Burza – základní informace

Pravidla Burzy dětského oblečení, hraček, těhotenského oblečení a potřeb pro děti
Platnost pravidel od 1. 9. 2018

1. Obecná pravidla burzy
Za každý kus oblečení nebo věcí vložených do burzy se platí poplatek 5,-Kč a za každý pár bot 15 Kč, který se odečítá až při konečném vyúčtování při vyzvednutí peněz a neprodaného zboží.
K navýšení ceny jsme přistoupili z důvodu, že do burzy byly často vkládány věci již těžko prodejné.

!!! POZOR, ZMĚNA PŘI PŘÍJMU OBLEČENÍ!!!
Když přinesete věci do burzy, budou jednotlivé kusy nejprve zkontrolovány a označeny přiděleným číslem. Proto prosíme, zda byste do beden či tašek zboží rovnali podle čísel, a to tak, aby nejnižší číslo bylo nahoře.

Do burzy je přijímáno pouze dětské a těhotenské oblečení. Oblečení větších velikostí než je 176 a XS nebudou do burzy vůbec zařazeny a prodávajícímu budou vráceny bez poplatku.

Rodinné centrum Dětský svět z.s. si vymezuje právo nezařadit do burzy oblečení, špinavé natrčené, roztrhané, či jiným způsobem poškozené.

Lidem, kteří se rozhodnou prodávat oblečení po malých dětech (do velkosti 92) doporučujeme zvážit množství oblečení, které dají do prodeje. Doporučujeme přibližně 80 ks.

2. Možné výhody pro prodávající
Jestliže se prodávající osoba sama osobně zapojí do organizace burzy odpracováním minimálně 3 hodin na prodeji nebo úklidu, pak je snížen poplatek za položky na 2 Kč za jednotlivý kus.

 

3. Soupis oblečení

Soupis oblečení je nutný. Aby se urychlilo předání oblečení v RC, je potřeba vytvořit si ho předem a na burzu přinést už oblečení označené a sepsané v seznamu. Seznamy si můžete stáhnout na stránkách, nebo vyzvednout v rodinném centru. NOVĚ NABÍZÍME MOŽNOST ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ SOUPISU OBLEČENÍ. V TOMTO PŘÍPADĚ VÁM PAK BUDOU SNÍŽENY POPLATKY.

Více zde.

Zkratka
Jako zkratku můžete použít i celé příjmení (některé ženy to tak dělají). Zkratka by měla být originální, aby nedošlo ke shodě, nebojte se kombinovat.
Popis oblečení
Popis oblečení specifikujte, abychom při uklízení neprodaných věcí zpět do tašek poznali, jaké oblečení bylo myšleno (např. popis „triko krátký rukáv“ může sedě na opravdu mnoho triček). Specifikujte tedy velikost, barvu, nebo značku apod.

Cena
Vaše cena, za kterou oblečení prodáváte, je původní cena. Z původní ceny se vypočítá 10% a o tuto částku se navýší původní cena (Pokud je navýšení s desetinným číslem (pořadové číslo 2. v příkladu nahoře), konečnou cenu zaokrouhlete.). Vznikne tak konečná cena. Konečná cena je ale důležitá na štítcích.

Cenu můžete také stanovit opačně. tedy dát si konečnou cenu (např. 55 Kč) a z ní bude odečteno při vyplácení 10%.

 

4. Štítky na oblečení

Štítky se označují jednotlivé kusy oblečení. Jako nejlepší doporučujeme pásku na malování, která dobře drží, nebo samolepící štítky dostatečné velikosti (ty malé často odpadávají).

Na štítku je důležité uvést tři údaje: pořadové číslo z vašeho soupisu oblečení, vaši zkratku a konečnou cenu. Neuvádějte vámi navrhovanou cenu (původní)!
Štítek je dobré nalepit na dobře viditelné místo, ideálně u horních dílů oblečení na vnitřní stranu ke krku, u kalhot také, kde se lehce neodlepí.

POKUD CHCETE DO BURZY DÁT NĚJAKÝ KOMPLET OBLEČENÍ A CHCETE HO PRODAT VCELKU (uvádíte to tak v soupisu oblečení), JE DOBRÉ SEŠPENDLIT HO A TO NEJLÉPE ZAVÍRACÍMI ŠPENDLÍKY.

ŠTÍTKEM S VAŠÍM JMÉNEM OZNAČTE, PROSÍM, I VAŠI TAŠKU NEBO KRABICI, VE KTERÉ OBLEČENÍ A VĚCI PŘEDÁVÁTE.

4. Výplata a výdej neprodaného zboží
Výplata a výdej probíhá v předem uvedený čas. Oblečení je vráceno v původním obalu, pokud byl řádně označen. Při úklidu prošlo oblečení kontrolou dle přiloženého seznamu. Prodávající má možnost si na místě zkontrolovat, zda jsou věci v pořádku. Na případné následné upozornění, že něco chybí, nebo není v pořádku, nemusí být brán zřetel.

Pravidla burzy (Word)