Aktivity

Kluby

Dopolední kluby rodičů s dětmi (0 – 6 let)

Pondělní dopolední klub rodičů – Hrajeme si s Marií (Montessori)

Dopolední klub rodičů je určen nejen maminkám na rodičovské dovolené, ale i ostatním dospělákům (tatínci, babičky, dědové, tety…), kteří s dítětem tráví čas. V dopoledním klubu rodičů si mohou rodiče vzájemně vyměňovat své zkušenosti získané péčí o dítě, ale třeba i načerpat další informace (např. nástup do zaměstnání, nástup dítěte do MŠ,…). V průběhu dopoledne je možné využít naše aktivizační pracovnice, které také rády poskytnou základní odborné rady v oblasti péče o dítě.
V dopoledním klubu probíhá také svépomocná skupina, během které si rodiče s lektorkou povídají o konkrétním tématu. Účast ve skupině je samozřejmě dobrovolná.

Během pondělního klubu rodičů mohou rodiče s dětmi využít program „Hrajeme si s Marií (Montessori)“ inspirovaný Montessori pedagogikou. Připraveny jsou pro děti pomůcky, které přispívají k rozvoji schopností a samostatnosti. Rodič dítě doprovází a umožňuje mu tak samostatně objevovat nové věci a zdokonalovat své dovednosti a zároveň společnou aktivitou s dítětem dochází k prohlubování jejich vzájemného vztahu.
V průběhu klubu mají rodiče s dětmi možnost využít aktivity zaměřené na polytechnické vzdělávání (práce s různými materiály, stavebnicemi, nácvik jednoduchých pracovních činností), které se odehrávají v učebně v rámci kurzu „Hrajeme si s Marií“.

V Pracovně se řídíme jednoduchými pravidly, se kterými vás seznámí lektorka.

Časový rozvrh programu Hrajeme si s Marií:
9 – 10 hod samostatná individuální práce rodiče a dítěte
10 – 11 hod společná aktivita s lektorkou, samostatná individuální práce rodiče a dítěte
11 – 11,30 hod samostatná individuální práce rodiče a dítěte

Rodiče s dětmi přichází bez přihlášení, nejlépe kolem 9 hodiny, aby děti měly dostatek času na práci s pomůckami a rodiče prostor pro vzájemné sdílení.

Pondělním dopoledním klubem vás od ve školním roce 2019/2020 bude provázet Vlaďka Hanyšová.

V dopoledním klubu rodičů se platí buď pobytné ve výši 50 Kč za jednu návštěvu rodiny, nebo je možnost využít předplacení si dlouhodobého pobytného (informace u aktivizačních pracovnic).

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Úterní dopolední klub rodičů – Malí kutilové

Úterní dopolední klub rodičů nabízí dvě možnosti. První možností je přijít do klasického dopoledního klubu rodičů, kde budete mít k dispozici hernu, kuchyňku a sociální zázemí centra, a kde si mohou rodiče vzájemně vyměňovat své zkušenosti získané péčí o dítě, hledat rady a informace u ostatních týkající se této problematiky, ale třeba i načerpat další informace (např. nástup do zaměstnání, nástup dítěte do MŠ,…). V průběhu dopoledne je možné využít naše aktivizační pracovnice, které také rády poskytnou základní odborné rady v oblasti péče o dítě.

V dopoledním klubu rodičů se platí buď pobytné ve výši 50 Kč za jednu návštěvu rodiny, nebo je možnost využít předplacení si dlouhodobého pobytného (informace u aktivizačních pracovnic).

Druhou možností je přihlásit se s dětmi do kurzu „Malí kutilové“. Pokud přijdete do dopoledního klubu a budete se chtít s dětmi zúčastnit lekce kurzu, bude to možné jen v případě, že bude v kurzu místo.

Malí kutilové, je kurz pro rodiče s dětmi ve věku 2 – 6 let. Pod vedením lektorky a dopomocí rodičů se děti učí a rozvíjejí základní manuální dovednosti, vyrábějí a tvoří jednoduché výrobky z různých materiálů, pracují se stavebnicemi. Cílem kurzu je podpořit děti v polytechnickém vzdělání, rozvíjet v nich touhu tvořit, a vytvořit si pozitivní vztah k rukodělným činnostem. Děti pracují s různým nářadím a materiály, provádí manipulační činnosti, pozorují a dělají pokusy. V průběhu společné práce rodičů a dětí dochází k prohlubování rodičovských kompetencí při společné činnosti, rodiče mohou načerpat informace a inspiraci, jak s dětmi pracovat.

Během školního roku 2019/2020 proběhnou celkem tři samostatné kurzy Malých kutilů, které na sebe plynule navazují.

Skupina je určena pro 6 dětí.

Nabízíme možnost vyzkoušet si první lekci zdarma.

Dopoledním klubem rodičů i kurzem provází ve školním roce 2019/2020 Vlaďka Hanyšová.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: Úterý 10:30 – 12:00 hod
Zahájení: 8. 10. 2019, předpokládané ukončení 10. 12. 2019 (garantujeme 10 lekcí)
7. 1. 2020, předpokládané ukončení 17. 3. 2020 (garantujeme 10 lekcí)
24. 3. 2020, předpokládané ukončení 26. 5. 2020 (garantujeme 10 lekcí)
Cena: 450 Kč / kurz, nebo 50 Kč jednotlivá lekce (dítě je přihlášené do kurzu)
Přihlášky: Vždy do zahájení kurzu (děti je možné zapsat i během kurzu, pokud je místo)
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

Středeční dopolední klub rodičů – Malí rarášci

Dopolední klub rodičů je určen nejen maminkám na rodičovské dovolené, ale i ostatním dospělákům (tatínci, babičky, dědové, tety…), kteří s dítětem tráví čas. V dopoledním klubu rodičů  si mohou rodiče vzájemně vyměňovat své zkušenosti získané péčí o dítě, ale třeba i načerpat další informace (např. nástup do zaměstnání, nástup dítěte do MŠ,…). V průběhu dopoledne je možné využít naše aktivizační pracovnice, které také rády poskytnou základní odborné rady v oblasti péče o dítě.

Středeční dopoledne je určeno pro rodiče s dětmi od narození do zhruba 1,5 roku. Samozřejmě mohou přijít i starší děti, ale v tento den respektujeme potřeby nejmenších návštěvníků a rodiče prosíme, aby toto pravidlo respektovali. Pro děti je připraveno klidnější prostředí, ve kterém mohou navazovat první sociální kontakty s vrstevníky. Díky velkému prostoru je rodinné centrum výbornou tréninkovou plochou na rozvoj chůze i jízdě na motorkách. Pro kojence je k dispozici lehátko a velký babyvak, ve kterých jsou v bezpečí.

Rodiče mají možnost vzájemného sdílení zatím získaných zkušeností spojených s příchodem dítěte, předávání si informací a nápadů o kojení, výchově, výživě a dalších tématech spojených s péčí o děti. K dispozici je také aktivizační pracovnice, která ráda poskytne základní poradenství v oblasti péče o dítě.

Pro rodiče je podle zájmu připravován program zaměřený na zvyšování rodičovských kompetencí. Cílem jednotlivých povídání, která většinou začínají kolem 10. hodiny je poskytnou rodičům informace z výchovy a péče o děti a přiblížit nové a populární trendy v této oblasti. Aktuální program na daný měsíc najdete v záložce Program.

Rodiče s dětmi přichází volně (tedy bez přihlášení a v čase, který jim vyhovuje).
Středečním dopoledním klubem vás ve školním roce 2019 / 2020 provází Hana Krátká a Eva Vetchá.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Čtvrteční dopolední klub rodičů – Malí objevitelé

Dopolední klub rodičů je určen nejen maminkám na rodičovské dovolené, ale i ostatním dospělákům (tatínci, babičky, dědové, tety…), kteří s dítětem tráví čas. V dopoledním klubu rodičů  si mohou rodiče vzájemně vyměňovat své zkušenosti získané péčí o dítě, ale třeba i načerpat další informace (např. nástup do zaměstnání, nástup dítěte do MŠ,…). V průběhu dopoledne je možné využít naše aktivizační pracovnice, které také rády poskytnou základní odborné rady v oblasti péče o dítě.

V dopoledním klubu probíhá také svépomocná skupina, během které si rodiče s lektorkou povídají o konkrétním tématu. Účast ve skupině je samozřejmě dobrovolná.

Během čtvrtečního dopoledne nabízíme v rodinném centru společné aktivity pro rodiče s dětmi zejména ve věku 1,5 – 4 roky, ale přijít mohou samozřejmě děti mladší i starší. Kolem 10 hodiny začíná společná aktivita pod vedením aktivizační pracovnice (lektorky), která je uzpůsobena věku a potřebám dětí tak, aby mohly pracovat samostatně, nebo ve spolupráci s rodiči. V liché týdny probíhá tvořivá dílna „Malí objevitelé“, kde děti rozvíjejí základní manuální dovednosti, modelují, stříhají a vyrábějí z různých materiálů a pracují s rozličným nářadím. Cílem tvořivé dílny je rozvíjet nejen jemnou motoriku, ale i zvládat práci podle pokynů, učit se soustředit a rozvíjet sociální kontakty s vrstevníky. Zároveň dochází k prohlubování rodičovských kompetencí při společné činnosti, rodiče mohou načerpat informace a inspiraci, jak s dětmi pracovat. V sudé týdny začínají mezi 10 – 10:30 hodin „zpívánky“, tedy společné zpívání rodičů a dětí, kde jsou zařazeny také říkadla, jednoduché pohybové hry a rytmizace.

V dopoledním klubu mají rodiče prostor vzájemného sdílení svých zkušeností a získávání inspirace od druhých rodičů ohledně výchovy, výživy a dalších témat spojených s péčí o dítě. Aktivizační pracovnice je připravena poskytnout základní poradenství v této oblasti.

Rodiče s dětmi přichází volně (tedy bez přihlášení a v čase, který jim vyhovuje).
Čtvrtečním dopoledním klubem vás ve školním roce 2019 / 2020 provází Pavla Špryncová a Iveta Kolenyaková

Aktivita projektu „Rodičovství  v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Páteční dopolední klub rodičů - Dětský klubík

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 PLÁNUJEME OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO KLUBÍKU OD 20.3.2020.

Dětský klubík je program pro děti od 2,5 let do nástupu do předškolního vzdělávání. Nabízíme dětem možnost ještě před vstupem do mateřské školy prožít si v bezpečném a známém prostředí rodinného centra první kontakty s vrstevníky, a to v malé skupině bez doprovodu rodičů.

Program je určen pro 4 – 8 dětí. Děti doprovází dvě aktivizační pracovnice (lektorky), které mají buď osobní a několikaleté zkušenosti s dětmi tohoto věku, nebo se na v této oblasti vzdělávají.

Děti během klubíku využívají veškeré zázemí rodinného centra. Program zahrnuje jak řízené aktivity (pozdravení se, krátké tvořivé aktivity, hry) tak volný prostor ke hře. Součástí programu je také svačina.

Dětský klubík probíhá v pátek v čase 9:30 – 11:30 hod a má 10 lekcí. Na první lekci může být přítomen doprovod dítěte, ostatní lekce pak již děti absolvují sami. Před zahájením nového kurzu se koná informativní schůzka pro rodiče.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: pátek 9:30 – 11:30 hod
Zahájení: 20. 3. 2020, předpokládané ukončení 12. 6. 2020 (garantujeme 10 lekcí)
Cena: 1 100 Kč – 2 000 Kč / kurz (cena bude určena podle počtu přihlášených dětí)
Přihlášky: Vždy do zahájení kurzu (děti je možné zapsat i během kurzu, pokud je místo)
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

Storno poplatky: V případě, že se dítě nemůže lekce zúčastnit a bude omluveno včas (to je do čtvrtka 20 hod telefonicky, nebo formou SMS), bude z částky za lekci převedeno 50% do dalšího kurzu, nebo na jinou aktivitu rodinného centra ( po vzájemné domluvě s koordinátorkou RC). Pokud bude mít dítě omluveno víc jak 6 lekcí z důvodu nemoci a budete chtít kurz ukončit, bude Vám vráceno 80% z ceny kurzu.

Páteční dopolední klub rodičů – Malí kamarádi

Dopolední klub rodičů je určen nejen maminkám na rodičovské dovolené, ale i ostatním dospělákům (tatínci, babičky, dědové, tety…), kteří s dítětem tráví čas. V dopoledním klubu rodičů si mohou rodiče vzájemně vyměňovat své zkušenosti získané péčí o dítě, hledat rady a informace u ostatních týkající se této problematiky, ale třeba i načerpat další informace (např. nástup do zaměstnání, nástup dítěte do MŠ,…), nebo využít naše aktivizační pracovnice, které také rády poskytnou základní odborné rady v oblasti péče o dítě.

Páteční dopoledne je určeno pro rodiče s dětmi od narození do zhruba 4 let. Samozřejmě mohou přijít i starší děti. Děti mohou využít herny i pracoven k objevování i tvůrčí činnosti a společné hře a navazování sociálních kontaktů s vrstevníky.

Rodiče mají možnost vzájemného sdílení zatím získaných zkušeností spojených s příchodem dítěte, předávání si informací a nápadů o kojení, výchově, výživě a dalších tématech spojených s péčí o děti. K dispozici je také aktivizační pracovnice, která ráda poskytne základní poradenství v oblasti péče o dítě.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Coworking

Nabízíme možnost využít rodinné centrum jako „kancelář“. Říká se tomu coworking. Jeho smyslem je poskytnout pracujícím lidem prostor k práci. Můžete využít přímo naši kancelář nebo pracovnu. K dispozici je wifi připojení, tiskárna a další kancelářské náležitosti. Pokud byste chtěli naši nabídku využít, můžete nám napsat, nebo zatelefonovat. Společně si pak dohodneme čas, kdy je možné rodinné centrum využít.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Deti

Odpolední aktivity pro děti školkového a mladšího školního věku

Angličtina pro nejmenší

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2019/2020 kurzy angličtiny pro děti od 3 let a to jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

Cílem kurzů je seznámit děti s anglickým jazykem podle individuálních schopností. Během lekcí si děti osvojují porozumění jednoduchým i složitějším anglickým pojmům a pokynům, čímž si vytvářejí pasivní slovní zásobu a samozřejmě se seznamují se základní aktivní slovní zásobou anglického jazyka, kterou pak využívají při jednotlivých aktivitách. Důraz je kladen na poslech a reakci na mluvené slovo.

Lekce probíhají v rodinném centru pod vedením zkušených lektorek (kvalifikované učitelky anglického jazyka na 1. a 2. stupni ZŠ) podle programu Cookie and Friends. Výuka je vedena aktivní formou – hry, pohybové aktivity, písničky, tvoření tak, aby děti intenzivně prožily celou lekci. Lektorkami kurzů jsou Mgr. Lucie Dolečková, Mgr. Eva Vetchá a Mgr. Veronika Krislová.

Skupinu tvoří 4 – 8 dětí.

Nabízíme možnost ukázkové lekce zdarma.

Kurz je rozdělen na dvě pololetí. Kurzovné se hradí vždy za jedno pololetí a to nejpozději do konce října/února. Kurzovné vracíme v případě, že se rozhodnete kurz ukončit během prvních tří lekcí. Dále už jen ze závažných důvodů.

První setkání je seznamovací, rodiče se dozví  informace o průběhu kurzu, odevzdají přihlášky a přijímají se platby. Děti se pak seznámí s lektorkami, ostatními dětmi a prostředím rodinného centra.

Doprovod dětí může během lekce čekat v rodinném centru, je ale nutné respektovat výuku ve vedlejší místnosti a nenarušovat ji. Proto prosíme rodiče, kteří zůstávají s dětmi, aby zajistili klid v herně po celou dobu lekce.

Podrobnější informace získáte na uvedeném telefonním čísle, nebo na první lekci.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: Pondělí 15:30 – 16:15 hod ZAČÁTEČNÍCI 1.A – lektorka Eva
Pondělí 16:30 – 17:15 hod ZAČÁTEČNÍCI 1.B – lektorka Eva
Úterý 15:00 – 15:45 hod POKROČILÍ 2.A – lektorka Zuzka
Úterý 15:00 – 15:45 hod POKROČILÍ 2.B – lektorka Lucie
Úterý 16:00 – 16:45 hod POKROČILÍ 3.B – lektorka Lucie POZNÁMKA: Uvedené časy a skupiny jsou pouze orientační, pevný časový rozvrh a složení skupin bude stanoveno až podle pracovních možností lektorek a počtu přihlášených dětí.
Zahájení: 23. 9. 2019 v 16 hod informativní schůzka pro rodiče
1. 10. 2019 (samotný kurz), předpokládané ukončení 26. 5. 2020 (garantujeme 30 lekcí)
Cena: 900 Kč – 1 350 Kč za 1 pololetí (cena bude určena podle počtu přihlášených dětí ve skupině) + 220 Kč za pracovní sešit
Přihlášky:

do 20. 9. 2019 (děti je možné zapsat do kurzu do konce října, pokud budou volná místa, po individuální domluvě i průběžně ve školním roce)

email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

Sportovní hry pro děti s PAS

Sportovní hry probíhají 1x týdně v tělocvičně A. Jiráska v Lanškrouně pod vedením zkušené lektorky (speciálního pedagoga). K ruce jsou lektorce asistentky, které pomáhají dětem zvládat pokyny a cviky, popř. dopomáhají vizuální či fyzickou podporou (ukáží obrázek, šipkou směr, fyzicky pomáhají).

Jedná se o volnočasovou aktivitu pro děti s PAS, kde mohou sdílet společenství se svými vrstevníky, učit se tak přiměřeně reagovat a usměrňovat své chování, emoce a zároveň mohou poznávat své vlastní tělo a rozvíjet jemnou a hrubou motoriku. Neopomenutelným faktorem je také relaxace dítěte, která s pohybem přichází a záměrná relaxační cvičení, která navodí uvolnění o odstraní přebytečný stres.

Děti navštěvují sportovní hry bez doprovodu rodičů.

Aktivita je určena pro 6 dětí.

Lektor: Mgr. Vladislava Hanyšová

Místo konání: tělocvična ZŠ Jiráskova, Jiráskovo náměstí, Lanškroun
Doba: Pondělí 17 – 18 hod
Zahájení: 30. 9. 2019, předpokládané ukončení 25. 5. 2020
(garantujeme 30 lekcí)
Cena: 1 150 Kč za 1 pololetí (cena za kurz se může ve skutečnosti mírně navýšit)
Přihlášky: do 27. 9. 2019
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

Ententýky

Chtěli byste podpořit své děti v hudebním vnímání? V rodinném centru nabízíme ve školním roce 2019/2020 kurz Ententýky, kde za pomoci zejména českých lidových písní bude s Vašimi dětmi pracovat Mgr. Vladimíra Jetmarová. Cílem tohoto kurzu je rozvoj dítěte prostřednictvím hudebních činností. Děti se seznamují s českými lidovými písněmi a moderní tvorbou, zkouší si hru na Orffův instrumentář, pomocí poslechu poznávají různé zvuky či jiné druhy hudby. Součástí lekce jsou i hudebně pohybové činnosti. Během školního roku děti s lektorkou připravují dvě vystoupení pro rodiče.

Výuka probíhá hravou formou, uzpůsobenou věku dětí. Vhodné pro děti ve věku 4 – 6 let se zájmem o hudbu, zpěv. V případě zájmu můžeme otevřít kroužek i pro starší děti.

Minimální počet dětí ve skupině je 6, maximální pak 12.

Nabízíme možnost ukázkové lekce zdarma.

Kurzovné se hradí pololetně a to nejpozději od konce října/února. Kurzovné vracíme v případě, že se rozhodnete ukončit kurz během prvních tří lekcí. Dále už jen ze závažných důvodů.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: středa 15:30 – 16:15 hod
Zahájení:

25.9.2019 informativní schůzka pro rodiče

2. 10. 2019, předpokládané ukončení 27. 5. 2020
(garantujeme 30 lekcí)

Cena: 450 – 700 Kč na 1 pololetí (cena bude určena podle počtu přihlášených dětí ve skupině)
Přihlášky: do 1. 10. 2019 nebo i během školního roku v případě volných míst
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

Pohybové hry pro děti 3 – 6 let

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2019/2020 kurz cvičení pro děti školkového věku.

Pohybové hry jsou zaměřeny na všestranný rozvoj dětí. Během hodiny se střídají cvičení na rozvoj obratnosti, koordinace, rychlosti a síly. Děti se setkají se základními cvičebními prvky z atletiky, gymnastiky a míčových her, v hodinách jsou hodně využívány i psychomotorické hry.

Pohybové hry jsou určeny dětem, které již zvládnou krátkou řízenou činnost (řídit se pokyny lektorky). Vhodné i pro sourozence.

Rodiče mají možnost čekat v tělocvičně, nebo být pro dítě oporou tak, aby pro něj cvičení bylo příjemné.

Pohybové hry otevřeny jako kurz. Minimální počet pro otevření kurzu je 6 dětí, maximální kapacita kurzu je 12 dětí. Kurz bude možné navštěvovat individuálně, bez zaplacení kurzovného. V tomto případě se platí jednotlivé lekce, pokud ale bude kapacita lekce naplněna, nebudou další děti do lekce přijaty.

Pohybové hry jsou propojeny celoroční hrou, která motivuje děti k pravidelné docházce. Klademe důraz na individuální přístup k dětem.

Lektorka: Mgr. Barbora Petranová.

Místo konání: tělocvična 2. stupně ZŠ A. Jiráska
nám. A. Jiráska (vchod dřevěnými vraty vedle kadeřnictví)
Čas: pátek 16:30 – 17:30 hod
Zahájení: 4. 10. 2019 předpokládané ukončení 29. 5. 2020 (garantujeme 30 lekcí)
Cena: 600 – 950 Kč na pololetí cena bude určena podle počtu přihlášených dětí ve skupině)
80 Kč za individuální vstup na lekci za 1 dítě
Kontakt a přihlášky: email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

 

Půjčovna her

Některé hry si děti vyzkouší párkrát, a pak už se k nim nevrátí. Nebo je možná vaše dítě delší dobu nemocné a vy už nevíte, jak ho zabavit. Pak máte možnost využít naši nabídku a zapůjčit si v rodinném centru některé hry (hlavně od firmy Mindok), Logico Primo a puzzle různých obtížností domů.

V případě, že byste měli zájem o výpůjčku, můžete se obrátit na naše aktivizační pracovnice během provozu centra.

Rodice-s-detmi

Aktivity pro rodiče s dětmi

Cvičení kojenců a batolat

Správný psychomotorický vývoj v raném věku je důležitou prevencí možných pohybových problémů v pozdějším věku.

Na kurzu Cvičení kojenců a batolat vám nabízíme možnost seznámit se s aktivitami, které vhodným způsobem stimulují a podporují správný psychomotorický vývoj dítěte. Obsahem lekcí je správná manipulace s dítětem a podpora pohybového vývoje s využitím balančních pomůcek (gymbally, overaly). Společnými aktivitami se také prohlubuje vztah a důvěra mezi dítětem a rodičem.

Rodiče s dětmi cvičí cca 30 – 45 min., zbytek času je věnován na adaptaci a individuální konzultaci.

4 – 8 dětí ve skupině ( u dětí ve skupině do 7 měsíců je kapacita 10).

Lekce probíhají pod vedením zkušené fyzioterapeutky Mgr. Věry Vlčkové.

Nabízíme možnost ukázkové lekce.

Během školního roku proběhnou tři kurzy a to podzimní, zimní a jarní vždy po 8 nebo 10 lekcích.

Přihlášky na ukázkové lekce a samotný kurz na tel: 777 257 709, nebo 605 768 596

nebo mail: rclanskroun@seznam.cz.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, Lanškroun
Doba: pondělí     13,30 – 14,30 hod (0 – 4 měsíců)
pondělí     14,30 –  15,30 hod (12 – 18 měsíců)
úterý          8,30 – 9,30 hod (5 – 7 měsíců)
úterý          9,30 – 10,30 hod (8 – 12 měsíců)
Zahájení: 8. 10. 2019 – podzimní kurz, předpokládané ukončení 17. 12. 2018 (garantujeme 10 lekcí)
6. 1. 2020 – zimní kurz, předpokládané ukončení 16. 3. 2020 (garantujeme 10 lekcí)
30. 3. 2020 – jarní kurz, předpokládané ukončení 1. 6. 2020 (garantujeme 10 lekcí)
Cena: 460 Kč – 775 Kč za kurz (cena bude určena podle počtu přihlášených dětí ve skupině)

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Cvičení rodičů s dětmi

Rodinné centrum Dětský svět pořádá ve školním roce 2019/2020 společnou pohybovou aktivitu pro rodiče a děti.

Cvičení rodičů s dětmi je určeno dětem nejmladšího věku, kteří zvládnou s jistotou chůzi a mají chuť objevovat nové pohybové aktivity a zdolávat překážky až dětem předškolního věku a jejich rodičům.

Lekce je postavena z několika bloků (úvodní rozehřátí a básničkami a písničkami, překážkové dráhy s různými úkoly, které mohou děti zdolávat podle vlastních potřeb, zakončení lekce opět s říkankami a písničkami) a záleží na rodičích a dětech, jak se do jednotlivých aktivit zapojí.

Lekce probíhají pod vedením Vlaďky Hanyšové.

Rodiče s dětmi navštěvují jednotlivé lekce, nejedná se o kurz.

Místo konání: tělocvična ZŠ Dobrovského, Lanškroun
Doba: středa 16,30 – 17,30 hod
Zahájení: 2. 10. 2019, cvičení probíhá do konce května -ukončení 27. 5. 2020
Cena: 30 Kč za osobu (sourozenecká sleva 25 Kč za osobu, když přijdou 2 více sourozenců na lekci)

 

Podpůrná skupina kojících maminek

Podpůrná skupina kojících maminek nabízí možnost pravidelného i jednorázového setkání s laktační poradkyní i dalšími maminkami a jejich dětmi. Setkání jsou otevřená a jejich cílem je podpořit ženy v kojení a pomoci jim zvládnout různá úskalí, která někdy kojení přináší. Kojení se účastní maminky s dětmi a zváni jsou i partneři a osoby podporující maminku v kojení. Vítané jsou i těhotné ženy, které se chtějí na kojení připravit.

Aktivitu zajišťuje certifikovaná laktační poradkyně a porodní asistentka Marie Frajvaldová.
Na jednotlivá setkání doporučujeme přihlásit se předem na tel. čísle 777 257 709, nebo emailem rclanskroun@seznam.cz.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: druhý čtvrtek v měsíci 15:30 – 17:30 hod
Zahájení: celoročně
Cena: 60 Kč pro celou rodinu

Aktivita projektu „Rodičovství  v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Fyzioterapeutická poradna

Cílem fyzioterapeutické poradny je poskytnout rodičům možnost jak nezávislé konzultace, tak pravidelné péče fyzioterapeutky v oblasti motorického vývoje dětí.

Fyzioterapeutka během individuální konzultace s rodiči a dítětem dítě prohlédne a poskytne konkrétní rady, jestli je motorický vývoj dítěte v normě, nebo zda dítě potřebuje další odbornou péči. Rodiče tak mají možnost zkonzultovat svoje postřehy ohledně vývoje dítěte.

Tuto službu pro rodinné centrum poskytuje Mgr. Věrka Vlčková.

Poradna probíhá 1x měsíčně 2. čtvrtek v měsíci v čase 13,30 – 14,30 hod. Aktuální datum, kdy bude fyzioterapeutická poradna najdete ve složce Program.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: pobytné + 10 Kč za osobu

Do fyzioterapeutické poradny je nutné objednání a to na tel.: 777 257 709, nebo na mail: rclanskroun@seznam.cz.

Aktivita projektu „Rodičovství  v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Logopedická poradna

Rodinné centrum Dětský svět nabízí poradenskou službu klinické logopedky.

Cílem logopedické poradny je poskytnout rodičům možnost nezávislé konzultace klinické logopedky v oblasti rozvoje řečových dovedností. Stejně tak tuto službu mohou využít dospělí s řečovou vadou.

Klinická logopedka během individuální konzultace s rodiči i dítětem poskytuje konkrétní rady, jestli dítě potřebuje pravidelnou logopedickou péči, jak dále rozvíjet řečové dovednosti, popřípadě poradí další možnosti péče.

Tuto službu pro rodinné centrum poskytuje klinická logopedka Mgr. Petra Hejlová.

Poradna probíhá 1x měsíčně 1. čtvrtek v měsíci v čase 17 – 18 hod. Aktuální datum, kdy bude fyzioterapeutická poradna najdete ve složce Program.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: pobytné + 10Kč za osobu

Ke konzultaci je nutné se předem přihlásit a to mailem: rclanskroun@seznam.cz, nebo na tel.: 777 257 709.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Psychoterapeutická poradna

V současné době je činnost psychoterapeutické poradny pozastavena.

Děkujeme za pochopení.

Sociální poradna

Rodinné centrum Dětský svět nabízí poradenskou službu sociální pracovnice.

Cílem sociální poradny je poskytnout rodičům možnost jednorázovou nezávislou konzultaci, která pomůže v řešení nečekané, nebo náročné životní situace v rodině ať už vlastní, nebo např. při pomoci kamarádce, sousedům a pod.

Sociální pracovnice vám poradí, na jaké instituce se můžete obrátit které možnosti můžete v našem regionu využít, abyste mohli danou situaci řešit.

Tuto službu pro rodinné centrum poskytuje sociální pracovnice Bc. Eva Ježková.
Poradna probíhá 1x měsíčně 2. čtvrtek v měsíci v čase 15 – 16 hod. Aktuální datum, kdy bude sociální poradna najdete ve složce Program.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: aktuální termín najdete v programu na daný měsíc
Cena: pobytné + 10 Kč za osobu

Ke konzultaci je nutné se předem přihlásit a to mailem: rclanskroun@seznam.cz, nebo na tel.: 777 257 709.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

PAS

Aktivity pro rodiny s PAS (porucha autistického spektra)

Sportovní hry pro děti s PAS

Sportovní hry probíhají 1x týdně v tělocvičně A. Jiráska v Lanškrouně pod vedením zkušené lektorky (speciálního pedagoga). K ruce jsou lektorce asistentky, které pomáhají dětem zvládat pokyny a cviky, popř. dopomáhají vizuální či fyzickou podporou (ukáží obrázek, šipkou směr, fyzicky pomáhají).

Jedná se o volnočasovou aktivitu pro děti s PAS, kde mohou sdílet společenství se svými vrstevníky, učit se tak přiměřeně reagovat a usměrňovat své chování, emoce a zároveň mohou poznávat své vlastní tělo a rozvíjet jemnou a hrubou motoriku. Neopomenutelným faktorem je také relaxace dítěte, která s pohybem přichází a záměrná relaxační cvičení, která navodí uvolnění o odstraní přebytečný stres.

Děti navštěvují sportovní hry bez doprovodu rodičů.

Aktivita je určena pro 6 dětí.

Lektor: Mgr. Vladislava Hanyšová

Místo konání: tělocvična ZŠ Jiráskova, Jiráskovo náměstí, Lanškroun
Doba: Pondělí 17 – 18 hod
Zahájení: 30. 9. 2019, předpokládané ukončení 25. 5. 2020
(garantujeme 30 lekcí)
Cena: 1 150 Kč za 1 pololetí (cena za kurz se může ve skutečnosti mírně navýšit)
Přihlášky: do 17. 9. 2018
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

Klub „Integráček“

V rodinném centru mají svůj prostor také rodiny s dětmi s handicapem. Páteční „Klub Integráček“ otevírá možnost setkávání se rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra, jejich přátelům a kamarádům.

Zatímco děti využívají pomůcky a hry, ale i samotný prostor rodinného centra ke hře, mají rodiče možnost vzájemně si předávat zkušenosti a informace týkající se péče a výchovy dětí s PAS v rámci svépomocné skupiny, ale také třeba společně řešit, jak s dětmi zvládnout běžné denní situace doma i ve škole, ale třeba i návštěvy, výlety a pod. Během klubu mají děti možnost rozvíjet své schopnosti při tréninkových aktivitách zaměřených na polytechnické vzdělávání(práce s různým nářadím a materiály, práce se stavebnicemi apod.).

Klub Integráček se koná v liché týdny v pátek v čase 16 – 18 hod.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Rodičovská knihovna

V rodinném centru nabízíme možnost rodičům, pedagogům, ale i široké veřejnosti zapůjčit si knihy zaměřené na problematiku poruch autistického spektra.
Knihy je možné zapůjčit si během provozní doby u aktivizačních pracovnic, nebo lektorů kurzů.

Dospeli

Aktivity pro dospělé

Jóga pro dospěláky

Ve školním roce 2019/2020 probíhají paralelně čtyři kurzy Jógy pro dospěláky pod vedením zkušené lektorky Marcely Cackové , která se věnuje nejen józe, ale také ajurvédě a masážím. Mnoho svých znalostí z těchto oblastí pak předává dál právě na kurzech jógy. Více se o Marcele dozvíte na www.om-shakti.cz.

Kurzy probíhají ve třech cyklech: podzimní, zimní a jarní, vždy o 10 až 15 lekcích a to ve čtyřech skupinách. Cvičíme ve žlutém sále Sportcentra Forea, který poskytuje odpovídající zázemí.

Kapacita každého kurzu ve Sportcentru Forea je 20 osob, minimální počet v kurzu je 10 osob. Pokud se frekventant nemůže lekce zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka. Peníze se v případě nevyčerpání lekce nevrací.

V případě naplnění kurzů je možné zaregistrovat se na níže uvedených kontaktech jako náhradník. V momentě, kdy se v kurzu uvolní místo, bude nabídnuto náhradníkům.

Přehled jednotlivých kurzů 2019/2020

Pondělní jóga

Místo konání: žlutý sál Sportcentrum Forea, Lanškroun
Doba: Pondělí 15:30 – 17 hod 1. skupina
Zahájení: 9. 9. 2019, předpokládané ukončení 16. 12. 2019
(garantujeme 15 lekcí)6. 1. 2020, předpokládané ukončení 9. 3. 2020
(garantujeme 10 lekcí)16. 3. 2020, předpokládané ukončení 25. 5. 2020
(garantujeme 10 lekcí)
Cena: 975 Kč – 1 575 Kč za podzimní kurz (cena bude stanovena podle počtu přihlášených)
Přihlášky: do 8. 9. 2019
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

 

Úterní jóga

Místo konání: žlutý sál Sportcentrum Forea, Lanškroun
Doba: Úterý 17:00 – 18:30 hod 2. skupina
Úterý 18:45 – 20:15 hod 3. skupina
Zahájení: 10. 9. 2019, předpokládané ukončení 17. 12. 2019
(garantujeme 15 lekcí)7. 1. 2020, předpokládané ukončení 10. 3. 2020
(garantujeme 10 lekcí)17. 3. 2020, předpokládané ukončení 19. 5. 2020
(garantujeme 10 lekcí)
Cena: 975 Kč za podzimní kurz
Přihlášky: do 8. 9. 2019
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

 

Středeční jóga

Místo konání: žlutý sál Sportcentrum Forea, Lanškroun
Doba: Středa 8:30 – 10:00 hod
Zahájení: 11. 9. 2019, předpokládané ukončení 13. 11. 2020
(garantujeme 10 lekcí)
další předpokládaná zahájení: 20. 11. 2019, 8 1. 2020, 18. 3. 2020
Cena: 650 Kč – 1 050 Kč za podzimní kurz (cena bude stanovena podle počtu přihlášených)
Přihlášky: do 8. 9. 2019 a dále vždy do zahájení dalšího kurzu
email: rclanskroun@seznam.cz
telefon: 777 257 709

 

(Pokud se frekventant nemůže lekce zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka. Peníze se v případě nevyčerpání lekce nevrací.)

Kurzy vede Marcela Cacková.

Do kurzu se můžete přihlásit na email: rclanskroun@seznam.cz. Po přihlášení obdržíte podrobnější informace ke kurzu.

Angličtina pro dospěláky

Rodinné centrum Dětský svět nabízí ve školním roce 2019/2020 kurz angličtiny pro dospělé pod vedením Mgr. Renaty Paďourové.

Pořádáme dva kurzy různých úrovní: mírně pokročilí a středně pokročilí. U obou skupin bychom rádi doplnili skupiny z loňského roku, kde budou všichni na podobné úrovni tak, aby výuka byla atraktivní pro všechny účastníky.

Cílem angličtiny pro dospěláky je podpořit rodiče na rodičovské dovolené při návratu na trh práce, nebo jim pomoci se „zvládnutím úrovně angličtiny“ svých školou povinných dětí.

Kurzy otevíráme při minimálním počtu 3 osob, maximální kapacita je 5 osob.

Velkou výhodou tohoto kurzu je hlídání dětí, které nabízíme rodičům přímo v rodinném centru. Během lekce si mohou děti hrát v herně pod dohledem „hlídací tety“.

Nabízíme ukázkové lekce. Pokud o kurzu uvažujete a nejste začátečníci, pak vždy doporučujeme vyzkoušet si 1 – 3 lekce, aby vám úroveň angličtiny ve skupině vyhovovala.

Místo konání: Rodinné centrum Dětský svět
B. Martinů 980, Lanškroun
Doba: pátek 8:00 – 9:30 hod mírně pokročilí
pátek 10:00 – 11:30 středně pokročilí
Zahájení: 13. 9. 2019 předpokládané ukončení 31. 1. 2020 (garantujeme 20 lekcí)

 1. 2. 2019 předpokládané ukončení 28. 6. 2020 (počet lekcí bude stanoven po vzájemné domluvě)
Cena: 2 200 – 3 600 Kč za 20 lekcí + pracovní materiály (cena bude určena podle počtu přihlášených osob ve skupině)
Přihlášky: rclanskroun@seznam.cz
Tel.: 777 257 709

Přednášky

Pro rodiče a širokou veřejnost pravidelně pořádáme přednášky na různá témata z oblasti výchovy, vzdělávání, zdravého stravování, ekologie a péče o děti. Konají se ve čtvrtek, popřípadě ve středu v podvečerních hodinách v herně rodinného centra.

Během přednášek je zajištěno hlídání dětí v dalších prostorech RC.

Aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Plavání pro těhotné

Plavání pro těhotné probíhá na plaveckém bazénu na ZŠ Dobrovského v Lanškrouně.

Během školního roku realizujeme v případě zájmu tři kurzy: podzimní, zimní a jarní.

Každý kurz začíná úvodní zkušební lekcí,  kde si ženy vyzkouší, zda jim plavání a cvičení vyhovuje. Následuje 8 lekcí kurzu. Na kurz je možné přihlásit se i v jeho průběhu, pokud jsou volná místa.

Nabízíme možnost vyzkoušet si jednu hodinu, a pak se rozhodnout, zda do kurzu chcete docházet. Podmínkou je schválení účasti na plavání u Vašeho gynekologa (potvrzení do těhotenské průkazky).

V případě pokročilejšího stádia těhotenství je možné domluvit si individuální účast na hodinách.

Kapacita kurzu je 4 – 10 osob.Kurz je otevřen při minimálním počtu čtyř žen, proto se jeho zahájení může posunout.

Účastnice kurzu mají zvýhodněné vstupné na semináře „nošení dětí v šátku“ „Moderní látkové pleny“ a „Bezplenková komunikační metoda“.

S SEBOU: plavky, ručník 2x, malé občerstvení podle vlastního uvážení

PROGRAM: 15 min volného plavání na rozehřátí

30 min cvičení ve vodě

15 min cvičení, relaxace na okraji bazénu

Na spolupráci a společné cvičení se těší porodní asistentka Marcela Králíková

a Mgr. Ludmila Zapletalová.

Místo konání: bazén ZŠ Dobrovského, Lanškroun
Doba: středa 17 – 18 hod
Zahájení:

předpokládané zahájení 4. 12. 2019 – 5. 2. 2020 zimní kurz,

19. 2. – 22. 4. 2020 jarní kurz

Cena: 720 – 1 300 Kč za 8 lekcí + úvodní hodina 90 – 160 Kč)
Přihlášky: rclanskroun@seznam.cz
Tel.: 777 257 709

Akademie třetího věku

Akademie třetího věku je určena seniorům ve věku 60+ z Lanškrouna a okolí. Probíhá formou kurzů a to v období říjen – duben / květen. Pro aktivní zapojení do kurzů je potřeba vyplnit závaznou přihlášku a zaplatit kurzovné. Frekventanty kurzů čeká slavnostní zahájení a zakončení.

e školním roce 2019/2020 proběhne ve spolupráci rodinného centra, Domu dětí a mládeže Damián, Městské knihovny Lanškroun a města Lanškroun druhý ročník AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V).

Rodinné centrum bude realizovat tyto kurzy:

 • Angličtina pro seniory
  • začátečníci úterý 10:30 – 11:30 hod
  • mírně pokročilí úterý 12:30 – 13:30 hod
  • pokročilí 15:30 – 16:30 hod (den bude upřesněn)
 • Trénink paměti
  • úterý 15:30 – 16:30 hod
 • Toulky lanškrounskou historií
  • budou probíhat od února 2020 do dubna 2020 a termín konání si domluví přihlášení na úvodní schůzce

Kurzovné je 30 Kč / lekce. U angličtiny se platí kurzovné na 15 lekcí, u ostatních kurzů se platí jednotlivé lekce.

Kurzy probíhající v Domě dětí a mládeže Damián:

Podrobné informace naleznete také na www.ddm-lanskroun.cz.

Kurz probíhající v městské knihovně:

https://www.knihovna-lanskroun.cz/novinky/virtualni-univerzita-3-veku

Přihlášení: přes email rclanskroun@seznam.cz, nebo formou přihlášky, kterou si můžete vyzvednout v rodinném centru, DDM, knihovně a inforcentru.

Případné dotazy zodpovíme na telefonech 776 221 738 a 777 257 709.

Kavárnička dříve narozených

Kavárnička dříve narozených je určena pro seniory s Lanškrouna a blízkého okolí. Každý 3. čtvrtek v měsíci se scházíme v rodinném centru, kde je připraven zajímavý program. Aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc v záložce PROGRAM. Jednotlivá setkání mají různý charakter, např. přednášky, besedy, setkání se zajímavými hosty, kdy jsou promítány i fotografie, nebo v době letních měsíců vyrážíme na výlety do blízkého okolí. Pro návštěvníky je zajištěno drobné občerstvení.

Kavárničku dříve narozených pro vás připravuje Mgr. Eva Vetchá s dobrovolníky rodinného centra.

Jednorázové aktivity pro dospělé

Do této oblasti patří všechny ostatní aktivity, které nabízíme pro dospělé, např. kurzy a semináře. Jejich aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc na hlavní stránce.

Aktivita projektu „Rodičovství v pohodě“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Rodičovská knihovna

V rodinném centru nabízíme možnost rodičům, pedagogům, ale i široké veřejnosti zapůjčit si knihy zaměřené na výchovu dětí a péči o děti, ale také na problematiku dětí s poruchami autistického spektra.
Knihy je možné zapůjčit si během provozní doby u aktivizačních pracovnic, nebo lektorů kurzů.

Aktivita projektu „S rodinou“ je podpořena z dotačního programu MPSV Rodina.

Aktivity pro seniory

Akademie třetího věku

Akademie třetího věku je určena seniorům ve věku 60+ z Lanškrouna a okolí. Probíhá formou kurzů a to v období říjen – duben / květen. Pro aktivní zapojení do kurzů je potřeba vyplnit závaznou přihlášku a zaplatit kurzovné. Frekventanty kurzů čeká slavnostní zahájení a zakončení.

Ve školním roce 2019/2020 proběhne ve spolupráci rodinného centra, Domu dětí a mládeže Damián, Městské knihovny Lanškroun a města Lanškroun druhý ročník AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU (A3V).

Rodinné centrum bude realizovat tyto kurzy:

 • Angličtina pro seniory
  • začátečníci úterý 10:30 – 11:30 hod
  • mírně pokročilí úterý 12:30 – 13:30 hod
  • pokročilí 15:30 – 16:30 hod (den bude upřesněn)
 • Trénink paměti
  • úterý 15:30 – 16:30 hod
 • Toulky lanškrounskou historií
  • budou probíhat od února 2020 do dubna 2020 a termín konání si domluví přihlášení na úvodní schůzce

Kurzovné je 30 Kč / lekce. U angličtiny se platí kurzovné na 15 lekcí, u ostatních kurzů se platí jednotlivé lekce.

Kurzy probíhající v Domě dětí a mládeže Damián:

Podrobné informace naleznete také na www.ddm-lanskroun.cz.

Kurz probíhající v městské knihovně:

https://www.knihovna-lanskroun.cz/novinky/virtualni-univerzita-3-veku

Přihlášení: přes email rclanskroun@seznam.cz, nebo formou přihlášky, kterou si můžete vyzvednout v rodinném centru, DDM, knihovně a inforcentru.

Případné dotazy zodpovíme na telefonech 776 221 738 a 777 257 709.

Kavárnička dříve narozených

Kavárnička dříve narozených je určena pro seniory s Lanškrouna a blízkého okolí. Každý 3. čtvrtek v měsíci se scházíme v rodinném centru, kde je připraven zajímavý program. Aktuální nabídku najdete v programu na daný měsíc v záložce PROGRAM. Jednotlivá setkání mají různý charakter, např. přednášky, besedy, setkání se zajímavými hosty, kdy jsou promítány i fotografie, nebo v době letních měsíců vyrážíme na výlety do blízkého okolí. Pro návštěvníky je zajištěno drobné občerstvení.

Kavárničku dříve narozených pro vás připravuje Mgr. Eva Vetchá s dobrovolníky rodinného centra.