Projekt Sportovní aktivity pro děti s PAS

Od roku 2010 mezi naše kurzy patří Sportovní hry pro děti s poruchou autistického spektra. Jde o pravidelnou aktivitu, jejímž cílem je nabídnout dětem na spektru aktivní trávení volného času v přívětivém a přátelském prostředí. Děti se tak scházejí v průběhu školního roku každý týden, aby si společně zacvičily, zahrály a užily si společný čas. To vše za podpory lektora a hlavně asistentů, kteří jsou pro děti parťáky a pomocníky. Každé dítě, které na sportovní hry dochází, má totiž individuální potřeby a právě díky asistentům můžeme vyjít těmto potřebám vstříc.

Se zajištěním nákladů nám v roce 2022 pomohla Nadace Člověk člověku. Z poskytnutých prostředků byly pokryty náklady na lektory a asistenty. Děkujeme.