Malí kutilové


Detaily události

Tato událost probíhá od 3 Říjen 2022 do 5 Červen 2023. Další výskyt je 5. 6. 2023 9:00


Malí kutilové jsou určeni pro rodiče s dětmi ve věku 2 – 4 roky a zaměřují se na rozvoj jemné motoriky a polytechnické vzdělávání.

Během hodiny děti společně s rodiči tvoří a vyrábějí. Nacvičujeme stříhání, lepení, malování, kreslení, ale také zatloukání, řezání a různé další aktivity spojené s manuální dovedností. Na konci hodiny si děti odnesou domů výrobek. V průběhu lekce můžou využít další připravené aktivity.

Lekce probíhají pod vedením Vladislavy Hanyšové.

V průběhu roku se uskuteční tři kurzy, vždy po 10 lekcích. Kurzovné z jednotlivý kurz je potřeba uhradit do 4. lekce, kurzovné se nevrací, pouze ze závažných důvodů.