Úvod

 Nabízíme volné místo v kurzu ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÁKY v pátek od 8 hodin. Úroveň skupiny je mírně pokročilá. Pište na email rclanskroun@seznam.cz.

 Připravujeme nový kurz PLAVÁNÍ PRO TĚHOTNÉ, který probíhá v pátek v čase 17 – 18 hodin. Přihlášky na email rclanskroun@seznam.cz.