Malí kutilové


Detaily události

Tato událost skončila 29 Květen 2023


Malí kutilové jsou určeni pro rodiče s dětmi ve věku 2 – 4 roky a zaměřují se na rozvoj jemné motoriky a polytechnické vzdělávání.

Během hodiny děti společně s rodiči tvoří a vyrábějí. Nacvičujeme stříhání, lepení, malování, kreslení, ale také zatloukání, řezání a různé další aktivity spojené s manuální dovedností. Na konci hodiny si děti odnesou domů výrobek. V průběhu lekce můžou využít další připravené aktivity.

Lekce probíhají pod vedením Vladislavy Hanyšové.

V průběhu roku se uskuteční tři kurzy, vždy po 10 lekcích. Kurzovné z jednotlivý kurz je potřeba uhradit do 4. lekce, kurzovné se nevrací, pouze ze závažných důvodů.