano či ne, jak vůbec zvládat péči o dítě, jak si najít čas pro sebe,…

Přijít do skupiny můžete kdykoli, jen vás poprosíme o rezervaci místa. Může se stát, že z důvodu nemoci dětí budeme muset skupinu zrušit, tak abychom vám mohli dát vědět.

Aktivitu zajišťuje aktivizační pracovnice a certifikovaná laktační poradkyně organizace mamila Markéta Peňáková a aktivizační pracovnice Aneta Viskupičová.

Na podpůrnou skupinu si rezervujte místo zde.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: úterý 10 – 12 hodin v sudé týdny
Zahájení: celoročně
Cena: 50 Kč pro celou rodinu

Aktivita projektu „Rodičovství  v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Mámy v kruhu

Mámy v kruhu, je podpůrná skupina pro rodiče malých dětí, která nabízí možnost pravidelného i jednorázového setkání pod vedením psycholožky a terapeutky Mgr. Karolíny Dobšíčkové.

Mateřství je životní úkol plný radosti a lásky, ale někdy také se spoustou nejistoty, únavy a pochybností. Někdy už můžete mít jednoduše pocit, že se točíte v kruhu a nevíte jak z toho ven. Pomocí může být sednout si s dalšími mámami (třeba do kruhu) a sdílet. Sdílet ve skupině můžete cokoli, nebo můžete jen v tichu naslouchat ostatním.

Skupina probíhá 1x měsíčně, vždy 1. pondělí v měsíci a je nutné si na ni rezervovat místo, protože kapacita skupiny je omezená, abychom vám mohli poskytnout příjemné sdílející prostředí. Účast ve skupině je bez přítomnosti dětí a ani v centru není zajištěno hlídání, aby rodiče měli klidný čas sami pro sebe.

Na podpůrnou skupinu si rezervujte místo zde.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: 1. čtvrtek v měsíci 16 – 17:30 hod
Zahájení: od října 2023
Cena: 100 Kč

Aktivita projektu „Rodičovství  v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Rodice-s-detmi

Pravidelné aktivity pro rodiče a děti

Kulíšci - podpora psychomotorického vývoje pro děti 2 - 5 měsíců

Kulíšci jsou podpůrnou skupinou pro rodiče dětí ve věku od 6 týdnů života do 5 měsíců.

V rámci pravidelného setkávání 1x týdně se rodiče seznámí pod vedením zkušené lektorky a zároveň fyzioterapeutky se správným psychomotorickým vývojem dítěte a hlavně si osvojí různé aktivity, kterými mohou psychomotorický vývoj dítěte podpořit a stimulovat.

Obsahem lekcí je i správná manipulace s dítětem a podpora pohybového vývoje s využitím balančních pomůcek (gymbally, overaly) a informace o péči o děťátko.  Společnými aktivitami se také prohlubuje vztah a důvěra mezi dítětem a rodičem.

Jeden cyklus zahrnuje většinou 10 setkání, kdy každé trvá 45 minut, následně mají rodiče s dětmi prostor na adaptaci a individuální konzultaci.

Kapacita skupiny je 6 – 8 rodičů, tedy i 6 – 8 dětí.

Lekce probíhají pod vedením zkušené fyzioterapeutky Mgr. Věry Vlčkové.

Během školního roku proběhnou tři cykly a to podzimní (10 lekcí), zimní (9 lekcí) a jarní (10 lekcí).

Zde si můžete rezervovat místo.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, Lanškroun
Doba: pondělí         13:30 – 14:30 hod
Zahájení: 2. 10. 2023 – podzimní cyklus, předpokládané ukončení 4. 12. 2023 (garantujeme 10 lekcí)
8. 1. 2024 – zimní cyklus, předpokládané ukončení 4. 3. 2024 (garantujeme 9 lekcí)
8. 4. 2024 – jarní kurz, předpokládané ukončení 10. 6. 2024 (garantujeme 10 lekcí)
Cena: 800 Kč / 1 cyklus

Aktivita je realizována v rámci projektu “Rodičovství v pohodě”, který je podpořen z dotačního programu MPSV Rodina.

Cvičení kojenců a batolat

Správný psychomotorický vývoj v raném věku je důležitou prevencí možných pohybových problémů v pozdějším věku.

Na kurzu Cvičení kojenců a batolat vám nabízíme možnost seznámit se s aktivitami, které vhodným způsobem stimulují a podporují správný psychomotorický vývoj dítěte. Obsahem lekcí je i správná manipulace s dítětem a podpora pohybového vývoje s využitím balančních pomůcek (gymbally, overally). Společnými aktivitami se také prohlubuje vztah a důvěra mezi dítětem a rodičem.

Rodiče s dětmi cvičí cca 45 minut, následně mají rodiče s dětmi prostor na adaptaci a individuální konzultaci.

Cvičení probíhá ve třech věkových skupinách: 5-7 měsíců (obsazeno), 10 – 15 měsíců (volná místa) a 16-18 měsíců(obsazeno), respektive děti připravující se na lezení a lezoucí a děti skoro chodící či chodící. POKUD HLEDÁTE CVIČENÍ PRO DĚTI MLADŠÍ, rozklikněte si řádek výše (Kulíšci).

Kapacita skupiny je 6 – 8 dětí.

Lekce probíhají pod vedením zkušené fyzioterapeutky Mgr. Věry Vlčkové, nestarší skupina cvičí pod vedením aktivizační pracovnice Anety Viskupičové.

Během školního roku proběhnou tři kurzy a to podzimní (10 lekcí), zimní (9 lekcí) a jarní (10 lekcí).

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, Lanškroun
Doba:

středa         13:30 – 14:15 hod   (5-7 měsíců)

středa         14:30 – 15:15 hod (10-15 měsíců)

středa         15:30 – 16:15 hod (16-18 měsíců)

Zahájení: 4. 10. 2023 – podzimní kurz, předpokládané ukončení 6. 12. 2023                  (garantujeme 10 lekcí)
13. 12. 2023 – zimní kurz, předpokládané ukončení 28. 2. 2024                           (garantujeme 10 lekcí)
6. 3. 2024 – jarní kurz, předpokládané ukončení 29. 5. 2024                            (garantujeme 10 lekcí)
Cena: 800 Kč za kurz

Cvičení rodičů s dětmi

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2023/2024 společnou pohybovou aktivitu pro rodiče a děti.

Cvičení rodičů s dětmi je určeno dětem ve věku 2,5 – 6 let a jejich rodičům (aktivita je velmi vhodná pro tatínky), kteří mají chuť objevovat nové pohybové aktivity a zdolávat překážky.

Lekce je postavena z několika bloků (úvodní rozehřátí s básničkami a písničkami, překážkové dráhy s různými úkoly, které mohou děti zdolávat podle vlastních potřeb, zakončení lekce opět s říkankami a písničkami) a záleží na rodičích a dětech, jak se do jednotlivých aktivit zapojí.

Lekce probíhají pod vedením Pavly Špryncové a Ivety Kolenyakové.

Rodiče s dětmi navštěvují jednotlivé lekce, nejedná se o kurz. Je ale nutné udělat si předem rezervaci, protože kapacita lekcí je 12 dětí (dospěláci se nepočítají), pro každé dítě je nutné udělat samostatnou rezervaci. Rezervační systém se otvírá vždy čtrnáct dní před lekcí a uzavřen je hodinu před lekcí. Pokud vám rezervace nejde udělat, je již lekce obsazená.

Zde si můžete rezervovat místo.

Místo konání: tělocvična ZŠ Dobrovského, Lanškroun
Doba: středa 16:45 – 17:45 hod
Zahájení: 4. 10. 2023, cvičení probíhá do konce května 2024
Cena: 30 Kč za osobu (sourozenecká sleva 25 Kč za osobu, když přijdou 2 více sourozenců na lekci), platí se tedy zvlášť za děti i dospělé.

 

Malí kutilové

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2023/2024 společnou pravidelnou aktivitu pro rodiče a děti Malí kutilové.

Malí kutilové jsou určeni pro rodiče s dětmi ve věku 2 – 4 roky a zaměřují se na rozvoj jemné motoriky a polytechnické vzdělávání.

Během hodiny děti společně s rodiči tvoří a vyrábějí. Nacvičujeme stříhání, lepení, malování, kreslení, ale také zatloukání, řezání a různé další aktivity spojené s manuální dovedností. Do jednotlivých lekcí zařazujeme také senzorické hraní.

Kurz probíhá v úterý od 9 hodin  trvá 45 minut. Skupinu tvoří 4-6 dětí.  Rodinné centrum je otevřeno od 8:30 hodin, kdy začíná dopolední klub rodičů – malí kamarádi. Návštěva klubu po celou otevírací dobu je u účastníků kurzu zdarma.

Lekce probíhají pod vedením Vladislavy Hanyšové.

V průběhu roku se uskuteční tři kurzy, vždy po 10 lekcích. Kurzovné z jednotlivý kurz je potřeba uhradit do 4. lekce, kurzovné se nevrací, pouze ze závažných důvodů.

Další kurzy budou v rezervačním systému vypsány před jejich zahájením.

Zde si můžete rezervovat místo.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: úterý 9:00 – 9:45 hod
Zahájení:

3.10.2023, kurz probíhá do 12.12.2023

9.1.2024, kurz probíhá do 19.3.2024

26.3.2024, kurz probíhá do 28.5.2024

Cena: 800 Kč / kurz

 

Deti

Odpolední aktivity pro děti školkového a mladšího školního věku

Angličtina pro nejmenší

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2023/2024 kurzy angličtiny pro děti od 3 let a to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

Cílem kurzů je seznámit děti s anglickým jazykem podle individuálních schopností. Během lekcí si děti osvojují porozumění jednoduchým i složitějším anglickým pojmům a pokynům, čímž si vytvářejí pasivní slovní zásobu a samozřejmě se seznamují se základní aktivní slovní zásobou anglického jazyka, kterou pak využívají při jednotlivých aktivitách. Důraz je kladen na poslech a reakci na mluvené slovo.

Lekce probíhají v rodinném centru pod vedením našich lektorek podle programu Cookie and Friends. Výuka je vedena aktivní formou – hry, pohybové aktivity, písničky, tvoření tak, aby děti intenzivně prožily celou lekci. Lektorkami kurzů jsou Adéla Jungová a Michaela Indrová.

Skupinu tvoří 6 – 8 dětí. Lekce probíhají buď v pondělí, nebo v úterý.

Nabízíme možnost ukázkové (první) lekce zdarma.

Kurz je rozdělen na dvě pololetí. Kurzovné se hradí vždy za jedno pololetí a to nejpozději do konce října/února. Kurzovné vracíme v případě, že se rozhodnete kurz ukončit během prvních tří lekcí. Dále už jen ze závažných důvodů. Mimo kurzovné je pak potřeba uhradit pracovní sešit, který dětem na konci kurzu zůstává.

Podrobnější informace k organizaci kurzu obdržíte po rezervaci místa.

První setkání je seznamovací, rodiče se dozví  informace o průběhu kurzu, odevzdají přihlášky (obdržíte po rezervaci místa) a je také prostor pro dotazy. Děti se pak seznámí s lektorkami, ostatními dětmi a prostředím rodinného centra.

Zde si můžete rezervovat místo pro skupinu 3-4 roky.

Zde si můžete rezervovat místo pro skupinu 4,5-6 let.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět z.s.
Doba: Pondělí 15:30 – 16:15 hod POKROČILÍ – lektorka Míša
Úterý 15:00 – 15:45 hod POKROČILÍ – lektorka Adéla                                                                                     Úterý 16:00 – 16:45 hod ZAČÁTEČNÍCI – lektorka Adéla
Zahájení: 2. 10. 2023 a 3.10.2023 v informativní schůzka pro rodiče
předpokládané ukončení 27. 5. 2024 a 38.5.2024 (garantujeme 32 lekcí)
Cena: 1 200 Kč za jedno pololetí

do 2. 10. 2023 (děti je možné zapsat do kurzu do konce října, pokud budou volná místa, po individuální domluvě i průběžně ve školním roce) přes rezervační systém (odkaz výše)

email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

Sportovní hry pro děti s PAS

Sportovní hry probíhají 1x týdně v tělocvičně A. Jiráska v Lanškrouně pod vedením zkušené lektorky (speciálního pedagoga). K ruce jsou lektorce asistentky a asistenti, kteří pomáhají dětem zvládat pokyny a cviky, popř. dopomáhají vizuální či fyzickou podporou (ukáží obrázek, šipkou směr, fyzicky pomáhají).

Jedná se o volnočasovou aktivitu pro děti s PAS, kde mohou sdílet společenství se svými vrstevníky, učit se tak přiměřeně reagovat a usměrňovat své chování, emoce a zároveň mohou poznávat své vlastní tělo a rozvíjet jemnou a hrubou motoriku. Neopomenutelným faktorem je také relaxace dítěte, která s pohybem přichází a záměrná relaxační cvičení, která navodí uvolnění o odstraní přebytečný stres.

Děti navštěvují sportovní hry bez doprovodu rodičů.

Aktivita je určena pro 8 dětí.

Lektor: Mgr. Vladislava Hanyšová

Místo konání: tělocvična ZŠ Jiráskova, Jiráskovo náměstí, Lanškroun
Doba: Pondělí 16:30 – 17:30 hod
Zahájení: 2. 10. 2023, předpokládané ukončení 27. 5. 2024
(garantujeme 30 lekcí)
Cena: 1 000 Kč za 1 pololetí
Přihlášky: do 2. 10. 2023 na email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

Pohybové hry pro děti 3 – 6 let

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2023/2024 dva kurzy cvičení pro děti školkového věku.

Pohybové hry jsou zaměřeny na všestranný rozvoj dětí. Během hodiny se střídají cvičení na rozvoj obratnosti, koordinace, rychlosti a síly. Děti se setkají se základními cvičebními prvky z atletiky, gymnastiky a míčových her, v hodinách jsou hodně využívány i psychomotorické hry.

Pohybové hry jsou rozděleny do dvou kurzů podle věku dětí na Pohybové hry pro děti ve věku 3-4 roky a Pohybové hry pro děti ve věku 5-6 let. Pohybové hry jsou určeny dětem, které již zvládnou krátkou řízenou činnost (řídit se pokyny lektorky).

První tři lekce mají rodiče možnost čekat v tělocvičně, nebo být pro dítě oporou tak, aby pro něj cvičení bylo příjemné.

Kurzy je rozdělen na dvě pololetí. Kurzovné se hradí vždy za jedno pololetí a to nejpozději do konce října/února. Kurzovné vracíme v případě, že se rozhodnete kurz ukončit během prvních tří lekcí. Dále už jen ze závažných důvodů.

Podrobnější informace k samotné organizaci kurzu obdržíte po rezervaci místa.

První setkání je seznamovací, rodiče se dozví  informace o průběhu kurzu, odevzdají přihlášky (obdržíte po rezervaci místa) a je také prostor pro dotazy. Děti se pak seznámí s lektorkami, ostatními dětmi a prostředím tělocvičny.

Minimální počet pro otevření kurzu je 12 dětí, maximální kapacita kurzu je 16 dětí.

Pohybové hry jsou propojeny celoroční hrou, která motivuje děti k pravidelné docházce. Klademe důraz na individuální přístup k dětem.

Lektorka: Vladislava Hanyšová.

Asistentka: Lucie Štarmanová

Zde si můžete rezervovat místo pro skupinu 3-4 roky.

Zde si můžete rezervovat místo pro skupinu 5-6 let.

Místo konání: tělocvična 2. stupně ZŠ A. Jiráska
nám. A. Jiráska (vchod dřevěnými vraty vedle kadeřnictví)
Čas:

pátek 15:30 – 16:30 hod skupina 3-4 roky

pátek 16:30 – 17:30 hod skupina 5 – 6 let

Zahájení: 6. 10. 2023 předpokládané ukončení 7. 6. 2024 (garantujeme 30 lekcí)
Cena: 1 125 Kč na 1 pololetí
Kontakt a přihlášky:

do 6.10.2023 v rezervačním systému (výše uvedený odkaz), v případě volných míst možnost přihlášení i v průběhu roku na tyto kontakty:

email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

 

Půjčovna her

Některé hry si děti vyzkouší párkrát, a pak už se k nim nevrátí. Nebo je možná vaše dítě delší dobu nemocné a vy už nevíte, jak ho zabavit. Pak máte možnost využít naši nabídku a zapůjčit si v rodinném centru některé hry (hlavně od firmy Mindok), Logico Primo a puzzle různých obtížností domů.

V případě, že byste měli zájem o výpůjčku, můžete se obrátit na naše aktivizační pracovnice během provozu centra.

PAS

Aktivity pro rodiny s PAS (porucha autistického spektra)

Sportovní hry pro děti s PAS

Sportovní hry probíhají 1x týdně v tělocvičně A. Jiráska v Lanškrouně pod vedením zkušené lektorky (speciálního pedagoga). K ruce jsou lektorce asistentky a asistenti, kteří pomáhají dětem zvládat pokyny a cviky, popř. dopomáhají vizuální či fyzickou podporou (ukáží obrázek, šipkou směr, fyzicky pomáhají).

Jedná se o volnočasovou aktivitu pro děti s PAS, kde mohou sdílet společenství se svými vrstevníky, učit se tak přiměřeně reagovat a usměrňovat své chování, emoce a zároveň mohou poznávat své vlastní tělo a rozvíjet jemnou a hrubou motoriku. Neopomenutelným faktorem je také relaxace dítěte, která s pohybem přichází a záměrná relaxační cvičení, která navodí uvolnění o odstraní přebytečný stres.

Děti navštěvují sportovní hry bez doprovodu rodičů.

Aktivita je určena pro 8 dětí.

Lektor: Mgr. Vladislava Hanyšová

Místo konání: tělocvična ZŠ Jiráskova, Jiráskovo náměstí, Lanškroun
Doba: Pondělí 16:30 – 17:30 hod
Zahájení: 2. 10. 2023, předpokládané ukončení 27. 5. 2024
(garantujeme 30 lekcí)
Cena: 1 000 Kč za 1 pololetí
Přihlášky: do 2. 10. 2023 na email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

Klub „Integráček“

V rodinném centru mají svůj prostor také rodiny s dětmi s handicapem. Páteční „Klub Integráček“ otevírá možnost setkávání se rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra a dalších jinakostí a handicapů, jejich přátelům a kamarádům.

DOSPĚLÍ

V klubu Integráček pravidelně probíhá podpůrná rodičovská skupina. Nabízí rodičům možnost vzájemně si předávat zkušenosti a informace týkající se péče a výchovy dětí s PAS či jiným handicapem, ale také třeba společně řešit, jak s dětmi zvládnout běžné denní situace doma i ve škole, nebo třeba návštěvy, výlety a pod. Rodičovská skupina probíhá pod vedením Mgr. Jaromíry Staňkové, kterou zároveň můžete využít k individuálním konzultacím z oblasti problematiky PAS. Více se o její práci dozvíte na https://www.jarkastankova.cz/

DĚTI

Během klubu mají děti možnost rozvíjet své schopnosti při tréninkových aktivitách zaměřených na polytechnické vzdělávání(práce s různým nářadím a materiály, práce se stavebnicemi apod.), tvoření a malování. To vše pod vedením aktivizační pracovnice. Samozřejmě mají k dispozici vybavení, hry a pomůcky v rodinném centru.

Klub Integráček se koná vždy v liché týdny v pátek v čase 15:30 – 18 hod.

Pobytné je 50 Kč/rodina.

Prosíme o rezervaci míst, abychom věděli, kolik nás přibližně v klubu bude. Rezervace uvádějte na rodinu s počtem dospělých a dětí. Zde si můžete rezervovat místo.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Rodičovská knihovna

V rodinném centru nabízíme možnost rodičům, pedagogům, ale i široké veřejnosti zapůjčit si knihy zaměřené na problematiku poruch autistického spektra.
Knihy je možné zapůjčit si během provozní doby u aktivizačních pracovnic, nebo lektorů kurzů.

Dospeli

Aktivity pro dospělé

Jóga pro dospěláky

Ve školním roce 2023/2024 probíhají paralelně čtyři kurzy Jógy pro dospěláky pod vedením zkušené lektorky Marcely Cackové , která se věnuje nejen józe, ale také ajurvédě a masážím. Mnoho svých znalostí z těchto oblastí pak předává dál právě na kurzech jógy. Více se o Marcele dozvíte na www.om-shakti.cz.

Kurzy probíhají ve třech cyklech: podzimní, zimní a jarní, vždy o 10 až 16 lekcích a to ve čtyřech skupinách. Cvičíme ve žlutém a modrém sále Sportcentra Forea, který poskytuje odpovídající zázemí.

Kapacita každého kurzu ve Sportcentru Forea je 15/23 osob, minimální počet v kurzu je 12 osob. Peníze se v případě nevyčerpání lekce nevrací.

V případě naplnění kurzů je možné zaregistrovat se na níže uvedených kontaktech jako náhradník a na jednotlivé lekce docházet jen v případě, že se uvolní místo.

V současné době jsou všechny kurzy obsazené, přijímáme pouze náhradníky.

Přehled jednotlivých kurzů 2023/2024

Pondělní jóga

Místo konání: žlutý sál Sportcentrum Forea, Lanškroun
Doba: Pondělí 15:30 – 17 hod 1. skupina
Zahájení: 18. 9. 2029, předpokládané ukončení 18. 12. 2023
(garantujeme 13 lekcí)
Cena: 1 365 Kč
Přihlášky: kurzy jsou obsazeny, pokud byste měli zájem kurz navštěvovat jako náhradník kontaktujte nás na:
email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

 

Úterní ranní jóga

Místo konání: modrý sál Sportcentrum Forea, Lanškroun
Doba: úterý 8:30 – 10:00 hod
Zahájení: 19. 9. 2023, předpokládané ukončení 19. 12. 2023
(garantujeme 13 lekcí)
Cena: 1 040 Kč za kurz
Přihlášky: kurzy jsou obsazeny, pokud byste měli zájem kurz navštěvovat jako náhradník kontaktujte nás na:
email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

 

Úterní jóga

Místo konání: žlutý sál Sportcentrum Forea, Lanškroun
Doba: Úterý 17:00 – 18:30 hod 2. skupina
Úterý 18:45 – 20:15 hod 3. skupina
Zahájení: 19.9.2023, předpokládané ukončení 19. 12. 2023
(garantujeme 13 lekcí)
Cena: 1 365 Kč za kurz
Přihlášky: kurzy jsou obsazeny, pokud byste měli zájem kurz navštěvovat jako náhradník kontaktujte nás na:
email: info@rclanskroun.cz
telefon: 777 257 709

(Pokud se frekventant nemůže lekce zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka. Peníze se v případě nevyčerpání lekce nevrací.)

Angličtina na rodičovské

Používáte v práci angličtinu, nebo jste na úrovní středně pokročilého, ale momentálně jste na mateřské/rodičovské a chybí vám možnost udržet se v kondici?

Pak právě pro vás je určena naše novinka: “Angličtina na rodičovské”, kdy si děti hrají v rodinném centru a rodiče mají prostor pod vedením zkušené lektorky anglického jazyka Pavly Archer probírat různá témata. Děti jsou tak stále s vámi a vy přitom můžete věnovat čas sami sobě. Cílem jednotlivých setkání bude popovídat si v angličtině, nebude probíhat klasická výuka, na jakou jsou lidé zvyklí z kurzů.

Anglická konverzace bude probíhat 1 x za 14 dnů, vždy v liché týdny. Ve skupině je maximálně 6 rodičů. Vyhrazený čas bude rozdělen do 3 bloků:

10:00 – 10:30 hod příchod, hra, uvaříme si třeba anglický čaj, nebo italskou kávu 😉 a už si můžeme povídat anglicky

10:30 – 11:30 hod intenzivní konverzace nad konkrétními tématy

11:30 – 12:00 hod prostor pro individuální popovídání si, pohrání si a tak…

Na angličtinu na rodičovské plynule navazuje dopolední klub rodičů. Pro rodiče z angličtiny je vstup do tohoto klubu zdarma.

V průběhu roku proběhnou tři kurzy vždy po 6 lekcích.

Zde si můžete rezervovat místo.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: úterý 10 – 12 hod (1x za 14 dnů v liché týdny)
Zahájení:

10.10.2023 předpokládané ukončení 19.12.2023 (garance 6 lekcí)

17.1.2024 předpokládané ukončení 28.3.2024 (garance 6 lekcí)

11.4.2024 předpokládané ukončení 20.6.2024 (garance 6 lekcí)

Cena: 600 Kč / kurz
Přihlášky: Na výše uvedeném odkaze, po zahájení kurzu na email: info@rclanskroun.cz
nebo na tel.: 777 257 709

Přednášky

Pro rodiče a širokou veřejnost pravidelně pořádáme přednášky na různá témata z oblasti výchovy, vzdělávání, zdravého stravování, ekologie a péče o děti. Konají se ve čtvrtek, popřípadě ve středu v podvečerních hodinách v herně rodinného centra.

Během přednášek je zajištěno hlídání dětí v dalších prostorech RC.

Aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Plavání pro těhotné

Plavání pro těhotné probíhá na plaveckém bazénu na ZŠ Dobrovského v Lanškrouně.

Během školního roku realizujeme v případě zájmu tři kurzy: podzimní, zimní a jarní.

Každý kurz začíná úvodní zkušební lekcí,  kde si ženy vyzkouší, zda jim plavání a cvičení vyhovuje. Následuje 8 lekcí kurzu. Na kurz je možné přihlásit se i v jeho průběhu, pokud jsou volná místa.

Nabízíme možnost vyzkoušet si jednu hodinu, a pak se rozhodnout, zda do kurzu chcete docházet. Podmínkou je schválení účasti na plavání u Vašeho gynekologa (potvrzení do těhotenské průkazky).

V případě pokročilejšího stádia těhotenství je možné domluvit si individuální účast na hodinách.

Kapacita kurzu je 6 – 10 osob. Kurz je otevřen při minimálním počtu 6 žen, proto se jeho zahájení může posunout.

S SEBOU: plavky, ručník 2x, malé občerstvení podle vlastního uvážení

PROGRAM: 15 min volného plavání na rozehřátí

30 min cvičení ve vodě

15 min cvičení, relaxace na okraji bazénu

Na spolupráci a společné cvičení se těší Mgr. Ludmila Zapletalová a porodní asistentka Marcela Králíková.

V současné době plánujeme vypsání nového kurzu. Pokud máte o kurz zájem, napište nám na email info@rclanskroun.cz.

Místo konání: bazén ZŠ Dobrovského, Lanškroun
Doba: středa 17 – 18 hod
Zahájení: plánujeme
Cena: 1 450 Kč za 8 lekcí a úvodní hodinu dohromady
Přihlášky: info@rclanskroun.cz
Tel.: 777 257 709

Jednorázové aktivity pro dospělé

Do této oblasti patří všechny ostatní aktivity, které nabízíme pro dospělé, např. kurzy a semináře. Jejich aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc na hlavní stránce.

Rodičovská knihovna

V rodinném centru nabízíme možnost rodičům, pedagogům, ale i široké veřejnosti zapůjčit si knihy zaměřené na výchovu dětí a péči o děti, ale také na problematiku dětí s poruchami autistického spektra.
Knihy je možné zapůjčit si během provozní doby u aktivizačních pracovnic, nebo lektorů kurzů.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Aktivity pro seniory

Akademie třetího věku

Akademie třetího věku je určena seniorům ve věku 60+ z Lanškrouna a okolí. Probíhá formou kurzů a to v období říjen – duben / květen. Pro aktivní zapojení do kurzů je potřeba vyplnit závaznou přihlášku a zaplatit kurzovné.

Ve školním roce 2022/2023 proběhne ve spolupráci rodinného centra, Domu dětí a mládeže Damián, Městské knihovny Lanškroun a města Lanškroun pátý ročník AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V).

Rodinné centrum bude realizovat tyto kurzy:

 • Angličtina pro seniory
  • mírně pokročilí čtvrtek 8:45 – 9:45 hod
  • pokročilí čtvrtek 10 – 11 hod

Lekce angličtiny probíhají v učebně Rodinného centra Dětský svět (B. Martinů 980, Lanškroun). Kapacita každé skupiny je 4 – 6 osob. Lektorkou obou kurzů je Mgr. Iveta Maršíková. V roce 2022/2023 plánujeme realizovat 24 lekcí, rozdělených do tří částí. Výuka probíhá podle učebnice English for Life, se kterou máme velmi dobré zkušenosti. Studentům jsou učebnice zapůjčeny, z vlastních prostředků si hradí pracovní sešit, který si u nás můžou zakoupit.

Cena: 500 Kč / 10 lekcí.

 • Trénink paměti
  • úterý 15:30 – 16:30 hod s lektorem Vojtou Viskupičem

Kurz tréninku paměti probíhá 1x za 14 dnů a střídají se tak 2 skupiny – sudé a liché týdny. Trénování paměti probíhá v učebně Domova pro seniory na Janáčkově ulici. Kapacita skupiny je 12 studentů. Cílem kurzu je formou různých cvičení posílit paměťové schopnosti, naučit se nové techniky a prožít hodinu aktivní zábavy.

Cena: 30 Kč/ 1 lekce

 • Život a zdraví z pohledu východní filozofie
  • úterý 10:30 – 11:30 hod

Cyklus 6 besed s lektorkou Marcelou Cackovou je určen všem, kteří se chtějí dozvědět, jak východní filozofie vnímají lidský život a zdraví. Nejen, že se dozvíte spoustu zajímavých informací, ale věnovat se budeme i dalším věcem jako je stravování a dechová cvičení.

Cena: 180 Kč / 6 lekcí.

 • Toulky lanškrounskou historií
  • během podzimu 2022se uskuteční dvě setkání a v průběhu jara 2023 tři setkání(bude záležet, jak nám bude přát počasí) s PhDr. Marií Borkovcovou na historických místech našeho města. Podrobné informace a termíny jednotlivých setkání budou  upřesněny. Tématem toho ročníku jsou známe lanškrounské rodiny.

Cena: 30 Kč / 1 lekce.

Pokud byste měli zájem se do akademie zapojit v průběhu roku, napište nám na email ifno@rclanskroun.cz, nebo zavolejte na tel. 777 257 709.

 

Kurzy probíhající v Domě dětí a mládeže Damián:

Podrobné informace naleznete také na www.ddm-lanskroun.cz, nebo na tel.: 776 221 738.

Kurz probíhající v městské knihovně:

https://www.knihovna-lanskroun.cz/novinky/virtualni-univerzita-3-veku

Kavárnička dříve narozených

Kavárnička dříve narozených je určena pro seniory s Lanškrouna a blízkého okolí. Každý 3. čtvrtek v měsíci se scházíme v rodinném centru, kde je připraven zajímavý program. Aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc v záložce PROGRAM. Jednotlivá setkání mají různý charakter, např. přednášky, besedy, setkání se zajímavými hosty, kdy jsou promítány i fotografie, nebo v době letních měsíců vyrážíme na výlety do blízkého okolí. Pro návštěvníky je zajištěno drobné občerstvení.

Kavárničku dříve narozených pro vás připravuje Mgr. Eva Vetchá s dobrovolníky rodinného centra.