Autor: Vlaďka Hanyšová

Důležité informace k Dobrodružství rodiny

Milí poutníci,

než se vydáte na dobrodružství vaší rodiny, máme tu pro vás několik cenných rad:

 • K cestě potřebujete průvodce, v tomto případě knížku. TA JE SCHVÁLNĚ SEPNUTA SVORKOU, ABYSTE NEOTEVŘELI CELOU KNÍŽKU NAJEDNOU a nepřišli tak o chvilky překvapení, napětí.
 • Na každém zastavení budete ČÍST POUZE JEDNU DVOJSTRANU, ostatní si nechte sepnuté.
 • Jenže ani knížka neobsahuje vše, takže potřebujete telefon, který umí číst QR kódy, ty vám poskytnou další informace.
 • QR kód poznáte jednoduše, je s logem rodinného centra. Každé zastavení má 4 stejné kódy, aby si mohlo načíst víc rodin najednou. Na jednom zastavení budete muset víc hledat, ale to určitě zvládnete.
 • QR kód vám pomůže doplnit chybějící část příběhu a také vás navede, kam budou směřovat vaše další kroky. Kterou cestou se k němu vydáte, je jen na vás, jen v jednom místě doporučujeme konkrétní cestu.
 • Konec cesty není poslední zastavení. Přijďte zpět do naší věštírny.

Takže nejnutnější informace již máte, otevřete knížku na straně 1 a 2 a začněte číst. Nebojte se do toho dát trochu dramatična, tajemna…prostě jak to budete cítit. Věříme, že v každém rodiči se skrývá trocha vypravěče. Dozvíte se zde, co máte dělat a půjdete k prvnímu zastavení, kde najdete první QR kód. NENAČÍTEJTE HO, ZAČNĚTE ČÍST, A AŽ VÁM TEXT BUDE CHYBĚT, PAK NAČTĚTE QR KÓD, pod kterým najdete chybějící text, který si přepíšete do textu.

Narozeninová oslava

Zveme všechny generace do zámecké zahrady. Přijďte s námi oslavit narozeniny rodinného centra. Celá rodina si užije nejen bohatý program, ale těšit se můžete na výborné občerstvení, tvořivé dílny pro děti a nebude chybět naše herna a relaxační zóna.

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA NAROZENINOVÉ OSLAVĚ

Narozeninová oslava se koná ve volně dostupné zámecké zahradě, při vstupu nebude tedy prováděna kontrola, ale dle nařízení vlády musí každý návštěvník splnit jeden z následujících bodů:

 1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. byl očkován proti onemocnění covid-19, od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů a doloží toto národním certifikátem o dokončeném očkování
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 5. účastník na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou (který si sám zajistí), s negativním výsledkem, nebo
 6. absolvoval ve svém zaměstnání v rámci testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jeho zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

Pravidla 1. – 7. se netýkají dětí do dovršení 6 let věku. 

DÁLE:

 1. V případě, že se na Letních rarášcích sejde více jak 30 osob a není možné dodržet 2m rozestupy jsou tyto osoby povinny použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. Toto pravidlo se nevztahuje na děti před zahájením povinné školní docházky a další výjimky uvedené v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

DĚKUJEME, ŽE TATO PRAVIDLA DODRŽÍTE.

Pravidla jsou nastavena podle aktuálně platných nařízení Ministerstva zdravotnictví.

Podmínky pro účast na letních rarášcích

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA LETNÍCH RARÁŠCÍCH POŘÁDANÝCH RODINNÝM CENTREM DĚTSKÝ SVĚT Z.S.

Protože letní rarášci probíhají ve volně dostupné zámecké zahradě, není v našich silách kontrolovat, kdo jde na aktivitu, nebo jen zahradou prochází, či přišel soukromě. Nejsme tedy schopni regulovat vstup, a proto je povinností všech účastníků Letních rarášků v momentě, kdy bude přítomno víc jak 10 osob dodržet následující pravidla.

V PŘÍPADĚ KONTROLY STÁTNÍHO ORGÁNU MUSÍ ÚČASTNÍK PROKÁZAT, ŽE:

 1. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. byl očkován proti onemocnění covid-19, od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dnů a doloží toto národním certifikátem o dokončeném očkování
 4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 5. účastník na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou (který si sám zajistí), s negativním výsledkem, nebo
 6. absolvoval ve svém zaměstnání v rámci testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jeho zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

Pravidla 1. – 7. se netýkají dětí do dovršení 6 let věku. 

DÁLE:

 1. Letních rarášků se nemůže účastnit osoba s klinickými příznaky onemocnění covid – 19.
 2. V případě, že se na Letních rarášcích sejde více jak 30 osob a není možné dodržet 2m rozestupy jsou tyto osoby povinny použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. Toto pravidlo se nevztahuje na děti před zahájením povinné školní docházky a další výjimky uvedené v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

DĚKUJEME, ŽE TATO PRAVIDLA DODRŽÍTE.

Pravidla jsou nastavena podle aktuálně platných nařízení Ministerstva zdravotnictví.

Aktuální podmínky

Od 24.5.2021 jsou opět otevřeny dopolední kluby rodičů, funguje poradenství a připravujeme pro vás a vaše děti další aktivity.

Řídíme se aktuálními mimořádnými opatřeními (konkrétně Omezení obchodu a služeb s účinností od 24. května 2021, bod 15), proto jsme nastavili pár pravidel, aby vám u nás bylo dobře a zároveň se nemuseli testovat.

 1. Kapacita dopoledních klubů rodičů je omezena na 5 rodičů. Proto doporučujeme rezervaci místa přes náš rezervační systém Zde si můžete rezervovat místo.
 2. Kapacita dalších aktivit je omezena na 10 osob.
 3. Po celou dobu pobytu osoby používají ochranný prostředek dýchacích cest (Mimořádné opatření Nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. května 2021).
 4. K dispozici je dezinfekce rukou.
 5. Dále se řídíme pravidly vyvěšenými v rodinném centru.

Podívejte se na to, kdy jsou kluby otevřeny.

Dost dobrá máma

Mateřství, rodičovství…krásná, důležitá a nenahraditelná role. Ale také obtížný úkol plný obav a nejistot. Jak vychovávat dítě, jak být dobrým rodičem – na toto téma vzniklo tolik publikací a přístupů, že by asi nestačil jeden život na to je všechny prostudovat. Přesto jeden zaručený a účinný návod prostě neexistuje.

Všichni máme svá vlastní očekávání, představy, zásady. K tomu si vyslechneme mnoho rad a poučení, jak to dělat „správně“. Ale co je vlastně správně? To vlastně nevíme, protože každý člověk a každé dítě je originál. Výchova není o aplikování konkrétního postupu s jistotou konkrétního výsledku. Je to hledání – hledáme, občas selžeme, jindy uspějeme a tak je to přirozené. Výchova je společná cesta – hledání toho, co bude „správně“ pro vás a vaše dítě. A co je správně pro vás nemusí fungovat někomu dalšímu a naopak. A i to je přirozené.

Pojďme si tedy dopřát trochu času, odpoutejme se od našich představ, očekávání a porovnávání. Pojďme hledat cestu vzájemného naslouchání a podpory. Pojďme se opečovat a dobít baterky.

Protože když je odpočinutá, spokojená a klidná matka, je spokojené i dítě. Protože nemusíme být vždy perfektní matky, partnerky, hospodyňky, ženy…stačí, když budeme dost dobré – dost dobré matky pro dítě, ale hlavně dost dobré sami pro sebe.

SOUZNÍ S VÁMI TATO SLOVA? PAK PRÁVĚ PRO VÁS JE URČEN WEBINÁŘ S PSYCHOLOŽKOU MGR. KAROLÍNOU DOBŠÍČKOU.

ČVTREK 13.5.2021 OD 16:30 HOD, CENA 100 KČ

Webinář proběhne přes Microsoft Teams (podrobné informace k připojení a platbě obdržíte po rezervaci místa).

Zde si můžete rezervovat místo. 

Tematická vycházka k 90. narozeninám Zdeňka Kolářského

Pojďme se společně projít Lanškrounem a podívat se na na pana Zdeňka Kolářského trochu jinýma očima. Procházka je určena zejména pro dospělé a provede nás místy, která jsou se Zdeňkem Kolářským spjata. Ale určitě si ji užijí i starší děti, nebo vám ty mladší mohou dělat milý doprovod.  Níže se dozvíte bližší informace o Zdeňku Kolářském,  můžete  si také stáhnout “hrací kartu” a vyluštit šifru, která se vztahuje k významným dílům tohoto sochaře a medailéra.

Akce se koná ve spolupráci RC a Městského muzea Lanškroun.

 Zde si můžete stáhnout herní kartu