Aktivity STARÉ POROUCHANÉ

Kluby

Dopolední kluby rodičů s dětmi (0 – 6 let)

Pondělní dopolední klub rodičů – Hrajeme si s Marií (Montessori)

Dopolední klub rodičů je určen nejen maminkám na rodičovské dovolené, ale i ostatním dospělákům (tatínci, babičky, dědové, tety…), kteří s dítětem tráví čas. V dopoledním klubu rodičů si mohou rodiče vzájemně vyměňovat své zkušenosti získané péčí o dítě, ale třeba i načerpat další informace (např. nástup do zaměstnání, nástup dítěte do MŠ,…). V průběhu dopoledne je možné využít naše aktivizační pracovnice, které také rády poskytnou základní odborné rady v oblasti péče o dítě.
V dopoledním klubu probíhá také svépomocná skupina, během které si rodiče s lektorkou povídají o konkrétním tématu. Účast ve skupině je samozřejmě dobrovolná.

Během pondělního klubu rodičů mohou rodiče s dětmi využít program „Hrajeme si s Marií (Montessori)“ inspirovaný Montessori pedagogikou. Připraveny jsou pro děti pomůcky, které přispívají k rozvoji schopností a samostatnosti. Rodič dítě doprovází a umožňuje mu tak samostatně objevovat nové věci a zdokonalovat své dovednosti a zároveň společnou aktivitou s dítětem dochází k prohlubování jejich vzájemného vztahu.
V průběhu klubu mají rodiče s dětmi možnost využít aktivity zaměřené na polytechnické vzdělávání (práce s různými materiály, stavebnicemi, nácvik jednoduchých pracovních činností), které se odehrávají v učebně v rámci kurzu „Hrajeme si s Marií“.

V Pracovně se řídíme jednoduchými pravidly, se kterými vás seznámí lektorka.

Časový rozvrh programu Hrajeme si s Marií:
9 – 10 hod samostatná individuální práce rodiče a dítěte
10 – 11 hod společná aktivita s lektorkou, samostatná individuální práce rodiče a dítěte
11 – 11,30 hod samostatná individuální práce rodiče a dítěte

Rodiče s dětmi přichází bez přihlášení, nejlépe kolem 9 hodiny, aby děti měly dostatek času na práci s pomůckami a rodiče prostor pro vzájemné sdílení.

Pondělním dopoledním klubem vás od ve školním roce 2018 /2019 bude provázet Vlaďka Hanyšová.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Úterní dopolední klub rodičů – Malí kutilové

Malí kutilové, je kurz pro děti ve věku 2 – 6 let, který absolvují spolu s rodiči. Pod vedením lektorky a dopomocí rodičů se děti učí a rozvíjejí základní manuální dovednosti, vyrábějí a tvoří jednoduché výrobky z různých materiálů, pracují se stavebnicemi. Cílem kurzu je podpořit děti v polytechnickém vzdělání, rozvíjet v nich touhu tvořit, a vytvořit si pozitivní vztah k rukodělným činnostem. Děti pracují s různým nářadím a materiály, provádí manipulační činnosti, pozorují a dělají pokusy.

V dopoledním klubu rodičů si mohou rodiče vzájemně vyměňovat své zkušenosti získané péčí o dítě, hledat rady a informace u ostatních týkající se této problematiky, ale třeba i načerpat další informace (např. nástup do zaměstnání, nástup dítěte do MŠ,…). V průběhu společné práce rodičů a dětí dochází k prohlubování rodičovských kompetencí při společné činnosti, rodiče mohou načerpat informace a inspiraci, jak s dětmi pracovat.

Během školního roku 2018/2019 proběhnou celkem tři samostatné kurzy, které na sebe plynule navazují.

Skupina je určena pro 6 dětí.

Nabízíme možnost vyzkoušet si první lekci zdarma.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: Úterý 10:30 – 12:00 hod
Zahájení: 9. 10. 2018, předpokládané ukončení 11. 12. 2018 (garantujeme 10 lekcí)
22. 1. 2019, předpokládané ukončení 26. 3. 2019 (garantujeme 10 lekcí)
2. 4. 2019, předpokládané ukončení 4. 6. 2019 (garantujeme 10 lekcí)
Cena: 350 Kč / kurz, nebo 40 Kč jednotlivá lekce (dítě je přihlášené do kurzu)
Přihlášky: Vždy do zahájení kurzu (děti je možné zapsat i během kurzu, pokud je místo)
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

Středeční dopolední klub rodičů – Malí rarášci

Dopolední klub rodičů je určen nejen maminkám na rodičovské dovolené, ale i ostatním dospělákům (tatínci, babičky, dědové, tety…), kteří s dítětem tráví čas. V dopoledním klubu rodičů  si mohou rodiče vzájemně vyměňovat své zkušenosti získané péčí o dítě, ale třeba i načerpat další informace (např. nástup do zaměstnání, nástup dítěte do MŠ,…). V průběhu dopoledne je možné využít naše aktivizační pracovnice, které také rády poskytnou základní odborné rady v oblasti péče o dítě.

Středeční dopoledne je určeno pro rodiče s dětmi od narození do zhruba 2 let. Samozřejmě mohou přijít i starší děti, ale v tento den respektujeme potřeby nejmenších návštěvníků. Pro děti je připraveno klidnější prostředí, ve kterém mohou navazovat první sociální kontakty s vrstevníky. Díky velkému prostoru je rodinné centrum výbornou tréninkovou plochou na rozvoj chůze i jízdě na motorkách. Pro kojence je k dispozici lehátko a velký babyvak, ve kterých jsou v bezpečí.

Rodiče mají možnost vzájemného sdílení zatím získaných zkušeností spojených s příchodem dítěte, předávání si informací a nápadů o kojení, výchově, výživě a dalších tématech spojených s péčí o děti. K dispozici je také aktivizační pracovnice, která ráda poskytne základní poradenství v oblasti péče o dítě.

Pro rodiče je podle zájmu připravován program zaměřený na zvyšování rodičovských kompetencí. Cílem jednotlivých povídání, která většinou začínají kolem 10. hodiny je poskytnou rodičům informace z výchovy a péče o děti a přiblížit nové a populární trendy v této oblasti. Aktuální program na daný měsíc najdete v záložce Program.

Rodiče s dětmi přichází volně (tedy bez přihlášení a v čase, který jim vyhovuje).
Středečním dopoledním klubem vás ve školním roce 2018 / 2019 provází Pavla Špryncová.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Čtvrteční dopolední klub rodičů – Malí objevitelé

Dopolední klub rodičů je určen nejen maminkám na rodičovské dovolené, ale i ostatním dospělákům (tatínci, babičky, dědové, tety…), kteří s dítětem tráví čas. V dopoledním klubu rodičů  si mohou rodiče vzájemně vyměňovat své zkušenosti získané péčí o dítě, ale třeba i načerpat další informace (např. nástup do zaměstnání, nástup dítěte do MŠ,…). V průběhu dopoledne je možné využít naše aktivizační pracovnice, které také rády poskytnou základní odborné rady v oblasti péče o dítě.

V dopoledním klubu probíhá také svépomocná skupina, během které si rodiče s lektorkou povídají o konkrétním tématu. Účast ve skupině je samozřejmě dobrovolná.

Během čtvrtečního dopoledne nabízíme v rodinném centru společné aktivity pro rodiče s dětmi zejména ve věku 1,5 – 4 roky, ale přijít mohou samozřejmě děti mladší i starší. Kolem 10 hodiny začíná společná aktivita pod vedením aktivizační pracovnice (lektorky), která je uzpůsobena věku a potřebám dětí tak, aby mohly pracovat samostatně, nebo ve spolupráci s rodiči. Každý týden formou kurzu probíhá tvořivá dílna „Malí objevitelé“, kde děti rozvíjejí základní manuální dovednosti, modelují, stříhají a vyrábějí z různých materiálů a pracují s rozličným nářadím. Cílem tvořivé dílny je rozvíjet nejen jemnou motoriku, ale i zvládat práci podle pokynů, učit se soustředit a rozvíjet sociální kontakty s vrstevníky. Zároveň dochází k prohlubování rodičovských kompetencí při společné činnosti, rodiče mohou načerpat informace a inspiraci, jak s dětmi pracovat. Jednou za čtrnáct dní probíhají od 11 hodin „zpívánky“, tedy společné zpívání rodičů a dětí, kde jsou zařazeny také říkadla, jednoduché pohybové hry a rytmizace. A pokud je dobrá nálada a chuť, zpíváme i tvoříme v jednom dopoledni.

V dopoledním klubu mají rodiče prostor vzájemného sdílení svých zkušeností a získávání inspirace od druhých rodičů ohledně výchovy, výživy a dalších témat spojených s péčí o dítě. Aktivizační pracovnice je připravena poskytnout základní poradenství v této oblasti.

Rodiče s dětmi přichází volně (tedy bez přihlášení a v čase, který jim vyhovuje).
Čtvrtečním dopoledním klubem vás ve školním roce 2018 / 2019 provází Eva Doleželová.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

 

Páteční dopolední klub rodičů - Dětský klubík

Dětský klubík je program pro děti od 2,5 let do nástupu do předškolního vzdělávání. Nabízíme dětem možnost ještě před vstupem do mateřské školy prožít si v bezpečném a známém prostředí rodinného centra první kontakty s vrstevníky, a to v malé skupině bez doprovodu rodičů.

Program je určen pro 4 – 8 dětí. Děti doprovází dvě aktivizační pracovnice (lektorky), které mají buď osobní a několikaleté zkušenosti s dětmi tohoto věku, nebo se na v této oblasti vzdělávají.

Děti během klubíku využívají veškeré zázemí rodinného centra. Program zahrnuje jak řízené aktivity (pozdravení se, krátké tvořivé aktivity, hry) tak volný prostor ke hře. Součástí programu je také svačina.

Dětský klubík probíhá v pátek v čase 9:30 – 11:30 hod a má 10 lekcí. Na první lekci může být přítomen doprovod dítěte, ostatní lekce pak již děti absolvují sami. Před zahájením nového kurzu se koná informativní schůzka pro rodiče.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: pátek 9:30 – 11:30 hod
Zahájení: 5. 10. 2018, předpokládané ukončení 7. 12. 2018 (garantujeme 10 lekcí)
18. 1. 2019, předpokládané ukončení 22. 3. 2019 (garantujeme 10 lekcí)
5. 4. 2019, předpokládané ukončení 14. 6. 2019 (garantujeme 10 lekcí)
Cena: 1 100 Kč – 2 000 Kč / kurz (cena bude určena podle počtu přihlášených dětí)
Přihlášky: Vždy do zahájení kurzu (děti je možné zapsat i během kurzu, pokud je místo)
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

Storno poplatky: V případě, že se dítě nemůže lekce zúčastnit a bude omluveno včas (to je do čtvrtka 20 hod telefonicky, nebo formou SMS), bude z částky za lekci převedeno 50% do dalšího kurzu, nebo na jinou aktivitu rodinného centra ( po vzájemné domluvě s koordinátorkou RC). Pokud bude mít dítě omluveno víc jak 6 lekcí z důvodu nemoci a budete chtít kurz ukončit, bude Vám vráceno 80% z ceny kurzu.

Páteční dopolední klub rodičů – Malí rarášci

Pokud v pátek dopoledne neprobíhá Dětský klubík, konají se „Malí rarášci“, informaci o konání klubu najdete v sekci program / provoz.

Dopolední klub rodičů je určen nejen maminkám na rodičovské dovolené, ale i ostatním dospělákům (tatínci, babičky, dědové, tety…), kteří s dítětem tráví čas. V dopoledním klubu rodičů si mohou rodiče vzájemně vyměňovat své zkušenosti získané péčí o dítě, hledat rady a informace u ostatních týkající se této problematiky, ale třeba i načerpat další informace (např. nástup do zaměstnání, nástup dítěte do MŠ,…), nebo využít naše aktivizační pracovnice, které také rády poskytnou základní odborné rady v oblasti péče o dítě.

Středeční dopoledne je určeno pro rodiče s dětmi od narození do zhruba 2 let. Samozřejmě mohou přijít i starší děti, ale v tento den respektujeme potřeby nejmenších návštěvníků. Pro děti je připraveno klidnější prostředí, ve kterém mohou navazovat první sociální kontakty s vrstevníky. Díky velkému prostoru je rodinné centrum výbornou tréninkovou plochou na rozvoj chůze i jízdě na motorkách. Pro kojence je k dispozici lehátko a velký babyvak, ve kterých jsou v bezpečí.

Rodiče mají možnost vzájemného sdílení zatím získaných zkušeností spojených s příchodem dítěte, předávání si informací a nápadů o kojení, výchově, výživě a dalších tématech spojených s péčí o děti. K dispozici je také aktivizační pracovnice, která ráda poskytne základní poradenství v oblasti péče o dítě.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Coworking

Nabízíme možnost využít rodinné centrum jako „kancelář“. Říká se tomu coworking. Jeho smyslem je poskytnout pracujícím lidem prostor k práci. Můžete využít přímo naši kancelář nebo pracovnu. K dispozici je wifi připojení, tiskárna a další kancelářské náležitosti. Pokud byste chtěli naši nabídku využít, můžete nám napsat, nebo zatelefonovat. Společně si pak dohodneme čas, kdy je možné rodinné centrum využít.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Deti

Odpolední aktivity pro děti školkového a mladšího školního věku

Angličtina pro nejmenší

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2018/2019 kurzy angličtiny pro děti od 3 let a to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

Cílem kurzů je seznámit děti s anglickým jazykem podle individuálních schopností. Během lekcí si děti osvojují porozumění jednoduchým i složitějším anglickým pojmům a pokynům, čímž si vytvářejí pasivní slovní zásobu a samozřejmě se seznamují se základní aktivní slovní zásobou anglického jazyka, kterou pak využívají při jednotlivých aktivitách. Důraz je kladen na poslech a reakci na mluvené slovo.

Lekce probíhají v rodinném centru pod vedením zkušených lektorek (kvalifikované učitelky anglického jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ) podle programu Cookie and Friends. Výuka je vedena aktivní formou – hry, pohybové aktivity, písničky, tvoření tak, aby děti intenzivně prožily celou lekci. Lektorkami kurzů jsou Mgr. Lucie Dolečková, Mgr. Eva Vitásková.

Skupinu tvoří 4 – 8 dětí.

Nabízíme možnost ukázkové lekce zdarma.

Kurz je rozdělen na dvě pololetí. Kurzovné se hradí vždy za jedno pololetí a to nejpozději do konce října/února. Kurzovné vracíme v případě, že se rozhodnete kurz ukončit během prvních tří lekcí. Dále už jen ze závažných důvodů.

První setkání je seznamovací, rodiče se dozví  informace o průběhu kurzu, odevzdají přihlášky a přijímají se platby. Děti se pak seznámí s lektorkami, ostatními dětmi a prostředím rodinného centra.

Doprovod dětí může během lekce čekat v rodinném centru, je ale nutné respektovat výuku ve vedlejší místnosti a nenarušovat ji. Proto prosíme rodiče, kteří zůstávají s dětmi, aby zajistili klid v herně po celou dobu lekce.

Podrobnější informace získáte na uvedeném telefonním čísle, nebo na první lekci.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: Úterý 14:30 – 15:15 hod POKROČILÍ 4 (Angličtina pro školáky)  – lektorka Lucie Dolečková
Úterý 15:30 – 16:15 hod ZAČÁTEČNÍCI – lektorka Lucie Dolečková
Úterý 15:30 – 16:15 hod POKROČILÍ 2 – lektorka Eva Vitásková
Úterý 16:30 – 17:15 hod POKROČILÍ 3 – lektorka Eva Vitásková
Úterý 16:30 – 17:15 hod POKROČILÍ 2 – lektorka Lucie DolečkováPOZNÁMKA: Uvedené časy a skupiny jsou pouze orientační, pevný časový rozvrh a složení skupin bude stanoveno až podle pracovních možností lektorek a počtu přihlášených dětí.
Zahájení: 25. 9. 2018 informativní schůzka pro rodiče  a děti
2. 10. 2018 (samotný kurz), předpokládané ukončení 28. 5. 2019 (garantujeme 30 lekcí)
Cena: 900 Kč – 1 350 Kč za 1 pololetí (cena bude určena podle počtu přihlášených dětí ve skupině) + 200 Kč za pracovní sešit
Přihlášky:

do 25. 9. 2018 (děti je možné zapsat do kurzu do konce října, pokud budou volná místa, po individuální domluvě i průběžně ve školním roce)

email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

 

Angličtina pro školáky

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2018/2019 kurzy angličtiny pro děti od 6 let.

Kurz je určen pro děti školního nebo předškolního věku, které již absolvovaly tři roky v rodinném centru nebo jiném anglickém kurzu. Kurz je zaměřen na anglickou konverzaci, jeho cílem je rozvíjet u dětí porozumění mluvenému slovu a aktivně používat slovní zásobu.

Lekce probíhají v rodinném centru pod vedením zkušené lektorky (kvalifikovaná učitelka anglického jazyka na 1. stupni ZŠ). Výuka je vedena zábavnou formou – hry, společenské hry, písničky přiměřeně k věku dětí a tvoření tak, aby děti intenzivně prožily celou lekci.

4 – 8 dětí ve skupině.

Možnost ukázkové lekce zdarma.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba:

Úterý 14:30 – 15:15 hod (lektorka Lucie Dolečková)

POZNÁMKA: Uvedený čas je pouze orientační, pevný časový rozvrh bude stanoven až podle pracovních možností lektorky.

Zahájení: 25. 9. 2018 informativní schůzka pro rodiče  a děti
2. 10. 2018 (samotný kurz), předpokládané ukončení 28. 5. 2019 (garantujeme 30 lekcí)
Cena: 900 Kč – 1 350 Kč za 1 pololetí (cena bude určena podle počtu přihlášených dětí ve skupině) + 200 Kč za pracovní sešit
Přihlášky:

do 25. 9. 2018 (děti je možné zapsat do kurzu do konce října, pokud budou volná místa, po individuální domluvě i průběžně ve školním roce)

email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

Doprovod dětí může během lekce čekat v rodinném centru.

Podrobnější informace získáte po přihlášení, nebo na uvedeném telefonním čísle a na první lekci.

Sportovní hry pro děti s PAS

Sportovní hry probíhají 1x týdně v tělocvičně A. Jiráska v Lanškrouně pod vedením zkušené lektorky (speciálního pedagoga). K ruce jsou lektorce asistentky, které pomáhají dětem zvládat pokyny a cviky, popř. dopomáhají vizuální či fyzickou podporou (ukáží obrázek, šipkou směr, fyzicky pomáhají).

Jedná se o volnočasovou aktivitu pro děti s PAS, kde mohou sdílet společenství se svými vrstevníky, učit se tak přiměřeně reagovat a usměrňovat své chování, emoce a zároveň mohou poznávat své vlastní tělo a rozvíjet jemnou a hrubou motoriku. Neopomenutelným faktorem je také relaxace dítěte, která s pohybem přichází a záměrná relaxační cvičení, která navodí uvolnění o odstraní přebytečný stres.

Děti navštěvují sportovní hry bez doprovodu rodičů.

Aktivita je určena pro 6 dětí.

Lektor: Mgr. Vladislava Hanyšová

Místo konání: tělocvična ZŠ Jiráskova, Jiráskovo náměstí, Lanškroun
Doba:

Pondělí 17 – 18 hod

POZNÁMKA: Uvedený čas je pouze orientační, pevný časový rozvrh bude stanoven až podle pracovních možností lektorky.

Zahájení: 17. 9. 2018, předpokládané ukončení 27. 5. 2019
(garantujeme 32 lekcí)
Cena: 1 150 Kč za 1 pololetí (cena za kurz se může ve skutečnosti mírně navýšit)
Přihlášky: do 17. 9. 2018
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

Ententýky

Chtěli byste podpořit své děti v hudebním vnímání? V rodinném centru nabízíme ve školním roce 2018/2019 kurz Ententýky, kde za pomoci zejména českých lidových písní bude s Vašimi dětmi pracovat Mgr. Vladimíra Jetmarová. Cílem tohoto kurzu je rozvoj dítěte prostřednictvím hudebních činností. Děti se seznamují s českými lidovými písněmi a moderní tvorbou, zkouší si hru na Orffův instrumentář, pomocí poslechu poznávají různé zvuky či jiné druhy hudby. Součástí lekce jsou i hudebně pohybové činnosti. Během školního roku děti s lektorkou připravují dvě vystoupení pro rodiče.

Výuka probíhá hravou formou, uzpůsobenou věku dětí. Vhodné pro děti ve věku 4 – 6 let se zájmem o hudbu, zpěv. V případě zájmu můžeme otevřít kroužek i pro starší děti.

Minimální počet dětí ve skupině je 6, maximální pak 12.

Nabízíme možnost ukázkové lekce zdarma.

Kurzovné se hradí pololetně a to nejpozději od konce října/února. Kurzovné vracíme v případě, že se rozhodnete ukončit kurz během prvních tří lekcí. Dále už jen ze závažných důvodů.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun
Doba:

středa 15:30 – 16:15 hod

POZNÁMKA: Uvedený čas je pouze orientační, pevný časový rozvrh bude stanoven až podle pracovních možností lektorky.

Zahájení: 10. 10. 2018, předpokládané ukončení 4. 6. 2019
(garantujeme 30 lekcí)
Cena: 450 – 700 Kč na 1 pololetí (cena bude určena podle počtu přihlášených dětí ve skupině)
Přihlášky: do 10. 10. 2018 nebo i během školního roku v případě volných míst
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

Pohybové hry pro děti 3 – 6 let

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2018/2019 kurz cvičení pro děti školkového věku.

Pohybové hry jsou zaměřeny na všestranný rozvoj dětí. Během hodiny se střídají cvičení na rozvoj obratnosti, koordinace, rychlosti a síly. Děti se setkají se základními cvičebními prvky z atletiky, gymnastiky a míčových her, v hodinách jsou hodně využívány i psychomotorické hry.

Pohybové hry jsou určeny dětem, které již zvládnou krátkou řízenou činnost (řídit se pokyny lektorky). Vhodné i pro sourozence.

Rodiče mají možnost čekat v tělocvičně, nebo být pro dítě oporou tak, aby pro něj cvičení bylo příjemné.

Pohybové hry otevřeny jako kurz. Minimální počet pro otevření kurzu je 6 dětí, maximální kapacita kurzu je 12 dětí. Kurz bude možné navštěvovat individuálně, bez zaplacení kurzovného. V tomto případě se platí jednotlivé lekce, pokud ale bude kapacita lekce naplněna, nebudou další děti do lekce přijaty.

Pohybové hry jsou propojeny celoroční hrou, která motivuje děti k pravidelné docházce. Klademe důraz na individuální přístup k dětem.

Lektorka: Mgr. Barbora Petranová.

Místo konání: tělocvična 2. stupně ZŠ A. Jiráska
nám. A. Jiráska (vchod dřevěnými vraty vedle kadeřnictví)
Doba:

pátek 16:30 – 17:30 hod

POZNÁMKA: Uvedený čas je pouze orientační, pevný časový rozvrh bude stanoven až podle pracovních možností lektorky.

Zahájení: 5. 10. 2018 předpokládané ukončení 31. 5. 2019 (garantujeme 30 lekcí)
Cena: 600 – 950 Kč na pololetí cena bude určena podle počtu přihlášených dětí ve skupině)
80 Kč za individuální vstup na lekci za 1 dítě
Kontakt a přihlášky: email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

 

Půjčovna her

Některé hry si děti vyzkouší párkrát, a pak už se k nim nevrátí. Nebo je možná vaše dítě delší dobu nemocné a vy už nevíte, jak ho zabavit. Pak máte možnost využít naši nabídku a zapůjčit si v rodinném centru některé hry (hlavně od firmy Mindok), Logico Primo a puzzle různých obtížností domů.

V případě, že byste měli zájem o výpůjčku, můžete se obrátit na naše aktivizační pracovnice během provozu centra.

Rodice-s-detmi

Aktivity pro rodiče s dětmi

Cvičení kojenců a batolat

Správný psychomotorický vývoj v raném věku je důležitou prevencí možných pohybových problémů v pozdějším věku.

Na kurzu Cvičení kojenců a batolat vám nabízíme možnost seznámit se s aktivitami, které vhodným způsobem stimulují a podporují správný psychomotorický vývoj dítěte. Obsahem lekcí je správná manipulace s dítětem a podpora pohybového vývoje s využitím balančních pomůcek (gymbally, overaly). Společnými aktivitami se také prohlubuje vztah a důvěra mezi dítětem a rodičem.

Rodiče s dětmi cvičí cca 30 – 45 min., zbytek času je věnován na adaptaci a individuální konzultaci.

4 – 8 dětí ve skupině ( u dětí ve skupině do 6ti měsíců je kapacita 10).

Lekce probíhají pod vedením zkušené fyzioterapeutky Mgr. Věry Vlčkové.

Nabízíme možnost ukázkové lekce.

Během školního roku proběhnou tři kurzy a to podzimní, zimní a jarní vždy po 8 nebo 10 lekcích.

Přihlášky na ukázkové lekce a samotný kurz na tel: 777 257 709, nebo 605 768 596

nebo mail: rclanskroun@seznam.cz.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, Lanškroun
Doba: pondělí      13,30 – 14,30 hod (12 – 18 měsíců)
úterý          8,30 – 9,30 hod (0 – 6 měsíců)
úterý          9,30 – 10,30 hod (6 – 12 měsíců)POZNÁMKA: Uvedený čas je pouze orientační, pevný časový rozvrh bude stanoven až podle pracovních možností lektorky.
Zahájení: 1. 10. 2018 – podzimní kurz, předpokládané ukončení 11. 12. 2018 (garantujeme 10 lekcí)
15. 1. 2019 – zimní kurz, předpokládané ukončení 26. 3. 2019 (garantujeme 10 lekcí)
1. 4. 2019 – jarní kurz, předpokládané ukončení 10. 6. 2019 (garantujeme 10 lekcí)
Cena: 460 Kč – 775 Kč za kurz (cena bude určena podle počtu přihlášených dětí ve skupině)

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Cvičení rodičů s dětmi

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2018/2019 společnou pohybovou aktivitu pro rodiče a děti.

Cvičení rodičů s dětmi je určeno dětem nejmladšího věku, kteří zvládnou s jistotou chůzi a mají chuť objevovat nové pohybové aktivity a zdolávat překážky až dětem předškolního věku a jejich rodičům.

Lekce je postavena z několika bloků (úvodní rozehřátí a básničkami a písničkami, překážkové dráhy s různými úkoly, které mohou děti zdolávat podle vlastních potřeb, zakončení lekce opět s říkankami a písničkami) a záleží na rodičích a dětech, jak se do jednotlivých aktivit zapojí.

Lekce probíhají pod vedením Vlaďky Hanyšové.

Rodiče s dětmi navštěvují jednotlivé lekce, nejedná se o kurz.

Místo konání: tělocvična ZŠ Dobrovského, Lanškroun
Doba: středa 16,30 – 17,30 hod
Zahájení: 10. 10. 2018,cvičení probíhá do konce května -ukončení 29. 5. 2019
Cena: 25 Kč za osobu (sourozenecká sleva 20 Kč za osobu, když přijdou 2 více sourozenců na lekci)

 

Podpůrná skupina kojících maminek

Podpůrná skupina kojících maminek nabízí možnost pravidelného i jednorázového setkání s laktační poradkyní i dalšími maminkami a jejich dětmi. Setkání jsou otevřená a jejich cílem je podpořit ženy v kojení a pomoci jim zvládnout různá úskalí, která někdy kojení přináší. Kojení se účastní maminky s dětmi a zváni jsou i partneři a osoby podporující maminku v kojení. Vítané jsou i těhotné ženy, které se chtějí na kojení připravit.

Aktivitu zajišťuje certifikovaná laktační poradkyně Katarína Konopíková.
Na jednotlivá setkání doporučujeme přihlásit se předem na tel. čísle 608 375 333, nebo emailem nitrek@azet.sk.
Podrobnosti na www.kojimlitomysl.webnode.cz

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: první čtvrtek v měsíci 15:30 – 17:30 hod
Zahájení: celoročně
Cena: 60 Kč pro celou rodinu

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Fyzioterapeutická poradna

Cílem fyzioterapeutické poradny je poskytnout rodičům možnost jak nezávislé konzultace, tak pravidelné péče fyzioterapeutky v oblasti motorického vývoje dětí.

Fyzioterapeutka během individuální konzultace s rodiči a dítětem dítě prohlédne a poskytne konkrétní rady, jestli je motorický vývoj dítěte v normě, nebo zda dítě potřebuje další odbornou péči. Rodiče tak mají možnost zkonzultovat svoje postřehy ohledně vývoje dítěte.

Tuto službu pro rodinné centrum poskytuje Mgr. Věrka Vlčková.

Poradna probíhá 1x měsíčně 3. čtvrtek v měsíci v čase 13,30 – 14,30 hod. Aktuální datum, kdy bude fyzioterapeutická poradna najdete ve složce Program.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: pobytné + 10 Kč za osobu

Do fyzioterapeutické poradny je nutné objednání a to na tel.: 777 257 709, nebo na mail: rclanskroun@seznam.cz.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Logopedická poradna

Rodinné centrum Dětský svět nabízí poradenskou službu klinické logopedky.

Cílem logopedické poradny je poskytnout rodičům možnost nezávislé konzultace klinické logopedky v oblasti rozvoje řečových dovedností. Stejně tak tuto službu mohou využít dospělí s řečovou vadou.

Klinická logopedka během individuální konzultace s rodiči i dítětem poskytuje konkrétní rady, jestli dítě potřebuje pravidelnou logopedickou péči, jak dále rozvíjet řečové dovednosti, popřípadě poradí další možnosti péče.

Tuto službu pro rodinné centrum poskytuje klinická logopedka Mgr. Petra Hejlová.

Poradna probíhá 1x měsíčně 1. čtvrtek v měsíci v čase 17 – 18 hod. Aktuální datum, kdy bude fyzioterapeutická poradna najdete ve složce Program.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: pobytné + 10Kč za osobu

Ke konzultaci je nutné se předem přihlásit a to mailem: rclanskroun@seznam.cz, nebo na tel.: 777 257 709.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Psychoterapeutická poradna

Rodinné centrum Dětský svět nabízí službu psychoterapeutky Bc. Lucie Kolínské a to vždy v pondělí v čase 15:30 – 18 hod v liché týdny, nebo po individuální domluvě.

Individuální konzultace si můžete domluvit přímo s Lucii na tel.: 603 721 724 nebo na email: kolinska159@email.cz

Nabízím psychoterapii:

individuální– potíže s nízkým sebevědomím, potíže spojené rozchodem, rozvodem, ztrátou (zaměstnání, peněz, přátel atd.), krizí (např. spojená s různými životními etapami jako je např. narození dítěte, odchod dětí z domu atd.), stresem, smrtí blízkého člověka a další potíže, které nám někdy mohou připadat nepřekonatelné.

párovou(manželé, tchýně a snacha atd.) – narušená důvěra a komunikace, intimita mezi manželi, nepochopení, nevěra, potíže plynoucí z náročných životních etap rodiny např. narození dítěte, nemoc dítěte, odchod dítěte z domu, smrt dítěte, smrt jednoho z manželů, neshody ve výchově dětí.

rodinnou– práce s celým systémem – rozchod, rozvod rodičů, úmrtí v rodině, neshody mezi dětmi a rodiči atd.

Zaručuji absolutní mlčenlivost ze strany terapeuta, který je vázán mlčenlivostí. Počet sezení je velmi individuální někdo potřebuje 3 sezení, někdo třeba 10. Velmi záleží na potíži, se kterou klient/klienti přichází.

Pro někoho může být nevýhodou to, že tuto službu nelze hradit ze zdravotního pojištění. Ovšem na druhou stranu to má i svoji výhodu, jelikož není potřeba žádné doporučení od lékaře a nejsou zde dlouhé čekací lhůty, se kterými se můžete potkat např. u klinického psychologa, který má službu hrazenou ze zdravotního pojištění.

Cena jednoho sezení, které běžně trvá 50 min., je 350 Kč. Jedná se o cenu za individuální terapii, tudíž s jedním člověkem. Pokud probíhá párová terapie, činí cena jedné hodiny 500 Kč. Intenzita setkávání je zpravidla 1x za  , ovšem vše záleží na domluvě a potřebách klienta/klientů.

Místo, kde terapie probíhá je nyní buď v Rodinném centru Dětský svět v Lanškrouně, nebo v Penzionu pro seniory v Lanškrouně. Můžu tedy nabídnout více možností, dle klientových a mých časových dotací.

Jak taková terapie vypadá?

Základní otázkou, která provází celou terapii, je: „Co si pro sebe přejete? Po čem vy sám/ sama toužíte?“Už samotná tato otázka a hledání odpovědi na ní, může být velmi uzdravující pro klienta/klienty.

Vždy se snažím, aby terapie byla pro klienta/klienty zážitkem, aby si pokaždé „něco“ odnesl. Tudíž kromě toho, že se hodně mluví, využívají se i jiné nástroje např. práce s mandalou, rodinnou mapou, práce s kamínky, různými předměty, práce s vlastním tělem. Vše se odvíjí od problematiky, se kterou klient/klienti přichází.

Co mě v životě obohatilo a z čeho čerpám:

 • VOŠ a VŠ – sociální práce
 • kurz telefonické krizové intervence
 • 4 letý psychoterapeutický výcvik v Transformačně systemické terapii
 • práce s rodinou v rámci sociálně aktivizačních služeb
 • telefonická krizová intervence na lince důvěry
 • psychoterapie v Péči o duševní zdraví v Ústí nad Orlicí, v Rodinném integračním centru v Pardubicích a v Lanškrouně
 • práce s dětmi v rámci vedení Lesního klubu Březinka v Horním Třešňovci
 • naše dvě malé děti – každý den posunu o kus dál své „hranice“ a vždy se od nich naučím něco nového

V případě, že máte zájem využít moje služby, kontaktujte mě způsobem, který je vám příjemnější a společně se domluvíme na možnostech spolupráce.

Sociální poradna

Rodinné centrum Dětský svět nabízí poradenskou službu sociální pracovnice.

Cílem sociální poradny je poskytnout rodičům možnost jednorázovou nezávislou konzultaci, která pomůže v řešení nečekané, nebo náročné životní situace v rodině ať už vlastní, nebo např. při pomoci kamarádce, sousedům a pod.

Sociální pracovnice vám poradí, na jaké instituce se můžete obrátit které možnosti můžete v našem regionu využít, abyste mohli danou situaci řešit.

Tuto službu pro rodinné centrum poskytuje sociální pracovnice Bc. Eva Ježková.
Poradna probíhá 1x měsíčně 2. čtvrtek v měsíci v čase 15 – 16 hod. Aktuální datum, kdy bude sociální poradna najdete ve složce Program.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: pobytné + 10 Kč za osobu

Ke konzultaci je nutné se předem přihlásit a to mailem: rclanskroun@seznam.cz, nebo na tel.: 777 257 709.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

PAS

Aktivity pro rodiny s PAS (porucha autistického spektra)

Sportovní hry pro děti s PAS

Sportovní hry probíhají 1x týdně v tělocvičně A. Jiráska v Lanškrouně pod vedením zkušené lektorky (speciálního pedagoga). K ruce jsou lektorce asistentky, které pomáhají dětem zvládat pokyny a cviky, popř. dopomáhají vizuální či fyzickou podporou (ukáží obrázek, šipkou směr, fyzicky pomáhají).

Jedná se o volnočasovou aktivitu pro děti s PAS, kde mohou sdílet společenství se svými vrstevníky, učit se tak přiměřeně reagovat a usměrňovat své chování, emoce a zároveň mohou poznávat své vlastní tělo a rozvíjet jemnou a hrubou motoriku. Neopomenutelným faktorem je také relaxace dítěte, která s pohybem přichází a záměrná relaxační cvičení, která navodí uvolnění o odstraní přebytečný stres.

Děti navštěvují sportovní hry bez doprovodu rodičů.

Aktivita je určena pro 6 dětí.

Lektor: Mgr. Vladislava Hanyšová

Místo konání: tělocvična ZŠ Jiráskova, Jiráskovo náměstí, Lanškroun
Doba:

Pondělí 17 – 18 hod

POZNÁMKA: Uvedený čas je pouze orientační, pevný časový rozvrh bude stanoven až podle pracovních možností lektorky.

Zahájení: 17. 9. 2018, předpokládané ukončení 27. 5. 2019
(garantujeme 32 lekcí)
Cena: 1 150 Kč za 1 pololetí (cena za kurz se může ve skutečnosti mírně navýšit)
Přihlášky: do 17. 9. 2018
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

Klub „Integráček“

V rodinném centru mají svůj prostor také rodiny s dětmi s handicapem. Páteční „Klub Integráček“ otevírá možnost setkávání se rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra, jejich přátelům a kamarádům.

Zatímco děti využívají pomůcky a hry, ale i samotný prostor rodinného centra ke hře, mají rodiče možnost vzájemně si předávat zkušenosti a informace týkající se péče a výchovy dětí s PAS v rámci svépomocné skupiny, ale také třeba společně řešit, jak s dětmi zvládnout běžné denní situace doma i ve škole, ale třeba i návštěvy, výlety a pod. Během klubu mají děti možnost rozvíjet své schopnosti při tréninkových aktivitách zaměřených na polytechnické vzdělávání(práce s různým nářadím a materiály, práce se stavebnicemi apod.).

Klub Integráček se koná v liché týdny v pátek v čase 16 – 18 hod.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Rodičovská knihovna

V rodinném centru nabízíme možnost rodičům, pedagogům, ale i široké veřejnosti zapůjčit si knihy zaměřené na problematiku poruch autistického spektra.
Knihy je možné zapůjčit si během provozní doby u aktivizačních pracovnic, nebo lektorů kurzů.

Dospeli

Aktivity pro dospělé

Jóga pro dospěláky

 

Ve školním roce 2018/2019 probíhají paralelně čtyři kurzy Jógy pro dospěláky od vedením zkušené lektorky Marcely Cackové , která se věnuje nejen józe, ale také ajurvédě a masážím. Mnoho svých znalostí z těchto oblastí pak předává dál právě na kurzech jógy. Více se o Marcele dozvíte na www.om-shakti.cz.

Kurzy probíhají ve třech cyklech: podzimní, zimní a jarní, vždy o 10 až 15 lekcích a to ve čtyřech skupinách. Cvičíme hlavně ve žlutém sále Sportcentra Forea, který poskytuje odpovídající zázemí. Ve středu ráno pak probíhají lekce přímo v rodinném centru.

Kapacita každého kurzu ve Sportcentru Forea je 20 osob, v rodinném centru pak 8 osob. Pokud se frekventant nemůže lekce zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka. Peníze se v případě nevyčerpání lekce nevrací.

V případě naplnění kurzů je možné zaregistrovat se na níže uvedených kontaktech jako náhradník. V momentě, kdy se v kurzu uvolní místo, bude nabídnuto náhradníkům.

Přehled jednotlivých kurzů 2018/2019

Pondělní jóga

Místo konání: žlutý sál Sportcentrum Forea, Lanškroun
Doba: Pondělí 15:30 – 17 hod
Zahájení: 24. 9. 2018, předpokládané ukončení 17. 12. 2018
(garantujeme 13 lekcí)7. 1. 2019, předpokládané ukončení 11. 3. 2019
(garantujeme 10 lekcí)18. 3. 2019, předpokládané ukončení 27. 5. 2019
(garantujeme 10 lekcí)
Cena: 845 Kč za podzimní kurz
Přihlášky: do 24. 9. 2018
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

 

Úterní jóga

Místo konání: žlutý sál Sportcentrum Forea, Lanškroun
Doba: Úterý 17:00 – 18:30 hod 1. skupina
Úterý 18:40 – 20:10 hod 2. skupina
Zahájení: 25. 9. 2018, předpokládané ukončení 18. 12. 2018
(garantujeme 13 lekcí)8. 1. 2019, předpokládané ukončení 12. 3. 2019
(garantujeme 10 lekcí)19. 3. 2019, předpokládané ukončení 21. 5. 2019
(garantujeme 10 lekcí)
Cena: 845 Kč za podzimní kurz
Přihlášky: do 25. 9. 2018
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

 

Středeční jóga

Tento kurz bude probíhat vždy po 6ti lekcích. Minimální počet přihlášených pro otevření kurzu jsou 4, maximální počet je 8 osob.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, Lanškroun
Doba: Středa 7:00 – 8:30 hod
Zahájení: 3. 10. 2018
další předpokládaná zahájení: 14. 11. 2018, 9. 1. 2019, 20. 2. 2019, 3. 4. 2019
Cena: 450 – 840 Kč za 6 lekcí (cena bude určena podle počtu přihlášených osob ve skupině)
Přihlášky: do 1. 10. 2018 a dále vždy do zahájení dalšího kurzu
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

 

(Pokud se frekventant nemůže lekce zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka. Peníze se v případě nevyčerpání lekce nevrací.)

Kurzy vede Marcela Cacková.

Do kurzu se můžete přihlásit na email: rclanskroun@seznam.cz. Po přihlášení obdržíte podrobnější informace ke kurzu.

V současné době jsou již kurzy plně obsazeny, můžeme vás zařadit do pořadníku náhradníků. V takovém případě zašlete kontaktní mail na rclanskroun@seznam.cz, kde vám poskytneme podrobnější informace.

Angličtina pro dospěláky

Rodinné centrum Dětský svět nabízí ve školním roce 2018/2019 kurz angličtiny pro dospělé pod vedením Mgr.Petry Kryšpínové a Mgr. Renaty Paďourové.

Celkem pořádáme tři kurzy různých úrovní: začátečníci, mírně pokročilí a středně pokročilí. Kurz začátečníků otevíráme jako nový u dalších dvou kurzů bychom rádi doplnili skupiny z loňského roku, kde budou všichni na podobné úrovni tak, aby výuka byla atraktivní pro všechny účastníky.

Cílem angličtiny pro dospěláky je podpořit rodiče na rodičovské dovolené při návratu na trh práce, nebo jim pomoci se „zvládnutím úrovně angličtiny“ svých školou povinných dětí.

Kurzy otevíráme při minimálním počtu 3 osob, maximální kapacita je 6 osob-

Velkou výhodou tohoto kurzu je hlídání dětí, které nabízíme rodičům přímo v rodinném centru. Během lekce si mohou děti hrát v herně pod dohledem hlídací tety.

Nabízíme ukázkové lekce. Pokud o kurzu uvažujete a nejste začátečníci, pak vždy doporučujeme vyzkoušet si 1 – 3 lekce, aby vám úroveň angličtiny ve skupině vyhovovala.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: středa 16:30 – 18:00 hod pokročilí s Petrou
pátek 8:00 – 9:30 hod – začátečníci s Renatou
pátek 10:00 – 11:30 hod mírně pokročilí s Renatou
Zahájení: středa:
10. 10. 2018 předpokládané ukončení 5. 6. 2019 (garantujeme 30 lekcí)pátek:
10. 10. 2018 předpokládané ukončení 14. 6. 2019 (garantujeme 35 lekcí)
Cena: středa:
2 000 – 3 200 Kč za 20 lekcí + pracovní materiály (cena bude určena podle počtu přihlášených osob ve skupině)pátek:
2 000 – 3 600 Kč za 20 lekcí + pracovní materiály (cena bude určena podle počtu přihlášených osob ve skupině)
Přihlášky: rclanskroun@seznam.cz
Tel.: 777 257 709

Přednášky

Pro rodiče a širokou veřejnost pravidelně pořádáme přednášky na různá témata z oblasti výchovy, vzdělávání, zdravého stravování, ekologie a péče o děti. Konají se ve čtvrtek, popřípadě ve středu v podvečerních hodinách v herně rodinného centra.

Během přednášek je zajištěno hlídání dětí v dalších prostorech RC.

Aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Plavání pro těhotné

Plavání pro těhotné probíhá na plaveckém bazénu na ZŠ Dobrovského v Lanškrouně. Ve školním roce 2018/2019 bude kurz probíhat v pátek od 17 do 18 hodin.

Během školního roku realizujeme v případě zájmu tři kurzy: podzimní, zimní a jarní.

Každý kurz začíná úvodní zkušební lekcí,  kde si ženy vyzkouší, zda jim plavání a cvičení vyhovuje. Následuje 8 lekcí kurzu. Na kurz je možné přihlásit se i v jeho průběhu, pokud jsou volná místa.

Nabízíme možnost vyzkoušet si jednu hodinu, a pak se rozhodnout, zda do kurzu chcete docházet. Podmínkou je schválení účasti na plavání u Vašeho gynekologa (potvrzení do těhotenské průkazky).

V případě pokročilejšího stádia těhotenství je možné domluvit si individuální účast na hodinách.

Kapacita kurzu je 4 – 8 osob.Kurz je otevřen při minimálním počtu čtyř žen, proto se jeho zahájení může posunout

Účastnice kurzu mají zvýhodněné vstupné na semináře „nošení dětí v šátku“ „Moderní látkové pleny“ a „Bezplenková komunikační metoda“.

S SEBOU: plavky, ručník 2x, malé občerstvení podle vlastního uvážení

PROGRAM: 15 min volného plavání na rozehřátí

30 min cvičení ve vodě

15 min cvičení, relaxace na okraji bazénu

Na spolupráci a společné cvičení se těší porodní asistentka Marcela Králíková

a Mgr. Ludmila Zapletalová.

Místo konání: bazén ZŠ Dobrovského, Lanškroun
Doba: pátek 17:00 – 18:00 hod mírně pokročilí s Renatou
Zahájení: 5. 10. 2018, předpokládané ukončení 7. 12. 2018 (garantujeme 1 + 8  lekcí)
předpokládané termíny dalších kurzů:15. 2. 2019 – 12. 4. 2019
26. 4. 2019 – 21. 6. 2019
Cena: 720 – 1 300 Kč za 8 lekcí + úvodní hodina 90 Kč)
Přihlášky: rclanskroun@seznam.cz
Tel.: 777 257 709

Akademie třetího věku

Akademie třetího věku je určena seniorům ve věku 60+ z Lanškrouna a okolí. Probíhá formou kurzů a to v období říjen – duben / květen. Pro aktivní zapojení do kurzů je potřeba vyplnit závaznou přihlášku a zaplatit kurzovné. Frekventanty kurzů čeká slavnostní zahájení a zakončení.

Ve školním roce 2018/2019 proběhne ve spolupráci rodinného centra, Domu dětí a mládeže Damián a města Lanškroun první ročník AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V).

Rodinné centrum bude realizovat tyto kurzy:

 • Angličtina pro seniory
 • Trénink paměti

Termíny konání a podrobné informace k jednotlivým kurzům budou zveřejněny v první polovině září.

Kurzy probíhající v Domě dětí a mládeže Damián:

Bude upřesněno.

Podrobné informace naleznete také na www.ddm-lanskroun.cz.
Případné dotazy zodpovíme na telefonech 776 221 738 a 777 257 709.

Kavárnička dříve narozených

Kavárnička dříve narozených je určena pro seniory s Lanškrouna a blízkého okolí. Každý 3. čtvrtek v měsíci se scházíme v rodinném centru, kde je připraven zajímavý program. Aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc v záložce PROGRAM. Jednotlivá setkání mají různý charakter, např. přednášky, besedy, setkání se zajímavými hosty, kdy jsou promítány i fotografie, nebo v době letních měsíců vyrážíme na výlety do blízkého okolí. Pro návštěvníky je zajištěno drobné občerstvení.

Kavárničku dříve narozených pro vás připravuje Mgr. Eva Vetchá s dobrovolníky rodinného centra.

Jednorázové aktivity pro dospělé

Do této oblasti patří všechny ostatní aktivity, které nabízíme pro dospělé, např. kurzy a semináře. Jejich aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc na hlavní stránce.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Rodičovská knihovna

V rodinném centru nabízíme možnost rodičům, pedagogům, ale i široké veřejnosti zapůjčit si knihy zaměřené na výchovu dětí a péči o děti, ale také na problematiku dětí s poruchami autistického spektra.
Knihy je možné zapůjčit si během provozní doby u aktivizačních pracovnic, nebo lektorů kurzů.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Aktivity pro seniory

Akademie třetího věku

Akademie třetího věku je určena seniorům ve věku 60+ z Lanškrouna a okolí. Probíhá formou kurzů a to v období říjen – duben / květen. Pro aktivní zapojení do kurzů je potřeba vyplnit závaznou přihlášku a zaplatit kurzovné. Frekventanty kurzů čeká slavnostní zahájení a zakončení.

Ve školním roce 2018/2019 proběhne ve spolupráci rodinného centra, Domu dětí a mládeže Damián a města Lanškroun první ročník AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V).

Rodinné centrum bude realizovat tyto kurzy:

 • Angličtina pro seniory
 • Trénink paměti

Termíny konání a podrobné informace k jednotlivým kurzům budou zveřejněny v první polovině září.

Kurzy probíhající v Domě dětí a mládeže Damián:

Bude upřesněno.

Podrobné informace naleznete také na www.ddm-lanskroun.cz.
Případné dotazy zodpovíme na telefonech 776 221 738 a 777 257 709.

Kavárnička dříve narozených

Kavárnička dříve narozených je určena pro seniory s Lanškrouna a blízkého okolí. Každý 3. čtvrtek v měsíci se scházíme v rodinném centru, kde je připraven zajímavý program. Aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc v záložce PROGRAM. Jednotlivá setkání mají různý charakter, např. přednášky, besedy, setkání se zajímavými hosty, kdy jsou promítány i fotografie, nebo v době letních měsíců vyrážíme na výlety do blízkého okolí. Pro návštěvníky je zajištěno drobné občerstvení.

Kavárničku dříve narozených pro vás připravuje Mgr. Eva Vetchá s dobrovolníky rodinného centra.